Клиника по Педиатрия

Клиника по Педиатрия

В клиниката се осъществяват дейности и но медицинските специалности детска клинична хематология и онкология, детска ендокринология и болести на обмяната, детска пневмологмя и фтизиатрия и детска нефрологйя и хемодиализа, отговарящи на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Педиатрия“;