Клиника по Детска Хирургия

Клиника по Детска Хирургия

Началник Клиника

История на Клиниката по Детска хирургия

  Клиниката по Детска хирургия на УМБАЛ“Проф.д-р Ст.Киркович“  обслужва детското население в района на Югоизточна България.
На 06.08.1975 година към Хирургичното отделение на ПОБ – Ст.Загора  се създава Сектор по Детска хирургия  с 15 легла,а Детско хирургично отделение се открива на 30.04.1979 година на база 30 легла и състав от двама лекари, 7 мед.сестри и 3 санитари. Екипа на отделението по това време включва:
Д-р Димитър Костадинов Тренчев – завеждащ , Д-р Никола Иванов Раичков, м.с. Караенева, м.с.Николова, м.с.Калоянова, м.с.Каламарова, м.с.Варивова, м.с.Вътева, м.с.Стойчева

В този период част от лекарския състав са били и : Д-р Костас Капуцидис, Д-р Георги Лесичков, Д-р Красимир Тодоров, Д-р Славена Палийска

От 1988г в състава на детските хирурзи влизат:
Проф.Красимира Калинова  и Д-р Живко Желязков

В тясна колаборация с Катедрата по Детска хирургия на МА – София и Клиниката по Детска хирургия ВМИ – Пловдив се извършват хирургични операции на всички нуждаещи се деца от района  до 14 годишна възраст. Научно практическата работа на отделението обхваща лечение на остри и дифузни перитонити, остри и деструктивни гнойни заболявания на белите дробове и плеврата, доброкачествени и злокачествени новообразувания, вродени аномалии на коремната стена и пикочо половата система. От 1992г за началник на ДХО е назначен Д-р Никола Раичков. В състава на Детската хирургия през 1995г започва да работи и  Д-р Димитър Симов,  а през 1996г  и Д-р Иван Иванов и Д-р Георги Димитров.
                  

  В клиниката се извършват диагностични процедури и средни и големи по обем операции на деца от новородени до 18 годишна възраст. В новорожденската възраст се извършват операции за вродена чревна непроходимост; операции на меките тъкани за вродени аномалии. Рутинно се оперират хернии на предна коремна стена, хирургия на външни полови органи, възпалителни лицево-челюстни заболявания, ехинококоза на черен дроб и в пълен обем операции  стомах, дуоденум, тънки и дебели черва.

  Поради своето уникално обучение специалистите по детска хирургия предлагат широка гама лечебни методи от най-високо качество. Участието в специализации, организирани във водещи клиники в Германия, Австрия и други страни от Западна Европа, е гаранция, че новите методи, които се използват там, ще бъдат прилагани и в България.
Към момента в състава на Клиниката по Детска хирургия са : 
Началник клиника – Проф.Д-р Красимира Калинова д.м.
Д-р Живко Желязков, Д-р Димитър Симов, Д-р Димитър Чонов, Д-р Ахмед Реджеп

м.с. Галя Тенева, м.с Румяна Симеонова, м.с Виолета Димитрова ,м.с. Калинка Димова, м.с. Феодора Мутафова, м.с. Айгюл Байрактар, м.с Гергана Станева