СЪВРЕМЕННА АПАРАТУРА ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА ГЪРДАТА В УМБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович „АД, Стара Загора

СЪВРЕМЕННА АПАРАТУРА ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА ГЪРДАТА В УМБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович „АД, Стара Загора

Ракът на гърдата при жените през последните 3 десетилетия се превърна в социално значимо заболяване. Хирургичното му лечение все още си запазва основно място в начините за преодоляване на последващо прогресиране. Исторически хирургията претърпя значимо развитие, от големи по обем, травматични операции интервенции до съвременни онко-пластични подходи, при които се запазва гърдата с постигане на чудесни естетични резултати. Първата съхраняваща гърдата операция в УМБАЛ „ Проф д-р Стоян Киркович „ беше извършена през 2006г и Хирургична клиника и от тогава со сега, това е основен метод на работа. По време на оперативното лечение се извършват два етапа – първият е отстраняване на („бучката“ в гърдата), а вторият е премахване на лимфните възли намиращи се в аксилата „под мишницата“. Това подпомага определянето на стадия на заболяването и последващите решения за химиотерапия. Отстраняването на по-голямата част от лимфните възли под мишницата, може да се асоциира с хронична болка в зоната, изтръпване и дискомфорт в обаласта на ръката, нарушаване на редица важни нерви, които отговарят за инервацията на важни мускулни и кожни зони на ръката и най-тежкото усложнение от процедурата – отток на цялата ръка-„ лимфедем“. Ако се появи това усложнение то почти остава за цял живот при пациентката.

Днес съвременното оперативно лечение на рака на гърдата предоставя нов подход за намаляване на тези усложнения, без да се застрашава живота на пациента. Това става чрез вземането на биопсия само от няколко (обикновенно три на брой), най- близко разположени до тумора лимфни възли,които са достатъчни за определяне на стадия. Този метод се нарича е известен като „сентинелна лимфна биопсия“. Извършва се с помощта на специализирана подготовка на хирургичния екип и съвременна апаратура.

От началото на 2023г Клиниката по Хирургия в УМБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович“-АД разполага със сертифицирани кадри и благодарение на съвременното мислене на ръководството на лечебното заведение е доставена със собствени средства на болницата необходимата апаратура за това апаратура.

Това гарантира, че в УМБАЛ-АД Стара Загора се осъществява хирургия на гърдата, която е съгласувана с най-актуалните протоколи за лечение на рака на млечната жлеза. Този съвременен подход се свързва с по-малка оперативна травма, бързо възстановяване и значително по-нисък процент на следоперативни усложнения.

Внедряването на този метод предоставя възможности по време на операцията да бъдат отстранявани само онези лимфни възли, за които имаме данни че в тях има „туморни клетки“ . Методът се прилага за първи път в Югоизточна България на територията на УМБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович „АД, Стара Загора.

Снимка: закупеният апарат за диагностика на метастази по време на операция

Остави отговор

Вашият емайл адрес няма да бъде публикуван.