Обява предложения за места за предложения за места за лекари-специализанти – и биолози-специализанти държавна поръчка

Обява предложения за места за предложения за места за лекари-специализанти – и биолози-специализанти държавна поръчка

О Б Я В А ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

  1. На основание чл. 44 ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява предложения за места за лекари-специализанти – и биолози-специализанти държавна поръчка по чл. 13 от Наредба1/2015 за 2024г. с трудово възнаграждение в размер на ОМЗ, съгласно КТД в здравеопазването, както следва:
  2. Лекари-специализанти
Клинична специалностПредложения на базата за брой места, финансирани от държавата
1Детска клинична хематология и онкология1
2Детска пневмология и фтизиатрия1
3Клинична токсикология1
4Пластично-възстановителна и естетична  хирургия1
5Кардиохирургия1
6.Трансфузионна хематология1
7Клинична алергология1
8Лъчелечение2
  1. За биолози
Клинична специалностПредложения на базата за брой места, финансирани от държавата
1Лабораторна вирусология (за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите)1
2Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози)1

Лицата, които биха желали да кандатстват за предложените специализантски места, заявяват това писмено в Деловодството на УМБАЛ”Проф. д-р Стоян Киркович” в срок до 10.04.2024 год., всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа.

1. Заявление в свободен текст;

2. Автобиография на български език;

Прочетете още:

Заемането на длъжността се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване. При одобрение на предложението от страна на Министерството на здравеопазването конкурсът ще бъде обявен в периода от 01октомври до 25 октомври 2024 г., а обучението на специализанта ще започне преди края на м. октомври  2024 г.

Необходими документи за допускане до конкурса са:

Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;

Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация

Мотивационно писмо

С доброволното предоставяне на документите и лична информация от кандидатите се счита, че  дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на конкурса. 

Изп. Директор Проф. Й. Йовчев,дм

Прочети още

Остави отговор

Вашият емайл адрес няма да бъде публикуван.