Ценова Листа

Начална страница / Ценова Листа

Утвърждавам:
проф. д-р Йовчо Йовчев, д.м.

УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД
ЦЕНОВА ЛИСТА, актуална към 19.04.2024 г.

КодУслугаЕд. Цена
Тип услуга : МИКРОБИОЛОГИЯ
DM4N010УРОКУЛТУРА15
DM4N038РАНЕВИ СЕКРЕТ /АНАЕРОБНО/25
DG00036ОТЧИТАНЕ НА МИКРОНУКЛЕОСИ В КЛЕТКА ОТ ЛИМФОЦИТНИ КУЛТУРИ83
DG00031ПОСТНАТАЛЕН ЦИТОГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ЛИМФОЦИТИ ОТ ПЕРИФЕРНА КРЪВ С РЕАКТИВИ ОТ МЗ110
DM4N011УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ25
DM4N012ЕЯКУЛАТ25
DM4N013ГЪРЛЕН СЕКРЕТ20
DM4N014НОСЕН СЕКРЕТ20
DM4N015ХРАЧКА25
DM4N016ТБД25
DM4N017БАЛ25
DM4N018Фецес25
DM4N025ЛИКВОР60
DM4N029ХЕМОКУЛТУРА – АЕРОБНА40
DM4N030ХЕМОКУЛТУРА – АНАЕРОБНО50
DM4N003ПУНКТАТ25
DM4N004ЕКСУДАТ25
DM4N005ВАГИНАЛЕН И ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ25
DM4N006РАНЕВИ СЕКРЕТ /АЕРОБНО/30
DM4N007ЖЛЪЧКА СЕКРЕТ /АЕРОБНО/25
DM4N008ОЧЕН СЕКРЕТ /АЕРОБНО/20
DM4N009УШЕН СЕКРЕТ /АЕРОБНО/25
DC887ААЦИТОГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕТАЛНА КРЪВ77
Тип услуга : Административни
ZFC0001Потребителска такса – КП5.8
ZF00003Такса за разглеждане документи на специализанти33
ZFF0010Присъствие на придружител по желание за деца10
ZFF0011Присъствие на придружител по желание за възрастни11
ZFF0012Избор на медицински специалист53
ZFF0013Избор на санитар26
ZF0014Софтуерно обслужване за всички планово приети пациенти3
ZFC0002Разглеждане на анекс и документи към сключен договор по кл.проучвания330
ZU01201АБОНАМЕНТНА ТАКСА ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ500
IUPNИздаване на УП на неработещи22
TPOPZGТакса правоучастие11
DTOPZGДневна такса за курс за продължаващо обучение на ПЗГ11
DR00003Доплащане- Променлива цена1
ZZ027Z3Ксерокопие на История на заболяването /ИЗ/55
ADM000001Такса за закупуване на тръжна документация132
ADM000002Административна такса за разглеждане на договор за клинично и неинтервенционално проучване, преди сключване на договора2160
ADM000003За подписване на анекс към сключен договор480
ADM000004Такса за съхранение на лекарствени продукти120
ZU9929AТранспорт на километър- Променлива цена1
ZFS0007Избор на екип Голяма Операция900
ZFS0008Избор на лекар350
ZU89014Издаване на удостоверение за проведено обучение по модул33
ZU89015Издаване на удостоверение за проведен стаж11
ZFS0009Избор на екип Малка/Средна Операция500
ZFR001BПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ55
ZU0120ZТАКСА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ДРУГО МЕДИЦИНСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ600
ZFC000GАДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДОГ. ЗА КЛ. ПРОУЧВАНЕ1200
ZU66ZZ1Изработване на справки за Застрахователни компании – сканиранне на ИЗ, мед.документация55
ZZ027Z1Медицински документ – дубликат11
ZZ048Z0Медицински документ-изискващ преглед11
Тип услуга : Клин. Изследвания – Хематология
OPKRKОпределяне на кръвна картина17
IMHIZИмунохематологично изследване за ХБН54
RASHTРазширен тест за кръвногрупова съвместимост35
DH8B051Морфология на тромбоцити4
DH41060Кръвна картина – 18 показателя4
DH41050Кръвна картина – 21 показателя6
DH81050ДКК – ВИЗУАЛНО МИКРОСКОПСКО4
DH81050@ДКК4
DH8B050Морфология на еритроцитите – микроскопски4
DH49058СУЕ Вестергрейн2
DH49051СУЕ Панченко2
DH7X050Ретикулоцити (Rt) – микроскопски4
DC41233МИЕЛОГРАМА + ДКК25
DC41232МИЕЛОГРАМА ОЦВЕТЯВАНЕ И РАЗЧИТАНЕ21
DH6C072Осмотична резистентност на еритроцити7
DCFP050Гликиран хемоглобин -Нb A1C13
ZU42231ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ ПО МИКРОМЕТОД /ОТ ПРЪСТА/3
Тип услуга : Клин. Изследвания – Коагулация
KL0000001Време на съсирване2
DH7V020Протромбиново време4
DH0C050aPTT4
DH4L020Фибриноген4
DH02550Време на кървене2
DH4F021Д-димер17
DH790U0Тромбоцитна агрегация14
DC41234ФДП – ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕНО13
Тип услуга : Клин. Изследвания – Биохимия
DH8B052Прокалцитонин28
DCDT000Глюкоза3
DCV5000Урея3
DCDT050Кр.захар. профил7
DC97000Креатинин3
DCV3000Пикочна киселина3
DCW4000Билирубин-общ3
DCW3000Билирубин-директен3
DCQ9000Общ белтък3
DC22000Албумин3
DCTG000Триглицериди3
DDFU000Валпроева киселина17
DC81000Холестерол3
DCWD000HDL Холестерол4
DCWG000LDL Холестерол4
DCJ6000Желязо4
DCJ1000тЖСК4
DC2P000Алкална фосфатаза4
DC58000АСАТ3
DC1A000АЛАТ3
DCJN000ЛДХ4
DC94000Креатинфосфокиназа – серум4
DC8A000Креатинфосфокиназа – MB – серум4
DCD5000ГГТ4
DC31000а-Амилаза4
DC83000Холинестереза6
DCJE000Липаза3
DCJP000Лактат11
DC41219ВИСОКОЧУСТВИТЕЛЕН CRP11
DCW7000CRP13
DCH6000IgM14
DCH3000IgG12
DCGX000IgА12
DCGE000IgЕ15
Тип услуга : Хормони/Hormones
XO0000001HOMA index18
DCSS000TSH15
DC4123AПОТЕН ТЕСТ9
DCTL000FT315
DCSX000FT415
DM9Q00VАнти TSH рец. антитела (TRAb)44
DM9Q00NAnti-TPO (MAT)15
DM9R000Anti-TG (TAT)15
DC8W000Кортизол 07 часа15
DC8W060Кортизол 16 часа15
DCPQ000ПРОЛАКТИН15
DCBS000ЕСТРАДИОЛ15
DCPN000ПРОГЕСТЕРОН15
DCS7000ТЕСТОСТЕРОН15
DD6S000FSH (фоликуло-стимулиращ хормон)15
DCKH000LH (лутеинизиращ хормон)15
DD26000PTH (паратхормон)20
DC42000DHEA-S14
DD7G000ИНСУЛИН20
DC41231C PEPTIDE28
DC41230IL 639
DC4122ZN MID OSTEOCALCIN14
DCXA050b-Cross Laps14
Тип услуга : Клин. Изследвания – Туморни маркери
DC3Q000Алфа-фетопротеин-серум17
DC6V000CA 19-915
DCPU000PSA15
DCPU001Free PSA15
DC6S000CA 15-315
DC6R000CA 12515
DC77000CEA17
DC89000HCG17
DC6A000CA 72-428
DC3Q040Алфа-фетопротеин-амниотична течност8
DC4122WSCC22
DC4122XNSE28
DC4122YCIFRA 21-128
Тип услуга : Ликвор
DC4122IПРОБА НА ПАВЛОВИЧ – ЛИКВОР1.5
DC4122KОбщ брой клетки – ликвор3
DC4122GПРОБА НА ПАНДИ – ЛИКВОР1.5
