Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина

Начална страница / Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина

Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина

Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина

Началник Клиника


Отделение по физикална и рехабилитационна медицина към УМБАЛ ”Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр. Стара Загора

Отделението по Физикална терапия и рехабилитация/ОФТР/  е създадено през 1952г. с началник на отделението д-р Иванов. В структурата на ОФТР са били включени следните сектори в диагностично-консултативен блок: кабинети по електро- и светлолечение, инхалационно лечение, магнитотерапия, лечебен масаж, зала за кинезитерапия, както и ултразвукова терапия за стационарно болните в терапевтичния блок.

През 1985г. е въведена лазер-терапията като вид физикално лечение, а през 1995г. се разкрива салон за лечебна физкултура към Детска поликлиника. След отделянето на доболничната помощ от болничната, такава структура е създадена и в отделението по физиотерапия. В периода 1962-2002г функционира и Рехабилитационен център на Старозагорски минерални бани. От 1990 до 2000г е разкрит кардиологичен сектор на база „УНИВЕРС”. От 1995г функционира Център за рехабилитация на опорно-двигателния апарат.

Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина /ОФРМ/ е разположено на десетия етаж в хирургичния корпус на стационарния блок на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД.

В отделението работят лекари- специалисти по Физикална и рехабилитационна медицина, кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри и санитари. Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина е самостоятелно лечебно звено, в което фунционално са обособени три сектора:

I. Приемно-консултативен кабинет

II.Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

III. Сектор за физикална терапия и рехабилитация. Секторът разполага със следните възможности: зала за електролечение с ниска, средна и висока честота, електростимулация, магнитотерапия, ултразвукова терапия, лазертерапия, светлолечение, термотерапия, инхалационна терапия.

От 2014г в ОФРМ се работи с  комбиниран апарат за електролечение– дарение от „Българската Коледа”.

  1. Приемно-консултативен кабинет- в него се извършват планов прием на болни в стационара на ОФРМ и контролни прегледи на преминали през стационара на ОФРМ болни.
  2. ОФРМ- стационар с 25 легла, в който има: 8 болнични стаи, 2 от тях със самостоятелен санитарен възел, лекарски кабинети, манипулационна, трапезария, хранителен офис,складови помещения.

Сектор кинезитерапия- групова лечебна гимнастика, общоукрепваща гимнастика, аналитична гимнастика, класически лечебен масаж , със специализирани техники- акупресура, зонотерапия, велоаргометър, кростренажор, гладиатор.

 Сектор водолечение- подводен душов масаж, вани с или без медикаменти.

Сектор топлолечение- лечение с топли компреси и криотерапия.

В стационара се приемат пациенти по клинични пътеки- за рехабилитация при заболявания на централна нервна система, травми на опорно-двигателен апарат и оперативни интервенции, периферни нервни заболявания и пост-Ковид-19 усложнения.

III. Сектор за физикална терапия и рехабилитация – от стационарните отделения на УМБАЛ.

Специалистите по Физикална и рехабилитационна медицина осъществяват консултативни прегледи на пациенти от отделенията на УМБАЛ, поискани от специалист. Лекарят – физиотерапевт определя рехабилитационния потенциал, съставя поетапна рехабилитационна програма, организира провеждането на процедури при леглото на болния или в сектора за апаратна физиотерапия и контролира изпълнението им.Рехабилитацията на лежащо болните от отделението се извършва от рехабилитатор по предварително изготвената рехабилитационна програма, която включва физикални фактори, активна и пасивна кинезитерапия и други специализирани техники.

В ОФРМ се извършва: диагностична, лечебно-рехабилитационна, консултативна и учебна дейност. Отделението е база за специализация на лекари по специалността Физикална и рехабилитационна медицина и за обучение на студенти от Медицински факултет и Медицински колеж при Тракийски университет- медицински сестри, рехабилитатори и кинезитерапевти.

 В отделението по Физикална и рехабилитационна медицина постъпват пациенти за възстановяване със следните групи заболявания:

  Неврологични заболявания- слединсултни състояния, детска церебрална парализа, дископатии, дискови хернии, радикулити, полиневрити, мултиплена склероза, болест на Паркинсон и други. Сърдечно-съдови заболявания- състояния след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции.

Ортопедични и травматични заболявания- фрактури, луксации, следоперативни интервенции върху кости и сухожилия, следимобилизационна рехабилитация. 

От създаването на поликлиничните структури по физиотерапия и ОФРМ до настоящия момемент са работили следните специалисти по Физикална и рехабилитационна медицина, изградили авторитет и спомогнали за развитието на специалността и изграждане на школата по физиотерапия на територията на гр. Стара Загора: д-р Венков, д-р Катя Бекярова, д-р Ценка Вълчева, д-р Донка Петрова,д-р Емилия Петкова, д-р Антон Димитров, д-р Димитринка Петкова, д-р Антония Василева.

В екипа на ОФРМ към момента работят следните специалисти:

д-р Донка Славова- специалист по Физикална и рехабилитационна медицина и Социална медицина и здравен мениджмънт ,с допълнителни квалификации: лазертерапия, електродиагностика, електростимулация, постизометрична релаксация, терапия чрез тригерни точки, съвременен подход при физикалното лечение и рахабилитация на дегенеративни ставни заболявания и ендопротезиране на стави. Преминат курс за превенция на хронични неинфекциозни заболавания и курс по хомеопатия;

 д-р Силвия Караянева- специалист Физикална и рехабилитационна медицина, с допълнителни квалификации- Здравен мениджмънт, лазертерапия, електродиагностика, електростимулация, постизометрична релаксация.

 д-р Рени Хаджиева- специалист Физикална и рехабилитационна медицина;

д-р Д.Димова- специализант по Физикална и рехабилитационна медицина;

Старши- рехабилитатор Симона Михайлова с допълнителни квалификации: магистър по Кинезитерапия, бакалавър по Управление на здравни грижи;

 Кинезитерапевт Живка Богданова, Рехабилитатори- Мария Димитрова ,Биляна Илиева , Ива Книжарова, и Гергана Колева- със специалност кинезитерапия,;

Mедицински сестри с дългогодишен опит– м.с Милена Радева, м.с Силва Кабова, м.с Милена Петрова,м.с Данка Николова, м.с Радка Панева и м.с Севиляй Бекир.

 Към екипа на ОФРМ работят и студенти по медицина Алберто Бонев и Анна Червенкова., санитари- Таня Манева, Минка Огнянова, Зоя Ангелова, Еленка Митева и Стоянка Ганева.

Процесът на рехабилитация  е успешен само при наличие на екипна работа-основен принцип в дейността на отделението по Физикална и рехабилитационна медицина.

Началник отделение за периода 1983г.-2022г.:

1983-1993г.  д-р Н. Димитрова

1993-2010г.  д-р Зл. Тодорова

2010- 2014г.   д-р Р. Денчева 

2001-2014г началник ОФТР

УМБАЛ – Стара Загора ЕАД д-р А.Гьонкова       

 2014- 2021г.  д-р С. Караянева

След 2021г  д-р Д. Славова