Клиника по Ортопедия и Травматология

Клиника по Ортопедия и Травматология

През 1950г в Окръжна болница – Стара Загора, на базата на съществуващото дотогава Отделение за консервативно лечение на костно-ставна туберкулоза, се разкрива първото в страната Отделение по ортопедия и травматология. За началник на отделението е назначен д-р Боян Хаджистамов.  Под вещото ръководство на изключително способният научен работник, организатор и администратор д-р Хаджистамов работят д-р Любомир Куртев, д-р Петър Христов Поппетров, д-р Жельо Желев, д-р Марина Христова. По-късно се присъединяват д-р Господин Кючуков, д-р Кольо Сурчев, д-р Иван Колев, д-р Киро Кучков и д-р Пейо Пеев. Благодарение на амбицията и ентусиазма на младия колектив отделението бързо добива авторитет и популярност не само в Стара Загора, но и в страната. Създават се редица нови оперативни методики, като артропластики на големи стави при ТВС-остеоартрити, остеопластични операции и остеосинтези.

            През 1954г. д-р Хаджистамов напуска гр. Ст. Загора и поема ръководството на Клиника по Ортопедия и травматология в гр. Пловдив. Наскоро след това д-р Петър Петров се мести в гр. София, а д-р Жельо Желев – в Клиниката по Ортопедия и травматология в гр. Пловдив. За завеждащ отделение през мес.10.1954г. е назначен д-р Любомир Куртев.

            През 1970г. поликлиничната работа се съсредоточава в Първа поликлиника, като сутрин работят 2 кабинета, а следобед – трети кабинет. Непосредствено до поликлиничните кабинети се разкрива гипсовъчна зала. Въпросът за рехабилитацията на оперираните болни е решен със създаването на Отделение по рехабилитация, разкрито в бившата Здравна служба на Старозагорски минерални бани. Рехабилитационното отделение тогава разполага с 36 легла, съответната апаратура за физиотерапевтични процедури, зали за рехабилитация и лечебна физкултура. 

            През 1976г. Ортопедичното отделение прераства в Клиника по Ортопедия и травматология – първата в болницата клиника с началник проф. Росен Иванов – един от най-изтъкнатите наши учени по специалността. Тогава се обособяват трите отделения: Възстановителна хирургия и ортопедия, Травматология, Детска ортопедия. По това време там работят доц. (впоследствие проф.) Петър Тивчев, доц. Георги Пройчев, д-р Емил Таков (по-късно – професор), д-р Киро Роянов, д-р Иван Иванов, д-р Евгени Желев, д-р Иван Чарпъков, д-р Петър Братоев, д-р Атанас Дърмонов, д-р Валентин Пройчев, д-р Аделин Иванов (сега доцент).

            През 1995г., като част от новосъздадената „Университетска болница – Стара Загора“ ЕАД към Медицински факултет на Тракийски Университет, е разкрита Клиника по Ортопедия и травматология с ръководител доц. Георги Пройчев и асистенти д-р Атанас Дърмонов, д.м. и д-р Валентин Пройчев; ординатори: д-р Евгени Желев, д-р Петър Братоев, д-р Аделин Иванов. След кончината на доц. Г. Пройчев катедрата поема доц. (по-късно проф.) Стефан Станчев. Назначават се нови лекари: д-р Красимир Крумов, д-р Васко Методиев, д-р Митко Христов.

            Към МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ остават да съществуват обособените отпреди това 3 отделения:

  • Отделение за Възстановителна хирургия и ортопедия с началник д-р Красимир Хаджигеоргиев. Към отделението работят като ординатори д-р Милко Сурчев, д-р Димитър Велев, д-р Здравко Здравков, д-р Митко Георгиев.
  • Травматологично отделение с началник д-р Петко Мечкаров и ординатори д-р Иван Колев, д-р Б. Бойчев, д-р Васко Маринов, д-р Недко Димитров. По-късно към отделението се присъединяват д-р Бисер Макелов и д-р Стойчо Тодоров.
  • Отделение по Детска ортопедия и травматология с началник д-р Валентин Васев, д.м. и ординатори д-р Валери Радичев, д-р Стоян Петров, д-р Иван Иванов.  

            От 2005 год. след структурна реформа в МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ остават да работят две ортопедо-травматологични отделения под ръководството на д-р Недко Димитров (д.м. 2015 и доцент по Ортопедия и травматология 2016г) и д-р Валентин Васев, д.м.

            През 2014г. последва обединяване на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и „Университетска болница – Стара Загора“ ЕАД в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД.    От 2021г. остава да съществува една  обединена Клиника по Ортопедия и травматология с ръководител доц. д-р Недко Димитров, д.м. От м. 08.2020г. доц. д-р Недко Димитров е избран и за ръководител на Катедра по Специална хирургия към МФ на ТрУ – гр. Ст. Загора. През този период са специализирали и успешно положили държавен изпит за специалност по Ортопедия и травматология д-р Стамен Сталев, д-р Али Тауби, д-р Валентин Вълков, д-р Йовка Георгиева, д-р Александър Димитров, д-р Крум Маринов. През 2022г. д-р Бисер Макелов успешно защитава образователна и научна степен „доктор“ по Ортопедия и травматология.

            Понастоящем (2023г.) Клиника по Ортопедия и травматология е базирана на 10 ет. на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД и разполага с 30 легла. В състава на Клиниката са изградени специалисти с богат оперативен и клиничен опит: началник доц. д-р Недко Димитров, д.м.; хонорувани асистенти: д-р Бисер Макелов, д.м. и д-р Александър Димитров и ординатори: д-р Милко Сурчев, д-р Валери Радичев, д-р Стоян Петров, д-р Иван Иванов, д-р Валентин  Вълков, д-р Стамен Сталев, д-р Йовка Георгиева, д-р Митко Христов, д-р Крум Маринов. Извършват се съвременни ортопедични и травматологични операции: алопластики на големи стави, миниинвазивни оперативни техники, съвременно лечение на фрактури с най-модерни остеосинтезни средства, реконструктивни операции, органосъхраняващи операции при костни тумори, артроскопско лечение на остри и хронични ставни заболявания, удължаване на крайници по различни техники и др. В Клиниката освен възрастни е обхваната и цялата детска патология – травми, вродени и придобити заболявания и деформитети на ОДА.

            Структурата поддържа денонощно Спешен травматологичен кабинет на ротационен принцип.

            Старша медицинска сестра на КОТ е Радостина Илева, бакалавър Управление на здравни грижи. Сестринският състав включва медицинските сестри: Станка Петкова, Лилия Неделчева, Яна Леонова, Деси Колева, Данка Николова, Айсу Хасан – бакалавър Управление на здравни грижи, в момента учи магистратура, Даниела Лазарова, Силвена Тодорова, Мирослава Делийска, лекарски асистент Гергана Матева, секретар Виолета Акбашева.

            За хигиената в КОТ се грижат санитарите: Лиляна Димитрова, Елена Сюлеймезова, Румяна Пейчева, Надежда Георгиева.