DC4122JПРОБА НА НОНЕ-АПЕЛТ – ЛИКВОР1.5
DCQ9080@@БЕЛТЪК – ЛИКВОР3
DC4122LХЛОРИДИ – ЛИКВОР3
DC4122MСЕДИМЕНТ – ЛИКВОР3
DC4122NСПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ НА ЛИКВОР6
Тип услуга : СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИМУННИ МАРКЕРИ
ZU91801Профил антитела срещу системна склероза асоциирани антигени (Ro-52, PDGFR, Ku PM-Scl 75, PM-Scl 100, RNA P.11kDa, RNA P.115kDa, Fibrillarin, Centromere A, Centromere B, Th/To, NOR90, Scl-70) с имуноблот83
ZU91802Профил антитела срещу миозит асоциирани антигени (Mi-2,Ku PM-Scl 100, SRP, Jo-1, PM-Scl 75, OJ, PL-7, Pl-12, Ro-52,) с имуноблот83
Тип услуга : ИМУНОФЛОРЕСЦЕНЦИЯ
DC45235ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА NK/NKT КЛЕТКИ77
Тип услуга : Вирусология
DM9D202H.PYLORI Ag /биопсия/22
DMV000009Мултиплекс RT-PCR за детекция на COVID-19 и грип А/B61
DMV000008Антигенен Бърз Тест за COVID-1911
DMV000002Високотехнологично вирусологично изследване COVID-1950
DM4Q01WANTI INFLUENZA A IgM /ELISA/117
DMV000015Anti HEV IgM17
DMV000017RT-PCR изследване за оценка на вирусен товар при инфектиране с Хепатит В вирус94
DMV000018RT-PCR изследване за оценка на вирусен товар при инфектиране с Хепатит С вирус94
DMV000019RT-PCR изследване за оценка на вирусен товар при инфектиране с Хепатит D вирус94
DMV000020RT-PCR изследване за генотипиране на Хепатит С вирус94
DMV000010Мултиплекс грип А/B55
DMV000013Високотехнологично вирусологично изследване на (RSV)44
DMV000014ANTI COVID-19 IgG /ELISA/28
LVG000042H. Pylori в кръвни проби5
DMV000042PCR Панел за минингит/енцефалит70
DMV000043PCR Панел сепсис70
LVG000044PCR за мутации в BRCA 1 и 2250
DMV000032RT-PCR за детекция на N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M. Genitalum, T. vaginalis, U. urealycum, U. Parvum, M. Hominis75
DMV000033RT-PCR за детекция на 14 типа HPV включително 16 и 1875
DMV000021RT-PCR за доказване на Респораторно сицитиален вирус (RSV)39
DMV000022RT-PCR за доказване на Аденовирус (AdV)39
DMV000023RT-PCR за доказване на Риновирус (RV)39
DMV000024RT-PCR за доказване на човешки коронавирус 229Е39
DMV000025RT-PCR за доказване на човешки коронавирус ОС4339
DMV000026RT-PCR за доказване на човешки коронавирус HKU139
DMV000027RT-PCR за доказване на човешки коронавирус NL6339
DMV000028RT-PCR за доказване на Грипни вируси тип А и В39
DMV000029Мултиплекс RT-PCR за детекция на четирите типа коронавируси (229Е)(OC43)(HKU1)(NL63)61
DMV000030RT-PCR изследване за детекция на H.pylori и резистетност към кларитромицин44
DMV000031RT-PCR изследване за детекция на токсин А и В на С.defficile44
LVG000034Кръвна проба – BRAF250
LVG000035Кръвна проба – EGFR250
LVG000036Тъкан/Парафиново блокче – BRAF200
LVG000037Тъкан/Парафиново блокче – EGFR200
LVG000038Тъкан/Парафиново блокче – KRAS200
LVG000039Тъкан/Парафин – микросателитна нестабилност300
LVG000040Тъкан/Парафин – Дигностичен Панел – Дебело Черво – KRAS, NRAS, PIK3CA, AKT1450
LVG000041Тъкан/Парафин – Дигностичен Панел – Бял Дроб – ALK, ROS1, RET, MET450
LVG000045JAK2 – миелопролиферативни неоплазии250
DMV000044PCR Анализ за наличие на нуклеинова киселина Bordetella pertussis40
DM4Q02WANTI INFLUENZA B IgM /ELISA/ Само за лежащо болни17
DM4N00AANTI HBe /ELISA/17
DM4Q00AANTI HCV бърз тест11
DM4Q00EANTI HDV /ELISA/22
DM4Q00FANTI HIV 1/2 /ELISA/17
DM4Q00JANTI EBV IgM /ELISA/17
DM4Q00KANTI EBV IgG /ELISA/17
DM4Q00LANTI B.BURGDORFERI IgM /ELISA/20
DM4Q00MANTI B.BURGDORFERI IgG /ELISA/20
DM4Q00NANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM /ELISA/14
DM4Q00VANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG /ELISA/14
DM4Q00XANTI COX .BURNETI IgM /ELISA/20
DM4Q00ZANTI COX .BURNETI IgG /ELISA/20
DM4Q00TANTI R.CONORII IgG /ELISA/22
DM4Q00SANTI R.CONORII IgM /ELISA/22
DM4Q00QANTI CMV IgG /ELISA/17
DM4Q00RANTI CMV IgM /ELISA/17
DM4Q00WANTI INFLUENZA A IgM /ELISA/17
DM4Q00YROTAVIRUS Ag20
DM9D001RF6
DM9D002Идентификация на C. difficile TOX A/B (фецес)35
DM9D003H.PYLORI Ag /фецес/25
DM4Q00GHBsAg14
DM4N00DHBeAg17
DM4Q00BANTI HIV 1/2 бърз тест11
DM4L00DAnti-HBcor-total17
DM4K00DAnti-HBcor IgM19
DM4R00DAnti HCV /ELISA/14
DM4P00DAnti-HBs /ELISA/17
DM4H00DAnti – HAV IgM /ELISA/17
DM5D00DHIV 1/217
DM9U00DСифилис (ТРНА/RPR)11
DM9D000Антистрептолизинов титър (AST)6
Тип услуга : Клин. Изследвания – Електролити
DCRH000Натрий3
DCPH000Калий3
DC6P000Общ калций4
DCW8000iCa++9
DCKQ000Магнезий4
DC7Q000Хлориди3
DCNP000@Фосфор3
Тип услуга : Хирургия
ZU98201Отстраняване на кърлеж28
ZU69023РЕПОЗИЦИЯ НА ПРОЛАПС НА РЕКТУМА22
ZU69024РАШИРЯВАНЕ НА СФИНКТЕРА ЧЕРВО /ДИГИТАЛНО/39
ZU69025ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА МАЛКА РАНА44
ZU69026ИЗРЯЗВАНЕ И ШЕВ НА МАЛКА РАНА33
ZU69027ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА ГОЛЯМА РАНА77
ZU69028ИЗРЯЗВАНЕ И ШЕВ НА ГОЛЯМА РАНА50
ZU69029ЕКСЦИЗИЯ НА ГОЛЯМА ОБЛАСТ55
ZU69030ЕКСЦИЗИЯ НА ПО-ГОЛЯМ ТУМОР, ЛИГАВИЧНА ИЛИ ПИЛАРНА КИСТА ИЛИ ФИСТУЛА ОТ ПОДКОЖНА ТЪКАН110
ZU69031ОТВАРЯНЕ НА АБСЦЕС НА КОЖА ИЛИ ЛИГАВИЦА, ЕКСЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ.50
ZU69032ИНЦИЗИЯ НА ФЛЕГМОН77
ZU69033ОТБРЕМЕНЯВАЩА ДЪЛБОКА ИНЦИЗИЯ НА ФАСЦИЯ И ПОДЛЕЖАЩИ ТЪКАНИ.165
ZU69034ЕКСТРАКЦИЯ НА НОКЪТ99
ZU69035ИНЦИЗИЯ НА ПОДКОЖЕН ПАНАРИЦИУМ ИЛИ ПАРОНИХИЯ.55
ZU69036ИНЦИЗИЯ НА СУХОЖИЛЕН ПАНАРИЦИУМ.88
ZU69037ИНЦИЗИЯ НА ФЛЕГМОН НА ДЛАНТА.99
ZU69038ОПЕРАЦИЯ НА ЕДИН ГАНГЛИОН НА ПРЪСТ, РЪКА ИЛИ КРАК.110
ZU69039ЕКЗАРТИКУЛАЦИЯ НА ПРЪСТ.44
ZU69040ЕКСТИРПАЦИЯ НА ЛАТЕРАЛНА ШИЙНА КИСТА ИЛИ ФИСТУЛА.165
ZU69041ЕКСТИРПАЦИЯ НА МЕДИАННА ШИЙНА КИСТА ИЛИ ФИСТУЛА.165
ZU69042ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ РЕКТУМА.55
