Категория: <span>Кариери</span>

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва: „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<– „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<– „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „РЕВМАТОЛОГИЯ“-2 длъжности „ЛЕКАР...

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Публикация

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

А. За  лекари специализанти по: По чл.11 от Наредбата 1.3 Лекар специализант по Спешна медицина             2 длъжностти 2. По чл. 13 от Наредбата 2.1. За лекар специализант по Кардиохирургия              1 длъжност 2.2  За лекар специализант по Клинична токсикология 1 длъжност Срок за подаване на документи до 30.10. 2023г. Прочетете още : Изброените документи се...

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

А. По чл.11 от Наредбатаза  лекар специализант по: Акушерство и Гинекология – 1 длъжност Конспект Срок за подаване на документи от 03 октомври  до 02 ноември 2023г. Прочетете още : Изброените документи се представят в непрозрачен плик, надписан с името и позицята по която се кандидатства. Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс...

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

А. По чл.11 от Наредбата за  лекар специализант по: Ортопедия  и Травматология – 1 длъжност Конспект Клинична вирусология – 2 длъжности Koнспект Б. По чл.13 от Наредбата за  лекар специализант по: Кожни и венерически болести – 1 длъжност Конспект Срок за подаване на документи от 19 септември  до 19 октомври 2023г. Прочетете още : Изброените...

Обява предложения за места за лекари-специализанти и специалисти по Здравни грижи -държавна поръчка
Публикация

Обява предложения за места за лекари-специализанти и специалисти по Здравни грижи -държавна поръчка

О Б Я В А ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА за 2024г А. За лекари   № Клинична специалност Предложения на базата за брой места, финансирани от държавата 1 Неврохирургия 1 2 Анестезиология и интензивна медицина 1 3 Урология 1 4 Педиатрия 1 Б. За специалисти по Здравни грижи: № Клинична специалност Предложения на базата за брой места, финансирани...

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

А. За  лекари специализанти по: По чл.11 от Наредбата 1.1 Лекар специализант по Педиатрия -1 длъжност-Конспект 1.2. Лекар специализант по Психиатрия -1 длъжност-Конспект 1.3 Лекар специализант по Спешна медицина -2 длъжности-Конспект 2. По чл. 13 от Наредбата 2.1. За лекар специализант по Кардиохирургия -1 длъжност-Конспект 2.2. За лекар специализант по Детска ревматология -1 длъжност-Конспект Б. За медицински сестри...

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Обща и клинична патология -1 длъжност-Конспект Клинична имунология -1 длъжност-Конспект Клинична микробиология -1 длъжност-Конспект Образна диагностика -2 длъжности-Конспект Ревматология -1 длъжност Съдова хирургия -2 длъжности-Конспект Неврохирургия -1 длъжност-Конспект Хиругия -1 длъжност-Конспект Анестезиология и интензивно лечение -1 длъжност-Конспект УНГ болести -1 длъжност-Конспект Срок за подаване на документи от 01 септември 2023г. до 30 септември 2023г. Корекция на обява С оглед издаване на...

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Съгласно чл.17, ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД, предлагам да се обявят следните места за специализация: I.   Лекар- специализанти по чл.11 от Наредбата „лекар специализант по Детска хирургия“ –3 длъжности „лекар специализант по Урология“- 1 длъжност Подробности: Датата за провеждане на...

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПРОФЕСОР ДОКТОР СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЕИК: 123651946
Публикация

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПРОФЕСОР ДОКТОР СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЕИК: 123651946

I. На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в Протокол № 119 от проведено на 27.04.2023 г. заседание, Съветът на директорите на УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕАД, гр....

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“
Публикация

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

I. На основание чл. 90, ал. 1, предложение последно във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 23 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА...

  • 1
  • 2
  • 4