Категория: <span>Кариери</span>

Обява Специализанти 27.05.2024г.
Публикация

Обява Специализанти 27.05.2024г.

1.1Съдова хирургия                                         с ОМЗ                         2100 лв.                     2 длъжностти Срок за подаване на документи от 16 април 2024г. до 16 май 2024г. Прочети още от 27.05.2024г. до 27.06.2024г.

Обява Специализанти
Публикация

Обява Специализанти

1.1Лъчелечение                                          с ОМЗ                         2100 лв.                     2 длъжностти Срок за подаване на документи от 16 април 2024г. до 16 май 2024г. Прочети още от 16.04.2024г. до 16.05.2024г.

Обява За Предложения Държавна Поръчка
Публикация

Обява За Предложения Държавна Поръчка

О Б Я В А ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА за 2024г А. За лекари Клинична специалност Предложения на базата за брой места, финансирани от държавата Анестезиология и интензивно лечение 2 Гастроентерология 2 Гръдна хирургия 1 Детска нефрология и хемодиализа 1 Детска хирургия 2 Ендокринология и болести на обмяната 2 Клинична микробиология 1 Кожни и венерически...

Обява предложения за места за предложения за места за лекари-специализанти – и биолози-специализанти държавна поръчка
Публикация

Обява предложения за места за предложения за места за лекари-специализанти – и биолози-специализанти държавна поръчка

О Б Я В А ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА № Клинична специалност Предложения на базата за брой места, финансирани от държавата 1 Детска клинична хематология и онкология 1 2 Детска пневмология и фтизиатрия 1 3 Клинична токсикология 1 4 Пластично-възстановителна и естетична  хирургия 1 5 Кардиохирургия 1 6. Трансфузионна хематология 1 7 Клинична алергология 1...

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

За  лекари специализанти по чл.11 от Наредбата Срок за подаване на документи от 15 февруари 2024г. до 15 март 2024г. Прочетете още : Изброените документи се представят в непрозрачен плик, надписан с името и позицията по която се кандидатства. Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по Кодекса на труда, чрез писмен изпит...

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ-ДЕТСКА ХИРУРГИЯ / МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ-ДЕТСКА ХИРУРГИЯ / МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА

О Б Я В Я В А А. За  лекари специализанти по чл.11 от Наредбата 1.1 Детска хирургия с ОМЗ   2100 лв. 2 длъжности ->конспект<- Б. За медицински сестри,акушери  и фелдшери по чл.11 от Наредбата: 2.1Медицинска сестра/акушерка/ специализант по Операционна и превързочна техника с ОМЗ    1500лв.    3 длъжности ->конспект<- Срок за подаване на документи от 8 февруари 2024г....

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ / МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА/ФЕЛДШЕРИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ / МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА/ФЕЛДШЕРИ

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка със Заповед № РД-19-1/09.01.2024г. на Министъра на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора се обявяват конкурси за специализанти за места финансирани от държавата, както следва: А. За  лекари специализанти по: По чл.11 от Наредбата 1.1...

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ / МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ / МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва: ПО ЧЛ.11 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО: „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ“-3 ДЛЪЖНОСТИ „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ–> Конспект<– „ЛЕКАР...

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ – Корекция изпита ще се проведе на 15.12.2023г.
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ – Корекция изпита ще се проведе на 15.12.2023г.

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва: „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<– „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<– „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „РЕВМАТОЛОГИЯ“-2 длъжности „ЛЕКАР...

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Публикация

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

А. За  лекари специализанти по: По чл.11 от Наредбата 1.3 Лекар специализант по Спешна медицина             2 длъжностти 2. По чл. 13 от Наредбата 2.1. За лекар специализант по Кардиохирургия              1 длъжност 2.2  За лекар специализант по Клинична токсикология 1 длъжност Срок за подаване на документи до 30.10. 2023г. Прочетете още : Изброените документи се...

  • 1
  • 2
  • 5