ZU69043МАНУАЛНА РЕПОЗИЦИЯ НА АНАЛЕН ИЛИ РЕКТАЛЕН ПРОЛАПС.55
ZU69044ВЕНЕСЕКЦИЯ.55
ZU69045ЛИГИРАНЕ НА СЪДОВЕ НА КРАЙНИЦИТЕ.55
ZU69046ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ-ПРОВОДНА ЕНЕСТЕЗИЯ33
Тип услуга : Дейности
GAPR1742ZАмбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии150
GKPR1602ZИнтензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане351
GKPR1603ZИнтензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене800
GAPR1739ZАмбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит250
GAPR1740ZАмбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза153
GAPR1741ZАмбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза150
GAPR1602ZПеритонеална диализа с апарат216
GAPR1603ZПеритонеална диализа без апарат171
GAPR1604ZОсигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия – Допълнително се заплаща: Постоянен катетър за диализа615.6
GAPR1605ZОпределяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания 60
GAPR1606ZСистемно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания216
GAPR1610ZНаблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация280.8
GAPR1617ZДиагностика и лечение на еритродермии 81
GAPR1608ZПроследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия340.2
GAPR1624ZMалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система – Допълнително се заплаща: Еднократни артроскопски изделия315.9
GAPR1625ZДиагностична и терапевтична пункция и/или биопсия200
GAPR1627ZСпецифични изследвания при хематологични заболявания431
GAPR1628ZПаравертебрални блокади и блокади на отделни нерви200
GAPR1629ZПоетапна вертикализация и обучение в ходене300
GAPR1630ZНапасване на протеза на горен или долен крайник120
GAPR19011Хрониохемодиализа250
GAPR19331Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема50
GAPR19332Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции1361
K20187.2ZОперативни процедури върху черен дроб с голям обем и сложност3500
K20262.2ZФизикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система като послидици от мозъчно-съдова болест след непосредствена дехоспитализация от профилирана клиника/отделение за активно лечение на основното заболяване900
K20265.3ZФизикална терапия и рехабилитация при травми на опорно-двигателен апарат след непосредствена дехоспитализация от профилирана клиника/отделение за активно лечение на основното заболяване650
Тип услуга : Анестезиология
ZU00000001Апр – ИЗВЪРШЕНА ХЕМОДИАЛИЗА НА ЗДРАВНОНЕУСИГУРЕНИ ЧУЖДЕНЦИ256
ZU0481DЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ БЕЗ КАТЕТЪР55
ZU38935ЛОКОРЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ / БЕЗ КАТЕТЪР/55
ZU38936ЛОКОРЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ С КАТЕТЪР220
ZU8902PСПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ55
ZU042Z7ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ БЕЗ КАТЕТЪР55
ZU03921ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ С КАТЕТЪР220
ZU0391CБРАХИАЛПЛЕКСУСНА / КАТЕТЪРНА/ АНЕСТЕЗИЯ110
ZU0391BБРАХИАЛПЛЕКСУСНА АНЕСТЕЗИЯ55
ZU0391AКРАТКА ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ44
ZU0391IБАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ – 30 МИНУТИ105
ZU39969БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ 1 ЧАС110
ZU39968БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ 2 ЧАСА178
ZU39967БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ 4 ЧАСА330
ZU39966БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ 6 ЧАСА479
ZU39965ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 30 МИНУТИ42
ZU39964ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 1 ЧАС88
ZU39963ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 2 ЧАСА121
ZU39962ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 4 ЧАСА189
ZU39961ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 6 ЧАСА253
ZU3996KTIVA I 30 МИНУТИ165
ZU3996ATIVA I 1 ЧАС176
ZU3996CTIVA I 4 ЧАСА550
ZU3996ETIVA II З0 МИНУТИ94
ZU3996LTIVA II 1 ЧАС99
ZU3996MTIVA II 2 ЧАСА143
ZU3996NTIVA II 4 ЧАСА253
ZU3996OTIVA II б ЧАСА352
ZU3996JNLA 1 ЧАС94
ZU3996HNLA 2 ЧАСА143
ZU3996WNLA 4 ЧАСА176
ZU3996XNLA б ЧАСА259
ZU3996ZRIVA55
ZU890ARКОНСУЛТАЦИЯ С АНЕСТЕЗИОЛОГ33
ZU3893AПРИСЪСТВИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ МАНИПУЛАЦИИ С ПОВИШЕН РИСК33
ZU03927АНЕСТЕЗИЯ ДО 1 ЧАС С ТЯЖЕСТНА ПАЦИЕНТА ПО ASA I -ВА СТЕПЕН – ИЗПОЛЗВАНЕ САМО НА ЕД66
ZU0392EАНЕСТЕЗИЯ ДО 1 ЧАС И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ66
ZU03928АНЕСТЕЗИЯ ОТ 1 ДО З ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA III-TA СТЕПЕН И АНЕСТЕЗИЯ СЪС СТАНДАРТНА ПРЕМЕДИКАЦИЯ,АНЕСТЕТИК И ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ110
ZU0392HАНЕСТЕЗИЯ ОТ З ДО 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA II-PA III-TA СТЕПЕН И АНЕСТЕЗИЯ СЪС СТАНДАРТНА ПРЕМЕДИКАЦИЯ, АНЕСТЕТИК И ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ220
ZU0392JАНЕСТЕЗИЯ ОТ 1 ДО З ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA IV -V-TA СТЕПЕН И СКЪПО СТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ165
ZU0392KАНЕСТЕЗИЯ ОТ З ДО 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA IV – V-TA СТЕПЕН И СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ275
ZU0392AАНЕСТЕЗИЯ НАД 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA II-PA – III-TA СТЕПЕН И АНЕСТЕЗИЯ СЪС СТАНДАРТНА ПРЕМЕДИКАЦИЯ, АНЕСТЕТИК И ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ330
ZU0392IАНЕСТЕЗИЯ НАД 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA IV – V-TA СТЕПЕН И СКЪПО СТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ385
