Клиника по Акушерство и Геникология

Начална страница / Клиника по Акушерство и Геникология

Клиника по Акушерство и Геникология

Клиника по Акушерство и Геникология

Началник Клиника


История

Акушеро-Гинекологичната помощ в Стара Загора

        В дъното на централната алея на болничния двор през 1931г. е разкрито отделението по акушерство помещаващо се в павилион. За 13 години почти нищо не се е променило.Леглата са 47. Строг ред,асептика и антисептика.И голяма любов към българската майка,всеотдайност и себеотрицание-това бе веруюто на д-р Б.Бургуджиев-основателя на отделението и на неговия приемчик- д-р Ст.Сребров (починал на 17.03.1944г.)

       Завеждащ от 1944г. до 1954г. е Д-р Трифон Кънчев Чамов (роден през 1906г. с.Загорци,Сливенски окръг,завършил медицина в гр.Тулуза,Франция).Негови единствени помощнички са акушерките Лесова и Минева. Те са в отделението почти непрекъснато.Условията за работа са трудни.Няма телефонна връзка. Най-бързото превозно средство за повикване на лекар от дома е файтонът. Патологията,която постъпва в отделението е тежка,обикновено късно насочена. В града и околията има само една Здравно-съвещателна станция,но в нея лекар работи само 2 часа седмично.

        От 1945г. до 1950г. броят на лекарите в отделението нараства на 7. Постъпили са още 4 ординатори: д-р Александър Матев, д-р Емил Вацов, д-р Димитър Щерев, д-р Марко Андонов Марков.

На 20.10.1949г. в частната болница на д-р Прокопи Андреев се разкрива Градски родилен дом с 20 легла. Първоначално в него работи и живее единствената акушерка Радка Конакчиева. По-късно е назначена и втора акушерка-Денка Чернева. Създават се условия за посменна работа. По това време Градският родилен дом няма щатен лекар. По два часа дневно там работи д-р Енил Вацов. Едва през Януари 1950г. е назначен за завеждащ д-р Веселин Костов (роден в Чирпан през 1914г.,завършил медицина  в София през 1939г.), а за ординатор д-р Койчо Гочев.

       През 1951г. става преместването на Градския родилен дом в национализираната болница на д-р Иван Сосков (днес I I I-та поликлиника). През 1953г. заведението прераства в Акушеро-гинекологично отделение с 35 легла в състава на Градската болница Стара Загора. За ординатор в отделението е назначена д-р Дора Устабашиева.

Двете акушеро-гинекологични отделения усъвършенствуват своята лечебна дейност и разширяват профилактичната си работа. В резултат на това,ражданията по домовете,които преобладават непосредствено след 1944г. към 150г. вече рязко намаляват.

       През 1953г. в гр. Стара Загора работят ежедневно по 6 часа два гинекологични кабинета (по един в двете болници) и женски консултации към двете заведения-всяка два пъти седмично по два часа.

През декември 1954г. д-р Чамов е пенсиониран по болест. В началото на 1955г. за зав. акушеро-гинекологичното отделение на Окръжната болница е назначен д-р Веселин Костов,а зав. отделението при Градската болница- д-р Мило Т. Стоянов (роден през 1970г. в с. Търнак, Врачанско,завършил медицина в София,1937г.).

       През този период,старша акушерка на отделението в Окръжна болница е Мария Златева,а на отделението при Градска болница- Ружа Атанасова.

        През 1959г. за зав. акушеро-гинекологично отделение при Градска болница Ст.Загора е назначен д-р Христо С. Георгиев. Девет месеца по-късно той спечелва конкурс за научен сътрудник в Института по онкология в София. На неговото място е назначен д-р Пейко Рахнев (роден през 1916г. в с. Ловец, Старозагорски окръг.Медицина завършил в Пловдив 1951г.). С него работят като старши акушерки,последователно,Иванка Генчева,Мария Сярова и Елена Драганова.

         През м. септември 1963г. д-р В. Костов заминава за продължително време на работа в Алжир. На неговото място,за зав.отделение е назначен временно д-р Никола Димитров (роден в София през 1914г. , завършил медицина в София през 1941г.).

