BTL-6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM ELITE e апарат от най-ново поколение за високо интензивно магнитно поле, който e доставен в отделението по физиотерапия на УМБАЛ ‚ПРОФ Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ‘ – СТАРА ЗАГОРА