ZU0392MВ ЗАВИСИМОСТ ОТ РИСКА ПО ASA / ОТ 1 ДО 5/ СТОЙНОСТТА СЕ ПОВИШАВА НА ВСЕКИ НОМЕР ПО ASA СЪС 100110
ZU39954КП 1 – ИЗВЪРШЕНА ХЕМОДИАЛИЗА НА ЗДРАВНОНЕУСИГУРЕНИ ЧУЖДЕНЦИ270
Тип услуга : Кардиология
CA00003ХОЛТЕР РР44
CA00004Тест за обременяване55
ZU33222ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ440
ZU38996ОБРАБОТКА И ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ2
ZZ015ZAИНТРАКУТАНЕН ТЕСТ ДО 20 БР.- ЗА ВСЕКИ ТЕСТ3
ZFB0018ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ НА ЧАС, КАТО МБАЛ-АД СЕ АНГАЖИРА ДА ОСИГУРИ КВАЛИФИЦИРАНА СЕСТРА /ЦЕНА НА ЧАС/4
ZU69047ТРАНСФАЗИАЛНА ЕХОГРАФИЯ88
ZU69048ЕКГ11
ZU69049ЕХОКАРДИОГРАФИЯ /ТМ – ЕКГ/ ДВУРАЗМЕРНА55
ZU69050СПИРОМЕТРИЯ17
ZU69051ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ44
ZU69052КОНТРАСТНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ220
ZU69053ХОЛТЕР ЕКГ44
Тип услуга : Дерматология
ZZ01550Директна имунофлуоресценция132
ZU44166Пънч биопсия66
ZU44167Пънч биопсия с шев88
ZU92236UV-A 1 сеанс9
ZU9347HОблъчване с NB UV-B 1 сеанс9
ZU9567HКонтактна UV-B 1 сеанс7
ZU92994Пакет от 10 UV-B/UV-A процедури66
ZU91690Оцветяване на препарат по Грам за гонококция4
ZU04810Локална анестезия2
ZZ015ZBЕПИКУТАНЕН ПАТЧ ТЕСТ СТАНДРТНА СЕРИЯ 30 АЛ132
ZZ015ZCЕПИКУТАНЕН ПАТЧ ТЕСТ СТАНДРТНА СЕРИЯ 12 АЛ39
ZU22212ЕЛЕКТРОКОАГУАЦИЯ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНА КОЖНА ЛЕЗИЯ55
ZU22234ЕЛЕКТРОКОАГУАЦИЯ НА ПАПИЛОМА ВИРУСНА ЛЕЗИЯ /ДО 5/55
ZU22241ЕЛЕКТРОКОАГУАЦИЯ НА ПАПИЛОМА ВИРУСНА ЛЕЗИЯ /СЛЕД 5/13
ZU863Y8ХИМИОХИРУРГИЯ НА ОСТРИ КОНДИЛОМИ22
ZU863Y9ХИМИОХИРУРГИЯ НА ПРЕКАНЦЕРОЗА33
ZU89487ЛАЗЕРНА КОАГУЛАЦИЯ НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ И БАЗЕЛИОМИ165
ZU86922ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ И БАЗЕЛИОМИ110
ZU86111ДИАГНОСТИЧНА БИОПСИЯ ОТ КОЖА22
ZU99823ПУВА – 1 СЕАНС13
ZU92293ОБЛЪЧВАНЕ С UV-B ДО 2 ПОЛЕТА4
ZU92294ОБЛЪЧВАНЕ С UV-B ДО 4 ПОЛЕТА7
ZU9339HОБЛЪЧВАНЕ С UV-БИОДОЗА7
ZU90596ПРЕПАРАТ С КОХ ЗА ДЕРМАТОФИТИ6
ZU8904NПРЕГЛЕД С ДЕРМАТОСКОП НА ПИГМЕНТНИ ОБРАЗУВАНИЯ22
ZU8904MПРЕГЛЕД С ЛАМПА НА WOOD22
DB0B00AПрепарат за кожни дерматофити и посявка на среда на Сабуро22
ZU04811ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ ПО ОБЕРСТ11
ZU03913КЮРЕТАЖ НА МОЛУСКУМ КОНТАГИОЗУМ22
Тип услуга : Ехографии
ZU69321ЕХОГРАФИЯ НА БЪБРЕЦИ И ПИКОЧЕН МЕХУР33
ZU69322ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ44
ZU69323ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ44
ZU69324ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА22
ZU69325ЕХОГРАФИЯ НА ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА22
Тип услуга : Гастроентерология
ZU70001БИОПСИЧНА ЩИПКА – ЕДНОКРАТНА32
ZU70002ПРИМКА РОТАЦИОННА – ЕДНОКРАТНА47.76
ZU7003ПРИМКА ПОЛИПЕКТОМИЧНА ЕДНОКРАТНА39.48
ZU96334Инжектор82.8
ZU7004ПОЛИПЕКТОМИЧНА ПРИМКА – ОВАЛНА 25ММ32.64
ZU7005ПОЛИПЕКТОМИЧНА ПРИМКА – ХЕКСАГОНАЛНА 15ММ40.8
ZU69054ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ132
ZU69058КОРЕМНА ПУНКЦИЯ44
ZU69059ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ22
ZU69060ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ165
ZU69063КЛИПСИ ЗА ЕНДОСКОПСКА ХЕМОСТАЗА / 1 БРОЙ/29.64
ZU69064АПЛИКАТОР ЗА ЛИГАТУРА – ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ172
Тип услуга : Манупулации и превръзки
ZU69343Термография на млечна жлеза44
ZU99290Мускулна инжекция6
ZU99291Венозна инжекция 11
ZU99293Венозна инфузия /10-30 мин./17
ZU99294Венозна инфузия над 30 мин.28
ZZ015Z1Проба Манту11
ZU98206ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖ С ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА28
ZU4223DИЗВЪРШВАНЕ НА ИМУНИЗАЦИЯ11
ZU4223HВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ (САМО С НОВА ВЕНЕПУНКЦИЯ)11
ZU4223LВЗЕМАНЕ НАМАЗКА ЦИТ. ИЗСЛЕДВ. И ПРИГОТВ. НАМАЗКИ ЗА ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ17
ZU4223MВЗЕМАНЕ НА НАМАЗКИ ЗА МИКР.ИЗСЛ.11
ZU4223NВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ САМО С НОВА ВЕНОПУНКЦИЯ2
ZU4223OВЗЕМАНЕ НА КРЪВ ЗА АЛКОХОЛНА ПРОБА31
ZU445Z3ПРЕВРЪЗКА44
ZU4223TСТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА44
ZU4223UСТАДИЙНО АДАПТИРАНА ОБРАБОТКА НА УЛКУС55
ZU4223VПРЕВРЪЗКА КАТО РАНИЦА ПО ДЕЗО ИЛИ ДЖИЛКРИСТ17
ZU4223WГОЛЯМА ШИНИРАЩА ПРЕВРЪЗКА28
ZU4223XГИПСОВА ШИНИРАЩА ПРЕВРЪЗКА22
Тип услуга : Неврология
NE00006Осъществяване на ЕЕГ и разчитане55
NE00007Осъществяване на ЕЕГ на лица под 18 и разчитане66
NE00008ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДСГ44
ZU69069ДОПЛЕР НА МОЗЪЧНИ СЪДОВЕ28
ZU69070ДИРЕКЦИОНАЛЕН ДОПЛЕР НА АРТЕРИИ НА КРАЙНИЦИТЕ66
ZU69071ЕМГ+ЕЛЕКТРОНЕВРОГРАФИЯ НА НЯКОЛКО МУСКУЛА55
Тип услуга : Акушерство и гинекология
EDMN1Еднократна монополярна ножица 5/330мм ГО145
EDMN2Еднократен граспер 5/330мм ГО145
ZZ001ZCГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД С УЛТРАЗВУК33
ZU4223EПРЕГЛЕД В ХОДА НА БРЕМЕННОСТТА- ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО, ВКЛ.ХЕМОГЛОБИН.22
ZU8872MКАРДИОТОКОГРАФИЯ /ДО ДВА ПЪТИ ДНЕВНО СЛЕД 28 СЕДМИЦА/.22
ZU8904UПЪРВИ ПРЕГЛЕД НА НОВОРОДЕНО ВЕДНАГА СЛЕД РАЖДАНЕ, САМО ОТ ЛЕКАР, НЕ ОТ АКУШЕРКА.22
ZU4223FНАТИВНА НАМАЗКА ОТ ВАГИНАТА11
ZU69013АБОРТ ПО ЖЕЛАНИЕ,ЗАКОНЕН99
ZU69018АБОРТ ПО ЖЕЛАНИЕ ЗАКОНЕН ЗА СОЦ.СЛАБИ С/У ПРЕДСТАВЕН ДОКУМЕНТ/ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТОВОТО ПОД ЕДНА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА/.39
ZU69022ВТОРИЧНО ПРИЕМАНЕ В РО ЗА КЪРМЕНЕ70
DG03001ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ55
DG0005AУ-ПОЛОВ ХРОМАТИН12
DG00052ПОСТНАТ. ЦИТОГ. АНАЛИЗ НА ПЕРИФ. КРЪВ1.5
DG00054ПОСТНАТ.ЦИТОГЕН. АНАЛИЗ НА КОЖНИ ФИБРОБЛАСТИ9
