Клинична Лаборатория

Клинична Лаборатория
Клинична Лаборатория
Клинична Лаборатория
Клинична Лаборатория
Клинична Лаборатория
Клинична Лаборатория
Клинична Лаборатория
Клинична Лаборатория
Клинична Лаборатория
Клинична Лаборатория
Клинична Лаборатория
Клинична Лаборатория
Клинична Лаборатория

Началото на  клинично-лабораторните изследвания в Ст.Загора е поставено  през 1910 г., когато за първи път се изследва диазо реакция.

Отделението  Клинична лаборатория е създадено през 1946г. и представлява част от Старозагорската болница.

След разкриването на Университетска болница към ВМИ гр.Ст.Загора през 1982г.  се  структурира и клинична лаборатория през 1994г. През септември 2012г. се осъществява процес на сливане на МБАЛ-АД и УМБАЛ-ЕАД в един общ болничен комплекс УМБАЛ„Проф. д-р Ст.Киркович”-АД.

В настоящия момент Клинична лаборатория  обслужва хоспитализираните пациенти от отделенията и клиниките на УМБАЛ „Проф. д-р Ст.Киркович”-АД, в чиято структура е и тя, както и потока от спешни пациенти преминаващи през СПО  24 часа в денонощието.

Началник Клинична лаборатория е Д-р Красимира Нанчева

Завършва медицина през 1994г. Работила е като участъков терапевт 1994-1996г. В Клинична лаборатория работи от 1996г. През 2001г. придобива специалност”Клинична лаборатория”, а от 2005г. е Началник Отделение.

В клинична лаборатория работят четирима ординатори-със специалност Клинична лаборатория – Д-р Танева, Д-р Грънчарова, специализанти -Д-р Мутавчиев, д-р Христакиева, 16 мед.лаборанти, старши мед.лаборант Светлана Пенева.

Клинична лаборатория извършва широк диапазон от клиниколабораторни изследвания- хематологични, клинико-химични, имунологични, флоуцитометрични, кръвногазов анализ, ликворна диагностика и др.

Клинична лаборатория разполага с нова модерна апаратура, Хематологичен анализатор MindrayBC6000, биохимичен анализатор Beckman Coulter AU480, имунологични анализатори Tosoh AIA360, Snibe Maglumi800, автоматичен коагулометър Instrument laboratory Elite Pro, кръвно-газов анализатор Radiometer ABL800, флоуцитометър Facs Calibur и други.