       През 1961г. към Окръжна болница се обособява щатно кабинет по стерилитет,със зав. кабинет д-р Теньо Пенев.

       През 1964г. легловата база на отделението в Окръжна болница се увеличава на 75,а тази на Градска болница на 55 легла. В Окръжна болница е открит Сектор за недоносени деца,завеждан от д-р Стойко Петров.

        На 01.06.1965г. стана обединението на Окръжната и Градската болница в Стара Загора,при което се създадоха две деления: Родилно-със зав.отделение д-р Никола Димитров и старша акушерка Мария Златева,с 75 легла и Гинекологично с 55 легла, зав. отделение д-р Пейко Рахнев и старша акушерка Мария Сярова. Няколко месеца по-късно леглата се увеличават с още 10 (общо 140) С 10 легла се увеличава и секторът на недоносени деца,който прераства в самостоятелно отделение с 25 легла,със зав. д-р Стойко Петров и старша акушерка Елена Драганова.

        През май 1968г. акушеро-гинекологичните отделения се пребазират в нова сграда. Извършват се промени и в амбулаторното обслужване на бременните и гинекологично болните жени.Поставено бе началото на участъково обслужване.Територията на града е разделена на 8 участъка (по 2 в районите на  I и III поликлиника и 4 в района на II поликлиника). Подобряват се грижите за жените работнички.Създава се селски консултативен кабинет,завеждан от д-р Петко Хаджиев.

        През май 1971г. бе разкрито Отделение за патологична бременност с 50 легла. За зав. отделение е назначен д-р Иван Петков (роден през 1925г. в с.Руда,Старозагорско,завършил медицина в София,1955г., а за старша акушерка-Елена Драганова. През май 1972г. за зав. отделението за патологична бременност е назначен д-р Ангел Ангелов (роден през 1935г. в Нова Загора,завършил медицина в София,1961г.).

       През 1974г. беше разкрито второ родилно отделение със зав. отделение д-р А.Ангелов и старша акушерка Надежда Михайлова.

       През 1975г. леглата на акушеро-гинекологичните отделения достигат 250, от които 100 родилни, 100 за патологична бременност и 50 гинекологични. Към родилното отделение се създават два сектора: за доносени деца,със зав. сектор д-р Живко Фъртунов и Сектор за интензивни грижи,завеждан от д-р Атам Саркисян.

       С оглед подобряване на работата в стационара и в поликлиниката и в изпълнение на Указание 0-49-окт.1974г. на МНЗ през 1975г. бяха извършени структурни промени в акушеро-гинекологичния комплекс: двете родилни отделения се обединиха,създаде се поликлинично акушеро-гинекологично отделение със зав. д-р Васил Р. Георгиев. Възприе се принципът,от 1975г. лекарите ординатори да работят пiсменно по 1 година в стационара и 1 година на участък. Средните медицински кадри да не променят работните си места,а зав. отделенията в стационара могат да променят работните си места по преценка на ръководството на болницата,но през интервал,не по-малък от 3 години.

       През май 1976г. на базата на акушеро-гинекологичния комплекс беше създадена първата Старозагорска болница Клиника по акушерство и гинекология,която беше и първата в страната,извън рамките на Медицинската академия. За ръководител на Клиниката бе назначен д-р Христо Симов Георгиев (роден на 04.03.1922г. в с.  Гиген,Плевенски окръг.

        Под ръководството на доц. Хр.Георгиев, Клиниката в Стара Загора укрепва. Подобри се качеството и се разшири обемът на акушеро-гинекологичната помощ.

        През 1976г. е назначен д-р Атам Саркисян. За зав. на поликлиничното акушеро-гинекологично отделение е назначен д-р Исмаил Хасанов (роден в с. Старо железаре, Пловдивски окръг през 1936г. завършил медицина в Пловдив,1962г.) За зав. сектор Интензивни грижи за новородените е назначена д-р Азниф Бохосян.