ZU84581IN SITU ХИБРИДИЗАЦИЯ – ПОСТНАТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ13
DG00051СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦИТОГЕН. АНАЛИЗ (ПРОЗОМЕН АНАЛИЗ, ЧУПЛИВА Х И ПР.)17
DMHP1X2ЦИТОГЕН. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АБОРТИВЕН МАТЕРИАЛ17
DMHP1X1ЦИТОГЕН.ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ17
ZU751Z1АМНИОЦЕНТЕЗА14
DC89003БИОПСИЯ НА ХОРИОН15
DD4E012КОРДОЦЕНТЕЗА17
DC8V025ЦИТОГЕН.АНАЛИЗ НА АМНИОТИЧНИ КЛЕТКИ11
ZU7692DIN SITU ХИБРИДИЗАЦИЯ – ПРЕНАТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ13
DC89001ЦИТОГЕН.ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИОПСИЯ НА ХОРИОН17
Тип услуга : Офталмология
ZUOPH1Мека леща СЕНЗАР AAB00750
ZUOPH3Мека леща Техникс 1 ZCB00900
ZUOPH4Мека леща ZCB00V950
ZUOPH5Мека леща Tecnis Eyhance ICB001100
ZUOPH6Мека леща Симфлекс 42Y750
ZUOPH8Мека леща Симфлекс 21700
ZUOPH9Мека леща TECNIS SYMFONY ZXR002200
ZUOPH10Мека леща YSMART1399
ZUOPH11Мека леща IDEA700
ZUOPH12Мека леща SMART1300
ZUOPH13Асферична Мека леща SN60WF950
ZUOPH14Трикомпонента Мека леща MA60AC750
ZUOPH15Асферична Мека леща TFNT002200
ZUOPH16Мека леща OPTIFLEX GENESIS MFA6700
ZUOPH17ФИЛТРИРАЩ ИМПЛАНТ ПРИ ГЛАУКОМА EX-PRESS P-50 240531500
ZU69100ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФРАКЦИЯТА СЪС СФЕРИЧНИ ЛЕЩИ, СУБЕКТИВНО11
ZU69101ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФРАКЦИЯТА ПРИ АСТЕГМАТИЗЪМ, СУБЕКТИВНО17
ZU69102ОБЕКТИВНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФРАКЦИЯТА17
ZU69103ИЗМЕРВАНЕ НА АКОМОДАЦИОННАТА ШИРИНА9
ZU69104ГОНИОСКОПИЯ22
ZU69105ФУНДОБИОМИКРОСКОПИЯ33
ZU69106ИЗМЕРВАНЕ НА РАДИУСИ НА ИЗКРИВЯВАНЕ НА РОГОВИЦАТА9
ZU69107ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСТРОТАТА НА ЗРЕНИЕТО ПРИ ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ11
ZU69108СКИАСКОПИЯ НА ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ22
ZU69111БИНОКУЛЯРЕН СТАТУС11
ZU69112БИНОКУЛЯРЕН СТАТУС/ ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ/11
ZU69113ТОНОМЕТРИЯ9
ZU69114ПЕРИМЕТРИЯ22
ZU69115КОНТРОЛ НА ЦВЕТОВЕТЕ11
ZU69116РАЗДЕЛНА ЛАМПЕНА МИКРОСКОПИЯ11
ZU69117ОЧНИ ДЪНА /БИНОКУЛЯРНО ИЗСЛЕДВАНЕ/11
ZU69118ДИАСКОПИЧНО ПРОСВЕТЛЯВАНЕ ДИАФАНОСКОПИЯ14
ZU69119ЕКЗОФТАЛМОМЕТРИЯ9
ZU69120АПЛАНАЦИОННА ТОНОМЕТРИЯ9
ZU69121СОНОГРАФСКА ОЧНА БИОМЕТРИЯ22
ZU69122СОНОГРАФИЯ НА ОКО28
ZU69123ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ КОНЮКТИВА, ЕПИЛАЦИЯ НА МИГЛИ17
ZU69124ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ РОГОВИЦА, НА МИЛИУМ ОТ КЛЕПАЧ, НА КАЛЦИЕВИ28
ZU69125ОТСТРАНЯВАНЕ НА ШЕВОВЕ ОТ КОРНЕА И СКЛЕРА.28
ZU69126ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТУМОРА НА КОНЮКТИВА ИЛИ КЛЕПАЧА.165
ZU69127ХАЛАЦИОН77
ZU69128КСАНТЕЛАЗМА165
ZU69129ПТЕРИГИУМ165
ZU69130ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ДИПЛУПИЯ/ДВОЙНИ ОБРАЗИ/17
ZU69131СОНДИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА СТЕНОЗА НА СЛЪЗНИТЕ ПЪТИЩА.28
ZU69132СОНДИРАНЕ НА СТЕНОЗА НА СЛЪЗНИТЕ ПЪТИЩА ПРИ ДЕТЕ ДО 3 ГОДИНИ.165
ZU69133ПАХИМЕТРИЯ11
Тип услуга : УНГ
ZU69134ПРЕДНА ТАМПОНАДА НА НОСА.33
ZU69135ПРЕДНА И ЗАДНА ТАМПОНАДА НА НОСА.55
ZU69136НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ НОСА.33
ZU69137ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОЛИПИ ОТ НОСА/ДО ДВА/.55
ZU69138ПУНКЦИЯ И/ИЛИ ПРОМИВКА НА МАКСИЛАРЕН СИНУС.55
ZU69139АСПИРАЦИЯ НА СЪДЪРЖИМОТО НА ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ.17
ZU69140ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УСТНАТА КУХИНА ИЛИ ГЪРЛОТО.44
ZU69141СОНДИРАНЕ ИЛИ БУЖИРАНЕ НА КАНАЛ НА ПАРОТИДНА ИЛИ СУБМАНДИБУЛАРНАТА ЖЛЕЗА.44
ZU69142ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ ЛАРИНГСА.55
ZU69143ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ ЛАРИНГСА С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ110
ZU69144ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦЕРУМЕН.22
ZU69145ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ СЛУХОВИЯ КАНАЛ ИЛИ ТЪПАНЧЕВАТА КУХИНА.33
ZU69146ИНЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ В СЛУХОВИЯ ПРОХОД.22
ZU69147КОНТРОЛИРАНА ПОД НАЛЯГАНЕ ИНСУФЛАЦИЯ НА ЕВСТАХИЕВИ ТРЪБИ.17
ZU69148ПАРАЦЕНТЕЗА.39
ZU69149ПОСТАВЯНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ В КУХИНАТА НА СРЕДНОТО УХО.11
ZU69150ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО.11
ZU69151РОТАТОРНО И КАЛОРИЧНО ИЗСЛЕВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО, ПЪЛНО.44
ZU69152ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУХА.11
ZU69153ИЗСЛЕДВАНЕ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАГА НА ЗВУКА – АУДИОМЕТРИЯ, ДВУСТРАННО.14
ZU69154АУДИОМЕТРИЯ НА ДЕТЕ ДО 10 ГОДИНИ.17
ZU69155ПРЕГЛЕД ПОД МИКРОСКОП28
ZU69156ПРЕГЛЕД ПОД МИКРОСКОП С АСПИРАЦИЯ33
ZU69157ЕКСЦИЗИЯ НА КИСТОЗНА ФОРМАЦИЯ ОТ ПОДКОЖИЕ, КОЖА, ЛИГАВИЦА55
ZU69158ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ НОС22
ZU69159ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ /ПРОВОДНА/11
ZU69160ИМПЕДАНСМЕТРИЯ22
ZU69161ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАФИЯ44
ZU69162ТИМПАНОМЕТРИЯ22
Тип услуга : Други
DR00009Изгубена/повредена карта за достъп20
Тип услуга : Физиотерапия и рехабилитация
ZU79406Магнитно поле7
FR0000001Електролечение с високоинтензивно магнитно поле – 1 процедура30
FR0000002Електролечение с високоинтензивно магнитно поле – 5 процедури125
FR0000003Електролечение с високоинтензивно магнитно поле – 7 процедури150
ZU93209Лазертерапия на кожни повърхности11
ZU93208Класическа акупресура17
ZU99992Лимфодренаж28
ZU93211Екстензионна терапия6
ZU042Z0Криотерапия 6
ZU93170Масаж ръчен – едно поле20
ZU93212Мануална терапия 28
