Спешно Отделение и ДКБ

Спешно Отделение и ДКБ

Д-р Милена Василева-Началник на Спешно отделение с ДКБ завършва медицина през 1993г. в Тракийски университет-Медицински факултет,гр.Стара Загора.Постъпва на работа в ЦСМП Приемно отделение през 1993г. От 2007г. работи в МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович”. От 2009г. е Началник на Спешно отделение с ДКБ.Придобита специалност : Спешна медицина през 2006 г.

Спешно отделение /СО/с Диагностично-консултативен блок /ДКБ/ е структурно звено на УМБАЛ „Проф.Д-р Ст.Киркович”АД.СО с ДКБ е създадено със Заповед №83/30.06.2000г. на Изпълнителния Директор на болницата на основание Решение на Медицинския съвет/Протокол №4/25.06.2000г./в съответствие с Наредба №29/23.11.1999г. на МЗ и изменението и в ДВ бр.№7/23.01.2007г.

СО с ДКБ е базирано на 1-ви етаж от Хирургичния блок на УМБАЛ-АД.

Структура:

Спешно отделение

-Зала за реанимация и диагностично уточняване на спешни пациенти

-Противошокова зала /травма/зала

-Лекарски кабинет

-Спешен травматологичен кабинет със зала за репозиции

-Изолатор

-Зала за наблюдение на спешни пациенти до 24 часа

-Информационно звено с диспечерски пункт,компютърна регистрация и каса

-санитари „носаческо”звено 

Диагностично-консултативен блок

Разкритите в отделението консултативни кабинети са базирани в източното крило на 1-ви етаж и съответстват на стационарните клиники и отделения на болницата

Основни дейности:

Оказване на спешна медицинска помощ,включваща всички медицински дейности,насочени към възстановяване на остронастъпили,животозастрашаващи нарушения в организма и поддържане на виталните функции  до хоспитализиране на пациента.

Диагностика и оказване на консултативна помощ при спешни състояния.Лечение на неотложни състояния.Хоспитализация на пациенти „по спешност”

Отделението е оборудвано със съвременна техника и апаратура.В него работят двама лекари-титуляри,17 медицински сестри,двама стажант-лекари,двама здравни асистенти.

Началник Спешно отделение с ДКБ-д-р Милена Василева;ординатор-д-р Стоян Петков

Старша мед.сестра-Галина Нейкова

В СО се обслужват пациенти „по спешност”, транспортирани от екипите на ЦСМП или потърсили медицинска помощ самостоятелно в тежко,животозастрашаващо състояние.Отделението е единствено по рода си сформирано като Спешно отделение към  университетската болница за област Стара Загора.СО обслужва пациенти в тежко животозастрашаващо състояние настъпило внезапно или обострени хронични заболявания както от област Стара Загора с нейните 11 общини,така и „спешни” пациенти от съседни области-Ямбол,Сливен,Хасково.

Средно годишно през отделението „по спешност”се обслужват 21700 пациенти и се хоспитализират „по спешност” 10680 пациенти средно годишно.

   До 1994г. Приемно отделение е част от Бърза помощ /БНМП/ с Началник д-р Рашо Папазов.

   От 1994г. Спешно приемно отделение е структура на ЦСМП.Създадена е приемна структура с денонощен неотложен вътрешен кабинет на база бивша Първа поликлиника към тогавашната ПОКБ „Проф.Д-р Ст.Киркович”,която е правоприемник на МБАЛ „Проф.Д-р Ст.Киркович от 01.07.2000г.-Реформата в здравеопазната система за доболничната помощ и последвалата реформа за болнична помощ от 2001г.До тогава,за периода 1994г.-1999г. Началник е д-р Стоянка Моллова.През 1999г. Началник е д-р Величка Симова.

   Началник на Приемно отделение през 2000г.е д-р Евгени Гинев със специалност неврология и АЗМ.

   От 2001г. до 2004г.Началник на Приемно отделение е д-р Румен Тенев със специалност гастроентерология.

   От 01.02.2007г.Спешно отделение с ДКБ се сформира като болнична структура на МБАЛ „Проф.Д-р Ст.Киркович”с изменение на Нар.№29/23.11.1999г. на МЗ в ДВ бр.7/23.01.2007г.Началник на Спешно отделение с ДКБ от 01.02.2007г. до 21.12.2009г. е д-р Асен Гешев със специалност спешна медицина и втора специалност анестезиология и реанимация.

   От 21.12.2009г. до момента Началник на Спешно отделение с ДКБ е д-р Милена Василева със специалност спешна медицина.

   От 30.06.1999г. до момента старша мед.сестра на Спешно отделение с ДКБ е Галина Нейкова с магистратура по АЗМ,магистратура по УЗГ и сестринска специалност по спешна медицина.

   Като втори титуляр в отделението е д-р Стоян Петков със специалност вътрешни болести.

   През периода 01.02.2007г. до 2014г. в Спешно отделение като титуляри са работили следните лекари:д-р Иво Господинов-кардиолог,д-р Дойчин Дочев-спешна медицина,д-р Христо Господинов-медицина на бедствените ситуации,д-р Игор Стоянов-токсикология,д-р Светломир Славов-анестезиология и реанимация,д-р Диньо Дюлгеров-педиатрия,д-р Ваньо Петров-спешна медицина,д-р Зоя Стоянова-обща медицина,ревматология, д-р Радослав Райков-спешна медицина,д-р Якуб Монир-пулмология,д-р Стойчо Стойчев-вътрешни болести,д-р Чавдар Попов-педиатрия,д-р Тодор Банов-кардиолог,д-р Йордан Йорданов-гастроентеролог и др.