Клиника по Ушно-Носно-Гърлени Болести

Клиника по Ушно-Носно-Гърлени Болести

Началото на УНГ дейността в град Стара загора започва през 1931г. Като общо с Очно отделение в тогавашната Окръжна болница с 20 легла.

Като самостоятелна структура отделението започва да функционира през 1946 година. Пръв ръководител на новото звено е д-р Стефан Й. Бакалов, специализирал в София и Виена.

Д-р Стефан Й. Бакалов (1900-1979)

Освен д-р Бакалов тук работят още петима лекари – д-р Стамо Пашовски, д-р Стефан Койчев, д-р Георги Кабакчиев, д-р  Моньо Монев и д-р Асен Василев.

Новата структура разполага с модерна за времето операционна, отделна стая за манипулации и малки операции. Доставена е модерна апаратура – Ендоскопи на Хаслингер   и други инструменти за вадене на чужди тела.

По това време се правят операции на синуси и сливици, трепанации на ухото, трахеотомии, вадене на чужди тела от хранопровода и трахеята.

През 1961 г. след 30 годишен труд в болницата д-р Бакалов се пенсионира. На неговото място  е назначен д-р Стефан Койчев. Като млад лекар в отделението идва  д-р Георги Димитров. Освен тях има още двама лекари – д-р Монев и д-р Асен Василев.

През 1963 г. в отделението постъпва на работа Д-р Георги Гугалов. В 1965 година се обединяват Градска и Окръжна болници. Новата структура вече е с 45 легла. Броят на лекарите става 10 – общо назначени в стационар и Поликлиниките, а сестрите са 14. В отделението започват работа д-р  Ангел Сираков и д-р Илия Клечков. По късно в отделението са назначени  и д-р Станьо Захариев и д-р Димитър Грозев. След обединението на двете болници, в трите градски поликлиники има 5 УНГ амбулатории.

Д-р Стефан Койчев (1920-1982)

През 1970 година  в III-тa Поликлиника е разкрит сектор по Отоневрология и Аудиометрия със завеждащ д-р Георги Гугалов. Същият разполага с 2 кабинета и е оборудван  с модерна за времето апаратура, аудиометри МА 20 и МА 21, олфактометри, густометри, стол за връщателни и калорични проби. В 1981 г. е разкрит детски УНГ кабинет, който се позиционира  в Детска поликлиника.

През 1979 година след неколкократни пребазирания  отделението е преместено в новопостроения хирургически блок, където се намира и в момента. Разположено е на два етажа с по 30 болнични легла – мъжки и  женски сектор. Тогава в него работят 9 лекари, 12 медицински сестри и 6 санитари. Разполага с отделна операционна зала разположена в Операционен блок с назначени операционна сестра и санитар. За всичките тези години в отделението се извършват голям обем операции, слухоподобряващи като тимпанопластики и операции на отосклероза, рино- и септопластики, синусотомии.

1981 година д-р Койчев се пенсионира. На неговото място за завеждащ е назначен д-р Георги Димитров. При него са въведени нови методи за лечение – криотерапия при някои заболявания на носа, лечение с алфахимотрипсин при адхезивни отити.

Д-р Георги Димитров (1932-2016)

Годината е 1985. На базата на тогавашната Първостепенна Окръжна Клинична Болница се създава Клиниката по УНГ към разкрития  в 1982 година Висш Медицински Институт – Стара Загора. След решение на Народното събрание на Република България от 1995 година  се създава Тракийският Университет от обединението на тогавашния Висш Институт  по Зоотехника и Ветеринарна Медицина и Висш Медицински Институт Стара Загора.

Пръв ръководител на новата клиника е Доцент д-р Илия Владимиров.

                               Доцент д-р Илия  Владимиров  (1933-1999)

За пръв асистент е назначен д-р Павел Димов, а малко по-късно и д-р Валентин Стоянов. По късно и двамата стават професори по УНГ .

Доцент Илия Владимиров (в средата)  и сътрудници – Проф. д-р Павел Димов (вдясно) и Проф. д-р Валентин Стоянов (вляво).

По-късно, като асистенти в клиниката работят д-р Наташа Младенова, д-р Атанас Стефанов, д-р Валентин Маринов, д-р Димитър Михайлов и д-р Атанас Влайков.

Двете структури работят заедно до 1993  година, когато след създаване на Университетска болница се разделят за 20 години. През това време УНГ отделение на Окръжна болница се ръководи от д-р Георги Димитров, в периода 1982-1992. След него начело застава д-р Станьо Захариев 1992-2001.                  

Д-р Станьо Захариев (1939-2011)

Доцент Илия Владимиров ръководи Клиниката по УНГ болести в периода 1986-1997 година. След неговото пенсиониране ръководител става Проф.  Д-р Павел Димов.

Професор Павел Димов

Основни са дейностите по диагностика и лечение на заболяванията в областта на Отологията, езофагологията, алергологията и други заболявания на ушите, носа и гърлото. Успоредно с лечебната се развива и научната дейност. Проф. Димов има заслуги за въвеждане на нови методи за изследване и лечение на детската глухота. По време на неговото ръководство е създадена асоциация Pro Otology, която провежда множество конференции с българско и международно участие. Чест гост на Стара Загора е световноизвестният учен от Медицинският университет на Марсилия професор д-р Жак Манян – специалист по Отология, Невроотология и Ендоскопска хирургия на заболяванията на ушите, носа и гърлото. От тук започва и творческия път на Доцент д-р Петър Руев и Докторите по медицина Атанас Влайков и Кирил Тенев.

След 2001 година начело на УНГ отделение в Окръжна Болница е назначен д-р Живко Жечев. Същият ръководи структурата в периода 2001-2012 г.През това време в отделението работят четирима лекари и шест медицински сестри. Те осъществяват дейност по текущо изследване и лечение  на пациенти с планови и спешни здравословни проблеми. Към отделението функционират и високоспециализираните кабинети по Отоневрология и Аудиология Обслужвани от д-р Рачева.

Д-р Жечев 

В 2013 година след 20 години паралелна работа двете звена на Окръжна и Университетскаболници се обединяват в Клиника по УНГ. Тя извършва няколко основни дейности. Наред с  диагностично-лечебната с направления – микроларингохирургия, лазертерапия, криотерапия. Проф. Димов работи в областта на задната тимпаностомия, проблемите на хроничния серозен среден отит при децата, консервативно-радикалните  операции на ушите. Друга основна дейност на клиниката е научнопреподавателската. Тя е база за обучение на студенти по медицина, здравни грижи, педагогика и социални дейности. Има и групи за чуждестранни студенти обучавани по чуждоезични програми на Тракийският университет. Към настоящия момент в Клиниката работят трима лекари и четири медицински сестри.