Обява предложения за места за лекари-специализанти и специалисти по Здравни грижи -държавна поръчка

Обява предложения за места за лекари-специализанти и специалисти по Здравни грижи -държавна поръчка

О Б Я В А ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА за 2024г

  1. На основание чл. 44 ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява предложения за места за лекари-специализанти и специалисти по Здравни грижи -държавна поръчка по чл. 11 от Наредба1/2015 за 2024 г. с трудово възнаграждение в размер на ОМЗ, съгласно КТД в здравеопазването, както следва:

А. За лекари  

Клинична специалностПредложения на базата за брой места, финансирани от държавата
1Неврохирургия1
2Анестезиология и интензивна медицина1
3Урология1
4Педиатрия1

Б. За специалисти по Здравни грижи:

Клинична специалностПредложения на базата за брой места, финансирани от държавата
1Педиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери)2
2Психиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери)2
3Спешна медицинска помощ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки)2
4Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки)2

Лицата, които биха желали да кандатстват за предложените специализантски места, заявяват това писмено в Деловодството на УМБАЛ”Проф. д-р Стоян Киркович” в срок до 10.09.2023 год., всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа.

1. Заявление в свободен текст;

2. Автобиография на български език;

Прочетете още:

Заемането на длъжността се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване. При одобрение на предложението от страна на Министерството на здравеопазването конкурсът ще бъде обявен в периода от 01февруари до 10 март  2024 г., а обучението на специализанта ще започне преди края на м. март  2024 г.

Необходими документи за допускане до конкурса са:

Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;

Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация

Мотивационно писмо

    С доброволното предоставяне на документите и лична информация от кандидатите се счита, че  дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на конкурса. 

УТВЪРЖДАВАМ:./п/……………………

                                                                                       Изп. Директор Проф. Й. Йовчев,дм

Срок за подаване на документи от 18 август 2023г. до 10 септември 2023г.

Остави отговор

Вашият емайл адрес няма да бъде публикуван.