Клиника по Нервни Болести

Клиника по Нервни Болести

В клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Нервни болести отговаряща на III (трето) ниво. на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Нервни болести“;