Клиника по Пневмологая и Фтизиатрия

Клиника по Пневмологая и Фтизиатрия

Началник Клиника


История на  отделение по Пневмология

Отделението по Пневмология е наследник на Пето вътрешно отделение на МБАЛ-АД гр.Стара загора,създадено през 1981 година.

От създаването до 1991г. ръководството на отделението е поверено на ерудирания кардиолог и пулмолог д-р Христоз Христозов. След 1991 г. Началник отделение е д-р Бистра Стефанова. От 2019 г.длъжноста се заема от д-р Красимира Минева.

Oт 2017 г. отделението е структура към Първа вътрешна клиника  с началник проф. Илия Попов д.м.

Отделението  е с най-високото III ниво на компетентност.Осъществява се диагностика и лечение на белодробни заболявания: Бронхиална астма.ХОББ,Пневмония,БТЕ без фибринолиза,Гнойно некротични бъзпалителни заболявания,Дихателна недостатъчност.Разполага с високоспециализирана апаратура за  диагностични инвазивни изследвания; флексибилна Фибробронхоскопия.

Отделението е база за обучение на специализанти по вътрешни и белодробни заболявания.

В него работят 4  лекари със специалност ‘’Вътрешни болести и пневмология’’ и 4 специализанти. Трима от тях са асистенти към Тракийски университет.

Екипът на отделението е опитен и високо квалифициран,с много амбиция да използва възможностите на предоставената диагностична апаратура в съчетание с най съвременните комплексни подходи  за лечение на пациентите.