Клиника по Съдова Хирургия

Начална страница / Клиника по Съдова Хирургия

Клиника по Съдова Хирургия

Клиника по Съдова Хирургия

Началник Клиника


История

Клиника по съдова хирургия е с 20 легла – ІІІ-то ниво.
Тя е една от водещите Университетски клиники в областта на съдовата хирургия в България . Осъществява лечебно-диагностична и оперативна дейност в областта на плановата и спешна съдова хирургия, като обслужва предимно региона на Югоизточна България. Осъществява спешната републиканска консултативна помощ за Югоизточна България. В клиниката се извършва обучение на студентите от Медицински факултет при Тракийски университет и е база за следдипломно обучение на лекари –специалисти по съдова хирургия.
Клиниката по съдова хирургия е създадена е на 01.03.1988г. на база 18 болнични легла в Обединена Районна Болница Стара Загора – бившата Трета хирургия. Тя е първоприемник на Отделението по гръдна, сърдечна и съдова хирургия създадено през 1984 година с ръководител професор Милан Милев към ОРБ Ст.Загора. От 2005 год. началник на клиниката е проф. Таньо Кавръков.
В клиниката работят 7 лекари: хабилитиран професор – 1; 7 лекари, от тях с две и повече специалности – 6; без специалност – 1.
Клиниката разполага със съвременна операционна зала и е оборудвана с модерна апаратура.
Приема пациенти по всички съдови клинични пътеки директно от всички изпълнители на доболнична помощ в Старозагорска, Сливенска, Ямболска, Бургаска област и от цялата страна.
В Клиниката се извършват всички високоспециализирани диагностични и лечебни процедури и мероприятия свързани с лечението на:
Артериални заболявания, налагащи спешна хирургична интервенция и медикаментозна терапия: Травматични, истински и руптрирали аневризми на аортата; Остра артериална недостатъчност на крайниците; Съдови травми; Артериална емболия;
Системни артериални заболявания: Вродени съдови заболявания; Атеросклеротични изменения на артериалната система и последващите усложнения; Болест на Бюргер; Диабетна ангиопатия на крайниците; Артериити, васкулити и съединителнотъканни съдови заболявания; Хронична артериална недостатъчност на висцералното кръвоснабдяване; Хронична артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК); Каротидна недостатъчност; Феномен, болест и синдром на Рейно
Редки съдови синдроми и заболявания: Съдови новообразувания; Хроничен травматизъм на малките артерии на ръката; Невроваскуларен компресионен синдром на горния крайник
Венозни и лимфни заболявания: Първични варици ( разширени вени) на долните краиници; Повърхностен тромбофлебит; Дълбока венозна тромбоза; Хронична венозна недостатъчност на крайниците, Посттромбофлебитен синдром; Венозни аневризми; Лимфедем на крайниците.
Клиниката поддържа постоянен научно-практичен обем и контакти с останалите Университетски клиники по съдова хирургия в страната и водещи европейски клиники.
Клиниката е разположена в сградата на хирургически блок на 7-ми етаж.