Клиника по Обща и Оперативна Хирургия

Начална страница / Клиника по Обща и Оперативна Хирургия

Клиника по Обща и Оперативна Хирургия

Клиника по Обща и Оперативна Хирургия

Началник Клиника


                                                               История на Първа Хирургия

Първите официални данни за хирургическа дейност са от 1901 г. Хирургически  операции се споменават за първи път  в отчета за 1906 г., когато за управител на болницата е назначен Д-р Владимир Г. Витанов – специалист хирург.

През 1911-1914 г. управител лекар и старши лекар в хирургичното отделение е Д-р Марко Стоянов Костов, завършил Медицина в Москва, специализирал  хирургия в Париж. Освен другите операции, правени тогава, той правил и операции на черепа.

От 1921 до 1924 г. старши лекар и началник на хирургичното отделение е Д-р Тома И. Ненов, а от 1924 до 1927 г. – д-р Таньо Стефанов Танев , завършил медицина  във Франкфурт на Майн.

От 1927 до 1935 г. началник на хирургичното отделение е д-р Иван Василев Воденичаров. По негово време се поставя началото на съвременната хирургия и обучението на хирургически кадри. При него работят д-р Прокопи Андреев, д-р Станчо Дренски, д-р Трифон Лазаров. По това време  тук се правят всички операции, без стомашна резекция.

От декември 1955 г. хирургическото отделение се поема от д-р Рашо Рашев Минчев. Той внедрява методите на модерната хирургия (резекция и тотална резекция на стомаха , чревна чернодробно-жлъчна и др.) Д-р Рашев е пионер  при въвеждането на белодробната и сърдечно-съдовата хирургия в болницата.

През 1979 г. хирургическото отделение се разделя на две нови отделения: I-ва хириргия, завеждана от д-р Рашев и II-ра хириргия, завеждана от д-р Кольо Ганчев. В края на 1980 г. първа хирургия се оглавява от д-р Руси Русев. Тук е въведен като рутинен медот “Разширена тотална гастректомия на Шалимов”. За пръв път е приложена с успех тотална колектомия.

Първо хирургично отделение разполага с 12 стаи с 2 или 3 легла, обособени в два сектора – септичен и асептичен. В оперативната дейност се наложиха: Нетипични резекции на черен дроб, Пластика на пикучен мехур с черво, Интраоперативна холантография, АV-фистулу и др.

След 2000 г. началник на първа хирургия става Д-р А. Димитров. Завършва медицина през 1980 г. във ВМИ – Пловдив. От 1996 г. е Началник Операционен блок

От 2022 г. началник на КООХ е Д-р Николай Колев, специалист по коремна и гръдна хирургия, специализирал е 4 години детска хирургия.