Клиника по Гръдна хирургия

Начална страница / Клиника по Гръдна хирургия

Клиника по Гръдна хирургия

Клиника по Гръдна хирургия

Началник Клиника


Клиника по Гръдна хирургия


Историята на Клиниката по Гръдна хирургия е сравнително млада в
сравнение с 140 годишната история на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович”
АД и започва от 1994 г. Болница „Проф.Д-р Стоян Киркович“ АД е
открита през 1883г. с 15 легла.
Историята на клиниката по Гръдна хирургия започва със създаването
на Университетска болница за активно лечение Стара Загора (УМБАЛ АД
Стара Загора) през 1994 година. Първият ръководител на клиниката е
проф. Вера Левчева. Специалист доказал себе си като белодробен и гръден
хирург, притежаващ голяма степен академичност и научен потенциал.
През времето, което тя е началник на клиника по гръдна хирургия се
създават и израстват кадри като д-р Г. Калайджиев (сега проф. Калайджиев
Нач. к-ка по Гръдна хирургия на СБАЛО-София), д-р Е. Обретенов (сега
проф. Обретенов). По-късно към клиниката започват работа и д-р Пл.
Видолов, д-р Вл. Чакъров и д-р Ил. Попхаритов.
От 2004 год. в клиниката започва работа и д-р Д. Вълчев, който
дотогава е главен асистент в клиниката по обща и оперативна хирургия на
същата болница. Проф. Вера Левчева остава ръководител на клиниката до
1997, когато поради навършване на пенсионна възраст се пенсионира.
Следващият ръководител на клиниката е доцент по-късно и проф. Е.
Обретенов. Той ръководи клиниката по Гръдна хирургия до 2021 г., когато
поради навършване на пенсионна възраст се пенсионира.
От 2021 г.ръководител на клиниката по Гръдна хирургия е доц. Вълчев.
Клиниката по Гръдна хирургия от 2022 г. е с трето най-високо ниво на
компетентност, като осъществява и покрива целият оперативен стандарт
по гръдна хирургия. Доц. Вълчев е Републикански консултант по Гръдна
хирургия. На разположение на клиниката е цялата необходима апаратура
за осъществяване на дейността от трето ниво на компетентност и
извършване на оперативни процедури с голям и много голям обем и
сложност. Освен по гръднохирургични пътеки клиниката работи и по две
бронхоскопски пътеки с голям обем и сложност.
Клиниката по Гръдна хирургия е база за специализация по програма
„Гръдна хирургия”. От тази година за първи път клиниката и секцията по
гръдна хирургия към катедрата по Специална хирургия са акредитирани по
докторска програма „Гръдна хирургия”.
В настоящия момент в клиниката работят общо 6 лекари: доц. д-р
Вълчев-нач.к-ка към УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД и Доцент към
катедра „Специална хирургия”-секция Гръдна хирургия към МФ-ТрУ Ст.
Загора, специалист обща и гръдна хирургия и ВСД-бронхоскопии; д-р
Илинов специалист обща и гръдна хирургия и асистент по гръдна хирургия
към катедра „Специална хирургия”-секция Гръдна хирургия към МФ-ТрУ
Ст. Загора; д-р Пл. Видолов специалист обща и гръдна хирургия и
хонорован асистент по гръдна хирургия към катедра „Специална
хирургия”-секция Гръдна хирургия към МФ-ТрУ Ст. Загора; д-р В. Иванов
специалист по обща хирургия и специализант по гръдна хирургия; д-р Цв.
Христов специализант по гръдна хирургия; д-р Е. Петрова специализант по
гръдна хирургия.
В момента в клиниката работят 6 лекаря, 9 медицински специалисти-
мед. сестри, 6 мед. санитари, 3 санитар обучаващ се и един оператор
въвеждане на данни. Клиничната база е разположена на 15-ти етаж и
разполага с 16 бр. специализирани легла.