Клиника по Хирургични Болести

Клиника по Хирургични Болести

С III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдените „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардоохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургя и лицево-челюстна хирургия”;