Награда „Златен статус“  от  инициативата „ANGELS” и от Европейската организация по инсулт (ESO)  за прилагане на съвременно лечение на инсулт.

Награда „Златен статус“  от  инициативата „ANGELS” и от Европейската организация по инсулт (ESO)  за прилагане на съвременно лечение на инсулт.

Можем да бъдем горди, че УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“  е една от наградените болници със „Златен статус“  от  инициативата „ANGELS” и от Европейската организация по инсулт (ESO)  за прилагане на съвременно лечение на инсулт. Щастливи сме, че успяхме всички заедно със съвместната работа на екипите, участващи в лечението. То е вече съпоставимо по резултати с тези на работещите с интравенозна тромболиза центрове в Европа. До настоящия момент по света интравенозната тромболиза  най-ефективното лечение на остър исхемичен инсулт  в първите 4,5 часа от началото на симтомите. Колкото по-рано се приложи то, толкова е по-ефективно лечението и по-малка инвалидността на пациента. В случая са оценени основни показатели при лечението на остър исхемичен инсулт в Клиника по нервни болести, като времето „врата-игла“ т.е. времето от влизането на пациента в болницата до започване на лечение с интравенозна тромболиза, като при 35,5 % от нашите пациенти то е под 45 мин, а при 67,7 %  е до 60 мин. Важен е процентът на реканализационно лечение, т.е. процент на интравенозна тромболиза спрямо, инсулти, при които то не е проведено – в УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ той достига 26,8% при средно за България до 3%. Оценени са и други показателни, свързани с диагностиката на инсулта, лечението, грижите за болния и вторичната профилактика.

Благодарим на екипа на Клиника по нервни болести, Спешно приемно отделение, Образна диагностика, Клинична лаборатория, на всички колеги, дали своя принос  и на ръководството на УМБАЛ „ Проф. Д-р Стоян Киркович“ за подкрепата,  за добрата паралелна работа  и  за това, че приехте каузата да се спаси живота на пациента с инсулт в рамките на „златния час“ като своя. Наградата е признание за положените ни усилия, „ тласък“ за нашето усъвършенстване и символ на всеки подарен „втори живот“ на пациентите с инсулт и техните семейства.

Чест е, че сме заедно и продължваме напред!

Остави отговор

Вашият емайл адрес няма да бъде публикуван.