Project Category: <span>Клиники/Отделения</span>

Начална страница / Клиники/Отделения
Клиника По Обща и Клинична Патология
Project

Клиника По Обща и Клинична Патология

Началник Клиника КЛИНИКА ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ Клиниката по Обща и клинична патология е основана през 2015 година и се помещава в Морфоблока на първия етаж. Отделението по клинична патология към МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ от 1986 година е началник д-р Михаил Михайлов и от 1991-2001 година е с началник д-р Емилия Кънева....

Лаборатория по Клинична Микробиология
Project

Лаборатория по Клинична Микробиология

          Понастоящем  Микробиологична лаборатория е с акредитация за качество  III—то ниво на компетентност за надобластни Университетски лаборатории, с максимална оценка  за  медицински дейности  и база за практическо обучение  на  магистри медицина, бакалаври „Здравни грижи“ и база за обучение на лекари по СДО за придобиване на специалност Клинична микробиология.           Едновременно с разкриването на катедра  Микробиология...

Клиника по Педиатрия
Project

Клиника по Педиатрия

В клиниката се осъществяват дейности и но медицинските специалности детска клинична хематология и онкология, детска ендокринология и болести на обмяната, детска пневмологмя и фтизиатрия и детска нефрологйя и хемодиализа, отговарящи на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Педиатрия“;

Клиника по Гръдна хирургия
Project

Клиника по Гръдна хирургия

Началник Клиника Клиника по Гръдна хирургия Историята на Клиниката по Гръдна хирургия е сравнително млада всравнение с 140 годишната история на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович”АД и започва от 1994 г. Болница „Проф.Д-р Стоян Киркович“ АД еоткрита през 1883г. с 15 легла.Историята на клиниката по Гръдна хирургия започва със създаванетона Университетска болница за активно лечение...

КЛИНИКА по Кожни и Венерически Болести
Project

КЛИНИКА по Кожни и Венерически Болести

Началник Клиника КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ Клиника по кожни и венерични болести (ККВБ) е разкрита през 1994 година към новосъздадената Институтска болница към ВМИ гр. Стара Загора. Впоследствие ККВБ е част от структурата на нейните правоприемници: Университетска болница (1995), Многопрофилна болница за активно лечение – Стара Загора, ЕАД (31.08.2000) и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян...

Клиника по Хематология
Project

Клиника по Хематология

Началник Клиника История Хематологично отделение е създадено през 1979г като Шесто Вътрешно отделение и е специализирано в диагностиката и лечението на доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания.Било е първото отделение в страната, с тясна специализация-Хематология, сформирано извън университетските клиники.От 1979 до 1992г –началник отделение е била Д-р Н.Наплатанова.От 1992г до 2011г-началник отделение е била Д-р Р.ГеоргиеваОт...

Клиника по Ендокринология и Болести на Обмяната
Project

Клиника по Ендокринология и Болести на Обмяната

Ендокринологията в Стара Загора На 01.10.1963г. е разкрито Ендокринологично обменно диспансерно отделение при Окръжна болница Ст. Загора с 40 легла и попълнен щат от висш, среден и младши персонал. Това отделение просъществува до 1965г., като с обединението на Градска и Окръжна болница прераства в ІІІ ВО с ендокринологичен профил и профпатологична насоченост. При създаването на...

Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина
Project

Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина

Началник Клиника Отделение по физикална и рехабилитационна медицина към УМБАЛ ”Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр. Стара Загора Отделението по Физикална терапия и рехабилитация/ОФТР/  е създадено през 1952г. с началник на отделението д-р Иванов. В структурата на ОФТР са били включени следните сектори в диагностично-консултативен блок: кабинети по електро- и светлолечение, инхалационно лечение, магнитотерапия, лечебен масаж, зала...

Клиника по Ортопедия и Травматология
Project

Клиника по Ортопедия и Травматология

През 1950г в Окръжна болница – Стара Загора, на базата на съществуващото дотогава Отделение за консервативно лечение на костно-ставна туберкулоза, се разкрива първото в страната Отделение по ортопедия и травматология. За началник на отделението е назначен д-р Боян Хаджистамов.  Под вещото ръководство на изключително способният научен работник, организатор и администратор д-р Хаджистамов работят д-р Любомир...

Клиника по Ушно-Носно-Гърлени Болести
Project

Клиника по Ушно-Носно-Гърлени Болести

Началото на УНГ дейността в град Стара загора започва през 1931г. Като общо с Очно отделение в тогавашната Окръжна болница с 20 легла. Като самостоятелна структура отделението започва да функционира през 1946 година. Пръв ръководител на новото звено е д-р Стефан Й. Бакалов, специализирал в София и Виена. Освен д-р Бакалов тук работят още петима...