        През 1978г. отделението за недоносени деца, завеждано от д-р Злати Петров се преименува Отделение за новородени деца,което включва в себе си сектор „новородени” на родилното отделение. Последният се преименува „Сектор за недоносени и травмирани деца”. Регламентират се взаимоотношенията на отделението за новородени и отделението за недоносени деца към Дом „Майка и дете”- Стара Загора.

         През 1981г. към поликлиничното АГ отделение бе разкрит Кабинет по детско-юношеска гинекология,завеждан от д-р Господинка Хубенова. Д-р Кънчо Кънев е назначен за зав. кабинета за борба със стерилитета,на мястото на д-р Теньо Пенев. За старша акушерка на поликлиничното АГ отделение е назначена Мария Драгоева.

          През 1981г. леглата на Родилно отделение бяха намалени от 100 на 80 поради недостатъчната им използваемост и съкратения престой на родилките.

        В навечерието на 100 годишнината на Старозагорската болница,  клиниката по акушерство и гинекология е мощно,модерно обзаведено и високоспециализирано заведение. Диагностиката е улеснена от внедрената електронна и ултразвукова апаратура. За правилното протичане на лечебния процес решителна роля играят квалификацията на кадрите,внедрените съвременни методики в оперативната и лечебна практика,диференцираният подход към болните и двустепенното обслужване на труда все по-успешно се използва икономическия подход и механизъм. В състава на бригадата влизат 5 звена с общо 192 души персонал (31 лекари, 105 акушерки и 56 санитари).

       В клиниката ежегодно стават около 3500 раждания и се извършват над 300 големи гинекологични и над 200 големи акушерски операции. Над 10 000 жени получават висококвалифицирана стационарна акушеро-гинекологична помощ. Извършват се над 80 000 амбулаторни и над 30 000 профилактични гинекологични прегледи. В клиниката е осигурено денонощно дежурство на двама специалисти акушер гинеколози и един неонатолог. На разположение в дома има непрекъснато дежурен консултант-зав. отделение.

     Чествуването на 100 годишнината на Старозагорската болница съвпада с откриването на Висш медицински институт в града. Колективът на      Клиниката по акушерство и гинекология е готов да поема тежките и отговорни задачи,които предстои да се решават във връзка с неговото изграждане.

ИСТОРИЯ НА АГ – КЛИНИКА ПРИ УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД

1994г.- 2022г.

АГ клиника е създадена през 1994г. като звено от ВМИ – Болница, впоследствие УМБАЛ – ЕАД, Стара Загора . Временно изпълняващ Началник клиника е Проф. Д-р Б. Атанасов, д.м..

От 1996г. до 2013г. Началник клиника е Акад. Проф. Д-р Лъчезар Лазаров, д.м., роден в Стара Загора през 1952г.

В този период в клиниката работят 15 лекари, между които 1 хабилитиран преподавател, 11 асистенти и трима ординатори. Клиниката се превръща в база за обучение на Студенти, Стажант – лекари и специализанти, следдипломна квалификация .

Проф. Лазаров утвърждава и продължава равитието на Австрийската оперативна школа на Щьокел, въведена в България от неговият учител,  Доц. Д-р Христо Георгиев.  В клиниката се въвеждат модерни  диагностични и лечебни методи, и се провеждането на курсове по  Ултразвукова Диагностика, Хистероскопия, Колпоскопия , Лапароскопия и Оперативна Гинекология. Като резултат от тези дейности АГ – клиниката  се превръща в Лечебно – диагностичен и методично – консултативен център за Югоизточна България, каквато е и до днес.

През 2012 година със сливането на Университетска болница и ОРБ „Проф. Д-р Стоян Киркович“  и формирането на новата структура:  УМБАЛ  „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД,  към АГ – клиника се присъединяват и  АГ – Звената на ОРБ, съответно:  РО – с ръководител  Д-р Даков, Патологична бременност, – с ръководител  Д-р Кадирева и Гинекология, с ръководител  Д-р Енчева.

През периода 2013 – 2016г. Временно изпълняващ длъжността началник АГ – клиника е Доц. Д-р Миролюба Тодорова, д.м. Това е нелек  период, в който два конкуриращи се до този момент колектива от изявени личности и специалисти трябваше да станат един. Това е дълъг процес на адаптация, продължаващ и досега. АГ-клиника трябваше да оптимизира дейността и състава си и същевременно да се справя с новите трудови, социално- значими, обществени и финансови параметри.

