Клиника по Неонатология

Клиника по Неонатология

История

Организационното обособяване на отделение за лечение новородени деца е с начало 1964г., когато под ръководството на Д-р Стойко Петров е създаден сектор за лечение на недоносени деца, преобразуван през 1965г. в отделение. През 1978г. при завеждащ Д-р Злати Петров към отделението е включен и сектор за доносени деца. През 1982г. отделението е преименувано в Отделение за новородени деца (ОНД) включващо “интензивен сектор” и сектор “доносени деца”, състояние, запазващо се и до момента.

Развитието на отделението бележи нов етап от 1986г. при завеждащ Д-р Янко Русков (починал през 1993г.). От 1994г. началник отделение е Д-р Красимир Сакарски. За въвеждането на съвременни методи на интензивно лечение на новородените деца спомага активната колаборация с Неонатологична клиника към ВМИ – Стара Загора (създадена през 1988г.) с началник Доц. Д-р Николина Петрова. Фактическото обединение на ОНД с Неонатологична клиника до 1997г. дава на ординаторите от ОНД и асистентите от клиниката възможност за специализация по неонатология на място и за натрупване знания и клиничен опит. След 1997г. преобразуването на районната и университетската болници в търговски дружества затрудни съвместната работа. Това доведе през 2005г. до преминаване на двамата асистенти на трудов договор към МБАЛ “Проф. Ст. Киркович” и обединяване на апаратурата. От този момент цялостното кадрово, финансово и организационно  обезпечаване на неонатологичната помощ за региона се осъществява от МБАЛ-АД “Проф. Ст. Киркович”.   От 2005г. началник на ОН е Д-р Мумджиев. През 2013г. беше осъществено сливане на УМБАЛ „Университетска” с МБАЛ „Проф. Ст. Киркович”, а в последствие през 2015г. и признаването на слятата болница за университетска. Това даде възможност през 2013г. да се възстанови Клиниката по неонатология, която е и правоприемник на Отделението за новородени деца. През 2019г. Клиниката по неонатология се премести в обновената база в основната сграда на болницата, което даде възможност за известно териториално разширение на интензивен сектор и оборудване на съвременни интензивни зали с топла връзка с АГ клиника.   До момента Клиниката по неонатология към УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович”, ръководено от Доц. Хр. Мумджиев е едно от основните клинични звена на болницата с регионални функции, обслужващо новородени от старозагорска, сливенска и ямболска области.