ZU93940Инхалации с ултразвуков генератор6
ZU69072ГРУПОВО ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА4
ZU69073ОБЩО УКРЕПВАЩА ГИМНАСТИКА4
ZU69074АНАЛИТИЧНА ГИМНАСТИКА6
ZU69075Лечебна физкултура/дихателна,пасивна,активна,поетапна вертикализация,обучение в ходене/17
ZU69076МАНУАЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ НА ПЕРИФЕРНИ СТАВИ11
ZU69077МАСАЖ /МАНУАЛЕН/ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО44
ZU69078Лечебен масаж – частичен / крак, ръка, гръб, яка и др. /22
ZU69079МАСАЖ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕХНИКИ, ВКЛ. АКУПРЕСУРА, ЗОНОТЕРАПИЯ22
ZU69080ТЕРАПИЯ С ВИСОКОЧЕСТОТНИ ЕЛ.МАГН. ВЪЛНИ НА ПОЛЕ9
ZU69081ИМП7
ZU69082ПРОЦЕДУРИ С НИСКОЧИСТОТНИ/СРЕДНОЧИСТОТНИ/ ТОКОВЕ7
ZU69083ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИИ НА ПАРЕТИЧНИ И ХИПОТРОФИЧНИ МУСКУЛИ9
ZU69084ПРОЦЕДУРИ С ТОКОВЕ НА ДАРСОНВАЛ7
ZU69085УЛТРАЗВУК НА 1 ПОЛЕ9
ZU69086НА ПОВЕЧЕ ОТ 1 ПОЛЕ4
ZU69087КРИОЕЛЕКТРОФОРЕЗА7
ZU69088ЕЛЕКТРОДИАГНОСТИКА17
ZU69089ОБЛЪЧВАНЕ СЪС СОЛУКС6
ZU69090ЕЛЕКТРОАКУХУНКТУРА22
ZU69091СНЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА БИОДОЗА6
ZU69092АКУПУНКТУРА С ЛАЗЕР22
ZU69093МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ28
ZU69094ТОПЛОЛЕЧЕНИЕ6
ZU69095ЛАЗЕРТЕРАПИЯ ПРИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ28
ZU69096ЛЕЧЕБНИ ВАНИ28
ZU69097ПОДВОДНОСТРУЕВ МАСАЖ/ ТАНГЕНТОР/44
ZU69098ПОДВОДНОСТРУЕВ МАСАЖ- ЧАСТИЧЕН22
ZU69099ПОДВОДНОСТРУЕВ МАСАЖ- ЗА ВСЯКО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЛЕ ПО7
Тип услуга : Образна диагностика – Рентгенография
ZU69221ЧЕРЕП – 1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69222ЧЕРЕП – 2 ПРОЕКЦИИ33
ZU69223ЛИЦЕВИ КОСТИ – 1 ПРОЕКЦИЯ22
ZU69224ЛИЦЕВИ КОСТИ – 2 ПРОЕКЦИИ33
ZU69225СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕП / ДУС – ЕДНОСТРАНЕН28
ZU69226СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕП / ДУС – ДВУСТРАНЕН33
ZU69227РЬО ГРАФИЯ НА НОСНИ КОСТИ22
ZU69228РЬО ГРАФИЯ НА СИНУСИ22
ZU69229РЬО ГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИ – 1 ПРОЕКЦИЯ (лицева)22
ZU69230РЬО ГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИ – 2 ПРОЕКЦИИ33
ZU69231РЬО ГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИ – 3 ПРОЕКЦИЯ44
ZU69232ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЬО СКОПИЯ С ПРИЦЕЛНИ ГРАФИИ ОТ Т. 449 ДО Т.459 ОЩЕ ПО22
ZU69233РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНУМ – 1 ПРОЕКЦИЯ22
ZU69234РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНУМ – 2 ПРОЕКЦИИ33
ZU69235РЬО ГРАФИЯ НА РЕБРА – ОБЗОРНА28
ZU69236РЬО ГРАФИЯ + СКОПИЯ НА БЯЛ ДРОБ И ГРЪДЕН КОШ44
ZU69237РЬО ГРАФИЯ НА ГОРНИ РЕБРА22
ZU69238РЬО ГРАФИЯ НА ДОЛНИ РЕБРА22
ZU69239РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНО – КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИЕДНОСТРАННА И СИМЕТРИЧНА28
ZU69240РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНО – КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИ 2-ТЕ ПООТДЕЛНО39
ZU69241РЬО ГРАФИЯ НА АКРОМИО- КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИ 1 ПРОЕКЦИЯ22
ZU69242РЬО ГРАФИЯ НА АКРОМИО- КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИ2-ТЕ ПООТДЕЛНО33
ZU69243РЬО ГРАФИЯ НА СКАПУЛА – 1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69244РЬО ГРАФИЯ НА СКАПУЛА – 2 ПРОЕКЦИИ33
ZU69245РЬО ГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69246РЬО ГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ33
ZU69247РЬО ГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛА – ЕДНОСТРАННА22
ZU69248РЬО ГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛИ – СИМЕТРИЧНА33
ZU69249КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ С РЕНТГЕНОВИ СНИМКИ33
ZU69250КОНСУЛНАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ С КТ ИЗСЛЕДВАНИЯ50
ZU69251РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ШИЙНИ -1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69252РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ШИЙНИ -2 ПРОЕКЦИИ33
ZU69253РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ШИЙНИ – 3 ПРОЕКЦИИ50
ZU69254РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ТОРАКАЛНИ – 1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69255РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ТОРАКАЛНИ – 2 ПРОЕКЦИИ44
ZU69256РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ТОРАКАЛНИ -3 ПРОЕКЦИИ55
ZU69257РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ЛУМБАЛНИ – 1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69258РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ЛУМБАЛНИ -2 ПРОЕКЦИИ39
ZU69259РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ЛУМБАЛНИ – 3 ПРОЕКЦИИ55
ZU69260РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:САКРАЛНИ -1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69261РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:САКРАЛНИ – 2 ПРОЕКЦИИ39
ZU69262РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:САКРАЛНИ – 3 ПРОЕКЦИИ55
ZU69263РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ОПАШНИ – 1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69264РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ОПАШНИ – 2 ПРОЕКЦИИ39
ZU69265РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ОПАШНИ – 3 ПРОЕКЦИИ55
ZU69266РЬО ГРАФИЯ НА ТАЗОВИ КОСТИ – ОБЗОРНА С ДВЕТЕ ТБС, ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НАД 10 год.28
ZU69267РЬО ГРАФИЯ НА ТАЗОВИ КОСТИ С ТБС – деца под 10 год.22
ZU69268РЬО ГРАФИЯ НА ТБС – 1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69269РЬО ГРАФИЯ ТА ТБС – 2 ПРОЕКЦИИ39
