Потвърдиха статута на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ като университетска болница

Потвърдиха статута на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ като университетска болница

Министерският съвет потвърди статута на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“-Стара Загора като за университетска болница, съобщиха от пресцентъра на правителството.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои лечебни заведения или техни клиники/отделения придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на одобрението. Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.

Остави отговор

Вашият емайл адрес няма да бъде публикуван.