Категория: <span>Кариери</span>

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Съгласно чл.17, ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД, предлагам да се обявят следните места за специализация: I.   Лекар- специализанти по чл.11 от Наредбата „лекар специализант по Детска хирургия“ –3 длъжности „лекар специализант по Урология“- 1 длъжност Подробности: Датата за провеждане на...

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПРОФЕСОР ДОКТОР СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЕИК: 123651946
Публикация

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПРОФЕСОР ДОКТОР СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЕИК: 123651946

I. На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в Протокол № 119 от проведено на 27.04.2023 г. заседание, Съветът на директорите на УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕАД, гр....

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“
Публикация

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

I. На основание чл. 90, ал. 1, предложение последно във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 23 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА...

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант-държавна поръчка, както следва: ПО ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБАТА„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ВИРУСОЛОГИЯ” – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<– „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ” –1 ДЛЪЖНОСТ –> подробности <–...

КОНКУРСИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРСИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I.На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за медицинска сестра – специализант по чл. 11 от Наредба1/2015, както следва: По чл. 11 от Наредба1/2015 1.СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – 4 ДЛЪЖНОСТИ :–> Конспект<– 2.ПЪРВИЧНИ ЗДРАВНИ...

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва:ПО ЧЛ.11 ОТ НАРЕДБАТА„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ” -1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<– „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ” – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПСИХИАТРИЯ“...

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

На осн. чл.91, ал.1 от Кодекса на труда, Заповед № РД 10-1034/16.092022г. на Изпълнителния директор, във вр.с решение по т.5 от Протокол № 47/15.07.2020 г. на Съвета на директорите и Правилника за устройството, дейността и организацията на вътрешния ред на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД-Стара Загора I.НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ –> подробности <– от...

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва:„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<– „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕФРОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦИНСКА...

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва:1.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЯ – 1 длъжност :–> Конспект<– –> подробности <– от 08.11.2022г. до 08.12.2022г.

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Публикация

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва: ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕФРОЛОГИЯ – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ- 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ –...

  • 1
  • 2
  • 4