ZU69270РЬО ГРАФИЯ НА САКРО-ИЛИАЧНИ СТАВИ – ЕДНОСТРАННА28
ZU69271РЬО ГРАФИЯ НА САКРО-ИЛИАЧНИ СТАВИ – ДВУСТРАННА39
ZU69272РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ22
ZU69273РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ33
ZU69274РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 3 ПРОЕКЦИИ44
ZU69275РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ С НАТОВАРВАНЕ44
ZU69276РЬО ГРАФИЯ НА ПАТЕЛА АКСИАЛНА22
ZU69277РЬО ГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69278РЬО ГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ39
ZU69279РЬО ГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ22
ZU69280РЬО ГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ39
ZU69281РЬО ГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ22
ZU69282РЬО ГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ39
ZU69283РЬО ГРАФИЯ НА ДЛАН И ПРЪСТИ – 1 ПРОЕКЦИЯ22
ZU69284РЬО ГРАФИЯ НА ДЛАН И ПРЪСТИ – 2 ПРОЕКЦИИ39
ZU69285РЬО ГРАФИЯ НА СТЪПАЛО – 1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69286РЬО ГРАФИЯ НА СТЪПАЛО – 2 ПРОЕКЦИИ39
ZU69287РЬО ГРАФИЯ НА ТРЪБНИ КОСТИ НА ГОРЕН КРАЙНИК 1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69288РЬО ГРАФИЯ НА ТРЪБНИ КОСТИ НА ГОРЕН КРАЙНИК 2 ПРОЕКЦИИ39
ZU69289РЬО ГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ – 1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69290РЬО ГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ – 2 ПРОЕКЦИИ39
ZU69291РЬО ГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА – 1 ПРОЕКЦИЯ28
ZU69292РЬО ГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА – 2 ПРОЕКЦИИ39
ZU69293РЬО ГРАФИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ33
ZU69294РЬО ГРАФИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ – 2 ПРОЕКЦИИ44
ZU69295РЬО ГРАФИЯ НА СЪРЦЕ С КОНТРАСТИРАШ НА ХРАНОПРОВОДА – 2 ПРОЕКЦИИ44
ZU69296РЬО СКОПИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ44
ZU69297РЬО СКОПИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ С ПОСЛЕДВАЩА РЬО ГРАФИЯ55
ZU69298РЬО ГРАФИЯ НА КОРЕМ – ОБЗОРНА33
ZU87376МИЕЛОГРАФИЯ176
ZU87652САКОКАУДОГРАФИЯ132
ZU69331МАМОГРАФИЯ – ЕДНОСТРАННА22
ZU69332МАМОГРАФИЯ – ДВУСТРАННА44
ZU69333ЗАПИС НА RО ИЗСЛ. НА RО ФИЛМ17
ZU69326ЗАПИС НА RО ИЗСЛЕДВАНЕ НА CD11
ZU69327ГРИВН. СТАВА ЗА КОСТНА ВЪЗРАСТ22
ZU69328ДОЛЕН КРАЙНИК – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ28
ZU69329ДОЛЕН КРАЙНИК – ДВЕ ПРОЕКЦИИ39
Тип услуга : Травматология
ZU69181НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ПРЪСТ.22
ZU69182НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ПАЛЕЦ.22
ZU69183НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА РЪКА ИЛИ СТЪПАЛО.33
ZU69184НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ЛАКЪТ ИЛИ МЕНИСКУС ИЛИ СУБЛОКАЦИЯ НА ГЛАВИЧКА НА РАДИУС ИЛИ СТЕРНОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА.55
ZU69185НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ЛАКЪТ, РАМО ИЛИ КОЛЯНО.55
ZU69186НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА.110
ZU69187ШЕВ НА СТАВНА КАПСУЛА НА ЧЕЛЮСТ, ПАЛЕЦ, РЪКА ИЛИ СКОЧНА СТАВА.165
ZU69188ФИКСИРАНЕ С ТЕЛ НА МАЛКА СТАВА.55
ZU69189ФИКСИРАНЕ С ТЕЛ НА ПАЛЕЦ, ДЛАН, СТЪПАЛО.55
ZU69190ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЛТА,АМБУЛАТОРНО ОПЕРАТИВНО-МАЛКА ОПЕРАЦИЯ44
ZU69191ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ- ПРОВОДНА АНЕСТЕЗИЯ22
ZU69192ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ НА СТАВИ22
ZU69193ИНЦИЗИЯ И ДРЕНАЖ НА ПАЛМАРНО ИЛИ ТЕНАРНО ПРОСТРАНСТВО55
ZU69194ВАГИНОТОМИЯ55
ZU69195МЕКА ПРЕВРЪЗКА НА ПРЪСТИ, ДЛАН,СТЪПАЛО, КИТКА, ГЛЕЗЕН11
ZU69196МЕКА ПРЕВРЪЗКА НА МИШНИЦА,ЛАКЪТНА СТАВА, ПРЕДМИШНИЦА,БЕДРО,КОЛЯННА СТАВА, ПОДКОЛЕНИЦА22
ZU69197ПРЕВРЪЗКА ДЕЗО, ВЕЛПО, СТЕЛА ДОРЗИ22
ZU69198ГИПСОВА ШИНА НА ГОРЕН КРОЙНИК – и ШИНА22
ZU69199ГИПСОВА ШИНА ЗА ДОЛЕН КРАЙНИК28
ZU69200РЕПОЗИЦИЯ И ЦИРКУЛЯРНА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ФРАКТУРИ НА АНТЕБРАХИУМ /ФРАКТУРА НА КОЛЕС/55
ZU69201РЕПОЗИЦИЯ И ЦИРКУЛЯРНА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ФРАКТУРИ НА ПОДБЕДРИЦА55
ZU69202ШИЙНА ЯКА22
ZU69203РЕПОЗИЦИЯ И ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ СТАВИ33
ZU69204РЕПОЗИЦИЯ И ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА ГОЛЕМИ СТАВИ44
ZU69205СВАЛЯНЕ НА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ22
ZU69206ДИРЕКТНА СКЕЛЕТНА ЕКСТЕНЗИЯ55
ZU69207ХИРУРГИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА МАЛКА РАНА55
ZU69208ХИРУРГИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ГОЛЯМА РАНА110
ZU69209ШЕВ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, КАПСУЛА, НЕРВ165
ZU69210КОЖНА ПЛАСТИКА – СВОБОДНА,РОТАЦИОННО ЛАМБО165
ZU69211КИРШНЕРОВА ТРАНСФИКСАЦИЯ НА ФРАКТУРИ110
ZU69212ОТСТРАНЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ ТЕЛА ОТ КОСТТА – К-ИГЛА28
ZU69213ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО55
ZU69214ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ НА СТАВА44
ZU69215ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДИ22
ZU69216ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛИПОМ55
ZU69217ОТСТРАНЯВАНЕ НА НОКЪТ, ПЛАСТИКА ПО ХАДЖИСТАМОВ55
ZU69218СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ И ДРЕНАЖ33
ZU69219ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ33
ZU69220ИНЦИЗИЯ И ДРЕНАЖ55
ZU97881Сваляне на гипс17
ZU81923Интраартикуларна инжекция28
ZU93531Гипсова превръзка /циркулярен гипс/33
ZU93533Голям циркулярен гипс44
ZU93534Гипс на рамо, мишница ,бедро,таз55
Тип услуга : Урология
ZU69163ДИЛАТАЦИЯ НА МЪЖКА УРЕТРА.42
ZU69164ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ МЪЖКА УРЕТРА.209
