Клиника по Нефрология

Клиника по Нефрология

В клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Нефрология отговаряща на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърденш медицински стандарт „Нефрология”;