Клиника по Хематология

Начална страница / Клиника по Хематология

Клиника по Хематология

Клиника по Хематология

Началник Клиника

История

Хематологично отделение е създадено през 1979г като Шесто Вътрешно отделение и е специализирано в диагностиката и лечението на доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания.Било е първото отделение в страната, с тясна специализация-Хематология, сформирано извън университетските клиники.
От 1979 до 1992г –началник отделение е била Д-р Н.Наплатанова.
От 1992г до 2011г-началник отделение е била Д-р Р.Георгиева
От 2011г до 2018г-началник отделение е била Д-р В.Черкезова
от 2019г началник отделение е Д-р М.Тодорова
Мисия на отделението по Клинична хематология е да оказва специализирана хематологична помощ в диагностиката, лечението и поддържане качеството на живот на хематологично болните, и онкохематологично болните.
В отделението се осъществява прием, диагностика, лечение и наблюдение на пациенти с:
-доброкачествени хематологични заболявания-Анемии, Вродени и придобити хемолитични анемии, Тромбоцитопении, Вродени коагулопатии, Хеморагични диатези
-злокачествени хематологични заболявания-Левкози-остра и хронична, Лимфоми
-пациенти с хематологични усложнения на други органи и системи.
Средно годишно през отделението преминават 1200-1300 пациенти, като 2/3 от тях са със онкохематологични заболявания.