Author: Стилян Пенчев (Стилян Пенчев)

Начална страница / Стилян Пенчев
КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПРОФЕСОР ДОКТОР СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЕИК: 123651946
Публикация

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПРОФЕСОР ДОКТОР СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЕИК: 123651946

I. На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в Протокол № 119 от проведено на 27.04.2023 г. заседание, Съветът на директорите на УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕАД, гр....

Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина
Project

Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина

Началник Клиника Отделение по физикална и рехабилитационна медицина към УМБАЛ ”Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр. Стара Загора Отделението по Физикална терапия и рехабилитация/ОФТР/  е създадено през 1952г. с началник на отделението д-р Иванов. В структурата на ОФТР са били включени следните сектори в диагностично-консултативен блок: кабинети по електро- и светлолечение, инхалационно лечение, магнитотерапия, лечебен масаж, зала...

Клиника по Акушерство и Геникология
Project

Клиника по Акушерство и Геникология

Началник Клиника История Акушеро-Гинекологичната помощ в Стара Загора         В дъното на централната алея на болничния двор през 1931г. е разкрито отделението по акушерство помещаващо се в павилион. За 13 години почти нищо не се е променило.Леглата са 47. Строг ред,асептика и антисептика.И голяма любов към българската майка,всеотдайност и себеотрицание-това бе веруюто на д-р Б.Бургуджиев-основателя...

Спешно Отделение и ДКБ
Project

Спешно Отделение и ДКБ

Д-р Милена Василева-Началник на Спешно отделение с ДКБ завършва медицина през 1993г. в Тракийски университет-Медицински факултет,гр.Стара Загора.Постъпва на работа в ЦСМП Приемно отделение през 1993г. От 2007г. работи в МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович”. От 2009г. е Началник на Спешно отделение с ДКБ.Придобита специалност : Спешна медицина през 2006 г. Спешно отделение /СО/с Диагностично-консултативен блок...

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“
Публикация

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

I. На основание чл. 90, ал. 1, предложение последно във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 23 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА...

Клиника по Детска Хирургия
Project

Клиника по Детска Хирургия

Началник Клиника История на Клиниката по Детска хирургия   Клиниката по Детска хирургия на УМБАЛ“Проф.д-р Ст.Киркович“  обслужва детското население в района на Югоизточна България.На 06.08.1975 година към Хирургичното отделение на ПОБ – Ст.Загора  се създава Сектор по Детска хирургия  с 15 легла,а Детско хирургично отделение се открива на 30.04.1979 година на база 30 легла и...

Клиника по Хематология
Project

Клиника по Хематология

Началник Клиника История Хематологично отделение е създадено през 1979г като Шесто Вътрешно отделение и е специализирано в диагностиката и лечението на доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания.Било е първото отделение в страната, с тясна специализация-Хематология, сформирано извън университетските клиники.От 1979 до 1992г –началник отделение е била Д-р Н.Наплатанова.От 1992г до 2011г-началник отделение е била Д-р Р.ГеоргиеваОт...

  • 1
  • 2
  • 8