Author: Стилян Пенчев (Стилян Пенчев)

Начална страница / Стилян Пенчев
Считано от 01.08.2023г.
Публикация

Считано от 01.08.2023г.

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД освободи лекаря в отделението по Съдебна медицина, извършил медицинската експертиза на 18-годишното момиче в Стара Загора до приключване на разследването.

КЛИНИКА по Кожни и Венерически Болести
Project

КЛИНИКА по Кожни и Венерически Болести

Началник Клиника КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ Клиника по кожни и венерични болести (ККВБ) е разкрита през 1994 година към новосъздадената Институтска болница към ВМИ гр. Стара Загора. Впоследствие ККВБ е част от структурата на нейните правоприемници: Университетска болница (1995), Многопрофилна болница за активно лечение – Стара Загора, ЕАД (31.08.2000) и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян...

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПРОФЕСОР ДОКТОР СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЕИК: 123651946
Публикация

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПРОФЕСОР ДОКТОР СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЕИК: 123651946

I. На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в Протокол № 119 от проведено на 27.04.2023 г. заседание, Съветът на директорите на УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕАД, гр....

Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина
Project

Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина

Началник Клиника Отделение по физикална и рехабилитационна медицина към УМБАЛ ”Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр. Стара Загора Отделението по Физикална терапия и рехабилитация/ОФТР/  е създадено през 1952г. с началник на отделението д-р Иванов. В структурата на ОФТР са били включени следните сектори в диагностично-консултативен блок: кабинети по електро- и светлолечение, инхалационно лечение, магнитотерапия, лечебен масаж, зала...

Клиника по Акушерство и Геникология
Project

Клиника по Акушерство и Геникология

Началник Клиника История Акушеро-Гинекологичната помощ в Стара Загора         В дъното на централната алея на болничния двор през 1931г. е разкрито отделението по акушерство помещаващо се в павилион. За 13 години почти нищо не се е променило.Леглата са 47. Строг ред,асептика и антисептика.И голяма любов към българската майка,всеотдайност и себеотрицание-това бе веруюто на д-р Б.Бургуджиев-основателя...

  • 1
  • 2
  • 8