От 2016 г.  и досега клиниката е под ръководството на Доц. Д-р Николай Лазаров, д.м., роден през 1974г. в същият родилен дом в Стара Загора, завършил Медицина Тракийския Университет, Стара Загора като първнец на випуск 1999г.

Отговорници в дейностите родилна и патологична и гинекология до 2022г.  са съответно следва Д-р В. Цанкова и Д-р Д. Енчева, специалисти с дългогодишен опит и репутация.

Това е период на промени в Материалната база, кадровия състав, оптимизиране на лечебната и преподавателската дейност, прогрес в научната и  академичната квалификация, финансово стабилизиране и възход.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Пребазирането на АГ-клиниката към основния корпус на болницата  през Юли 2019г. е едно от основните и дълго чакани събития, допринесли за динамичното и развитие. Преместването на Клиниката е изпълнено при една добра организация, в атмосфера на сътрудничество и с активното участие на санитарки, акушерки, лекари, общи работници и не на последно място на ръководството на болницата. Впечатляващо е, че всичко това се осъществява в рамките на един ден и то, без да се прекъсва работния процес за нито една минута. Този факт ще остане в историята като събитие, пример за добра организация и логистика, свидетелство за което е безпроблемното му протичане. За сравнение, последното пребазиране на АГ – клиника преди повече от 30 години по повод на вътреболнична инфекция, е отнело 30 дни.

Пребазирането беше една част от целите през 2019 г. – В края на периода е вече факт!

Клиниката се разполага на два етажа, но  и в момента поради специфичните епидемиологични обстоятелства през 2020, 2021, 2022, единият от етажите е трансформиран в интензивен- Covid 19 сектор.

В момента върви проекта за изграждане на сектори „Гинекология“ и „Патологична Бременност“, след пълен ремонт на територия на „Клиника по Неврохирургия“.  Очакваме всеки момент да се пристъпи към действия в тази посока, за да можем напълно да окомплектоваме и реализираме крайния облик на АГ-клиника.

Междувременно цялостото обслужване на пациентите се осъществява на един етаж на територията на новоизградената АГ – клиника с родилна дейност.

По предисание клиниката разполага с 40 легла, от които 20 – родилни, 12 – патологична бременност и 8 – гинекологични.

Клиниката разполага с три родилни зали, с общо 6 родилни легла,  и родилна операционна зала, с пълно оборудване, съответстващо на съвременните стандарти. Едната от описаните родилни зали е част от „Карантинен сектор“, разполагащ с общо 5 легла, който в момента е трансформиран в Covid 19 сектор за бременни и родилки.

В клиниката има и сектор за интензивно наблюдение и лечение в ранния пуерперален период на пациентки, родили с ЦС.

За посочения период за клиниката бяха осигурени четири нови акушерски монитори и един нов 2D -Ултразвуков апарат, Philips, които са от значителна полза за феталната диагностика в клиниката

АКРЕДИТАЦИЯ

 АГ -клиника при УМБАЛ „ Проф. Д-р Ст. Киркович “, Ст. Загора е Диагностично-консултативен център, лечебен и методичен център за Югоизточна България

Акредитационната оценка на АГ-клиника за цялостна медицинска дейност през 2022г. е : „Отличен“ за 5 години.

Акредитационна оценка за практическо обучение (учебни практики и преддипломен стаж) на професионално направление “Медицина“, „Здравни грижи“, „Акушерка“ и “Мед. сестра“ на АГ – клиника е също „Отличен за 5 години“ (2022)

Акредитационна оценка за следдипломно обучение на магистър -лекари за придобиване на специалност – Акушерство и гинекология – „Отличен за 5 години“ (2022)

УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВИ СЪСТАВ

АГ – клиника Стара Загора е клиника от трето ниво на компетентност.

В нея се осъществяват медицински дейности, свързани с диагностика и лечение на пациенти със заболявания, които са включени в програмите за обучение на студенти и/или специализанти, съответстващи по вид и обем на съответното ниво на компетентност по утвърдените медицинските стандарти.

УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИКАТА

Началник на клиниката  е Доц. Д-р Н. Лазаров, д.м., който отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен и квалификация.

Старша акушерка е Ак. Кремена Маркова, чиято квалификация напълно съответства на заеманата позиция.

Управлението се извършва съгласно правилникa за устройството и вътрешния ред, трудовите договори и длъжностните характеристики

В клиниката понастоящем работят 18 лекари, 16 от тях със специалност, 6 от тях са с научна степен «Доктор по Медицина»,  20 акушерки и 11санитарки на 24 часов непрекъснат график. Съотношението лекари на основен трудов договор към акушерки е 1:1,25

Персонал  

Специалист по профила на клиниката/отделението       Брой-2014 г

                   общо От тях на а основен тр. договор    От тяй с над 5 год

       .стаж по специалността

/само за лекари/

Лекари                 18        14            15

         Акушерство и гинекология   16              

Акушерки                        Х   20              

Клиниката осъществява медицински дейности, свързани с диагностика и лечение на пациенти със заболявания, които са включени в програмите за обучение на студенти и/или специализанти, съответстващи по вид и обем на съответното ниво на компетентност по утвърдените медицинските стандарти. Тя разполага с учебната програма за провеждане на обучение на студенти, стажант лекари, общо- практикуваши лекари и специализанти. Практическото обучение на студенти, стажанти, общо-практикуващи лекари и специализанти се провежда по график.   

Понастоящем в нашата клиника се обучават: 211 Студенти медици и 90 стажант лекари на български език, 55 студенти медици и 22 стажанти от Великобритания на английски език, 64 студентки -специалност акушерка, 43 спец. Мед. Сестра, 19 рехабилитатори и 18 лекарски асистенти. В клиниката в момента се обучават и двама специализанти. 

В клиниката са утвърдени правила за документиране и контрол на присъствието и участието на студентите и/или специализантите в обучението (протоколи от провеждани практически занятия, колоквиуми или практически изпити и др.).

Утвърдени са правила за първоначален и текущ инструктаж на студентите и/или специализантите.

Осигуреност с персонал за осъществяване на учебната

дейност на лечебното заведение

АГ – клиника  разполага със специалисти за провеждане на обучение на посочения брой студенти и специализанти:  1 Доцент, 5 -ма главни асистенти, 2-ма асистенти и един хонорован преподавател.

Осигуреност с техническо и помощно оборудване за осъществяване на дейността на лечебното заведение

Клиниката е разполага със съответната медицинска апаратура и оборудване с изискванията на медицинските стандарти за 3-то ниво на компетентност. Извършва се периодична профилактика и поддръжка на наличната медицинска апаратура и оборудване.

Информираност

Лечебното заведение предоставя информация на потребителите на медицински услуги за:

1. видовете медицински, административни и други услуги, които предлага;

2. реда, условията, финансирането и документирането на диагностично-лечебните и рехабилитационните дейности;

3. длъжността и имената на лицата, които участват в диагностичните изследвания и лечението на заболяванията;

4. размера на евентуалното финансово участие на пациента при изследванията и лечението;

5. вътрешния ред на лечебното заведение, с който следва да се съобразяват пациентът и неговият придружител;

6. здравното състояние на пациента, вида и обема на диагностичните и лечебните процедури, които е необходимо да му се приложат;

7. възможността да определи лицата, които той желае да бъдат информирани за здравословното му състояние;

8. възможността да се откаже по всяко време от медицинското обслужване,

като задължително се информира за рисковете  за здравето му.

Осигуреност с оборудване за осъществяване на учебната дейност на лечебното заведение

В проекта за новия етаж който ще приеме дейностите патологична бременност и гинекология са предвидени учебни зали за студенти, стажанти и специализанти. Понастоящем се използват две специално обoрудвани учебни зали на територията на Морфологичния блок, разкрити към Катедрата по АГ към Тракийския Университет.

Изготвил: Доц. Д-р Николай Л. Лазаров, д.м.    01. 2023г.