Награда „Златен статус“  от  инициативата „ANGELS” и от Европейската организация по инсулт (ESO)  за прилагане на съвременно лечение на инсулт.

Награда „Златен статус“  от  инициативата „ANGELS” и от Европейската организация по инсулт (ESO)  за прилагане на съвременно лечение на инсулт.

Можем да бъдем горди, че УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“  е една от наградените болници със „Златен статус“  от  инициативата „ANGELS” и от Европейската организация по инсулт (ESO)  за прилагане на съвременно лечение на инсулт. Щастливи сме, че успяхме всички заедно със съвместната работа на екипите, участващи в лечението. То е вече съпоставимо по резултати с тези на работещите с интравенозна тромболиза центрове в Европа. До настоящия момент по света интравенозната тромболиза  най-ефективното лечение на остър исхемичен инсулт  в първите 4,5 часа от началото на симтомите. Колкото по-рано се приложи то, толкова е по-ефективно лечението и по-малка инвалидността на пациента....

Read More
Извлечения от Протоколи за проведени конкурси на 24.10.2023г. и 25.10.2023г. за зачисляване на лекари –специализанти и  специалисти по Здравни грижи в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“АД.

Извлечения от Протоколи за проведени конкурси на 24.10.2023г. и 25.10.2023г. за зачисляване на лекари –специализанти и  специалисти по Здравни грижи в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“АД.

Извлечения от Протоколи за проведени конкурси на 24.10.2023г. и 25.10.2023г. за зачисляване на лекари –специализанти и  специалисти по Здравни грижи в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“АД. Прочети още

Read More