ZU69165КАТЕТЕРИЗИРАНЕ НА ПИКОЧЕН МЕХУР.28
ZU69166ПРОМИВКА ИЛИ ИНСТАЛАЦИЯ ПРЕЗ ПОСТАВЕН КАТЕТЪР21
ZU69167БЕЗКРЪВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПАРАФИМОЗА70
ZU69168МАСАЖ НА ПРОСТАТА35
ZU69169ЦИСТОСКОПИЯ НА ЖЕНА110
ZU69170ЦИСТОСКОПИЯ НА МЪЖ110
ZU69171СОНДИРАНЕ НА УРЕТРИ С ПРОМИВКА НА БЪБРЕЧНО ЛЕГЕНЧЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА СУБСТРАНЦИИ, ДОБАВКА КЪМ № 369,37070
ZU69172ПОСТАВЯНЕ, СМЯНА ИЛИ СНЕМАНЕ НА ПОСТОЯННА УРЕТЕРНА ПРОТЕЗА70
ZU69173ПЕРКУТАННО ПОСТАВЯНЕ НА ФИСТУЛА НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР121
ZU69174СМЯНА НА КАТЕТЪРА НА ФИСТУЛА НА ПИКОЧЕН МЕХУР ИЛИ БЪБРЕК70
ZU69175ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР55
ZU69176ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ УРЕТРА55
ZU69177ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПРОСТАТА88
ZU69178ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПЕНИС55
ZU69179ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ БЪБРЕК220
ZU69180ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА КОРЕМНИ И РЕТРОПЕРИТОНАЛНИ ОРГАНИ БЪБРЕК И ТЕСТИС33
Тип услуга : Алергология
ZU03917ПРОВОКАЦИОНЕН ТЕСТ – НАЗАЛЕН ИЛИ ОРАЛЕН44
ZZ516Z0Хипосенсибилизиране/десенсибилизиране / на сеанс11
ZZ015Z3Тестове с натриване, скарифициране, надраскване11
ZZ015Z6Провокационен тест- инхалаторен и орален44
Тип услуга : Клинична Хематология
ZZ01Z81ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНА ГРУПА17
DB03001СКРИНИНГ ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА55
DB0110AКРЪВОПРЕЛИВАНЕ,ВКЛ.ДИРЕКТНА ПРОБА165
DB0110BПРЕЛИВАНЕ НА ТРОМБОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ110
DB0110CПРЕЛИВАНЕ НА НА ПЗП110
DB0110DКРЪВОПУСКАНЕ55
DP0B0FKКОСТНО МОЗЪЧНА ПУНКЦИЯ /МИЕЛОГРАМА/ + ЕДНОКРАТНА ИГЛА97
ZU45259КОСТНО МОЗЪЧНА БИОПСИЯ /ТРЕПАНОБИОПСИЯ/55
Тип услуга : Инфекциозни болести
ZZ242Z0Имунизация против бяс11
Тип услуга : Образна диагностика – Рентгенография
Тип услуга : Клин. Имунология
ZU42233Квантеферонов тест за туберкулоза96
KI0000001Определяне на лимфоцитни популации чрез флоуцитометричен метод – допълнителен панел за един CD маркер39
KI0000002Анти двойноверижна ДНК (dsDNA) IgG IIF – Crithidia Luciliae28
KI0000003ТИПИРАНЕ С ИМУНОБЛОТ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ ANA Profile 383
KI0000004ТИПИРАНЕ С ИМУНОБЛОТ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ Myositis Profile 383
KI0000005ТИПИРАНЕ С ИМУНОБЛОТ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ Systemic Sclerosis Profile(Nucleoli)83
KI0000006ТИПИРАНЕ С ИМУНОБЛОТ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ ANA + Profile 3 + DFS7083
DB03000Анти-неутрофилницитоплазмени антитела ANCA39
DC4121AИМУНОГЛОБУЛИН Иг Г13
DC4121BИМУНОГЛОБУЛИН Иг А13
DC4121CИМУНОГЛОБУЛИН Иг М13
DC4121DИМУНОГЛОБУЛИН Иг Г144
DC4121EИМУНОГЛОБУЛИН Иг Г244
DC4121FИМУНОГЛОБУЛИН Иг ГЗ44
DC4121GИМУНОГЛОБУЛИН Иг Г444
DC4121IМИЕЛОМНИ ФРАКЦИИ /имунофиксация/165
DC4121JС 1-ЕСТЕРАЗЕН ИНХИБИТОР17
DC4121KАНТИ ДНК АНТИТЕЛА28
DC4121LАНТИНУКЛЕАРНИ АНТИТЕЛА (АНА)28
DC4121MАНТИМИТОХОНДРИАЛНИ АНТИТЕЛА /АМАУ24
DC4121NАНТИГЛАДКОМУСКОАЛНИ АНТИТ.АГМА24
DC4121OАНА – типиране /Sm RNP SS-A 52 SS-B ScI-70 PM Jo-I CENP-B PCNA dsDNA Nucleosome Histone Rib-P/83
DC4121PТИПИРАНЕ C ИМУНОБЛОТ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ ЧЕРНОДРОБНИ АНТИГЕНИ / АМА М2 М2-ЗЕ Sp100 PML gp210 LKM-I LC-I SLD LP83
DC4121QТИПИРАНЕ С ИМУНОБЛОТ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ if pc pca Ttg mannan ASCA Giiadin83
DC4121RТИПИРАНЕ С ИМУНОБЛОТ НА MPO-ANCA PR3-ANCA Agbm44
DC4121SАнти – ССР50
DC4121TАнтикардиолипинови антитела aCL-G aCL-M44
DC4121UАНТИ – B@GPI GM44
DC4121Vанти TSH R антитела TRAK66
DC4121WАнтитиреоглобулинови антитела TAT17
DC4121XАититирeоидномикрозомални антитела MAT17
DC4121YC-лептид66
DC4121ZКриоглобулини – скрининг11
DC41220Определяне на лимфоцитни популации чрез флоуцитометричен метод – основен панел /Т лимфоцити, Ф лимфоцитн, NH клетки132
DC41221Определяне на лимфоцитни популации чрез флоуцитометричен метод – допълнителен панел за един CD маркер39
DC41222ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА NK КЛЕТКИ55
DC41223ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ на HLA -В2744
ZU42232Изследване на серум /кръв за диагностика на активна /латентна туберколоза132
DM7H00DАнтитела срещу beta2 GP1 IgG/IgM44
Тип услуга : Образна диагностика – КАТ
ZU88012КТ НА ГЛАВА с контраст198
КТ00001КТ НА КОРЕМ С К.М. И МУЛТИФАЗА352
КТ00002КТ НА ГРЪДЕН КОШ,КОРЕМ И МАЛЪК ТАЗ И МУЛТИФАЗА506
ZU69337КОРЕМНА АОРТА 1 ПРОЕКЦИЯ275
ZU69308КТ НА ШИЯ – НАТИВНА88
ZU69309КТ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – НАТИВНА, ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛ ПО121
ZU69310КТ НА ГРЪДЕН КОШ – НАТИВНА110
ZU69311КТ НА КОРЕМ – НАТИВНА143
ZU69312КТ НА ТАЗ – НАТИВНА132
ZU69313КТ НА ШИЯ + ГРЪДЕН КОШ – НАТИВНА220
ZU69314КТ НА ГРЪДЕН КОШ + КОРЕМ – НАТИВНА231
ZU69315КТ НА КОРЕМ + ТАЗ – НАТИВНА231
ZU69316КТ НА ГРЪДЕН КОШ + КОРЕМ + ТАЗ – НАТИВНА341
ZU69317КТ НА КРАЙНИЦИ – НАТИВНА132
ZU69318КТ НА СТАВИ – НАТИВНА132
ZU69319КТ С 50 МЛ. КОНТРАСТ77
ZU69320КТ СЪС 100 МЛ. КОНТРАСТ121
ZU87030КТ на глава110
Тип услуга : Образна диагностика – Ангиографиии
ZU69338РЕНОВАЗОГРАФИЯ-ОБЩА330
ZU69339РЕНОВАЗОГРАФИЯ-СЕЛЕКТИВНА165
ZU69340АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ495
ZU69341АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК СЕЛЕКТИВНО385
ZU69342ФЛЕБОГРАФИЯ ПЕРИФЕРНА132
ZU95127ФЛЕБОГРАФИЯ АБДОМИНАЛНА165
ZU69334МОЗЪЧНА АНГИОГР. 1 АРТЕРИЯ 2 ПР330
ZU69335ПАНАНГИОГРАФИЯ660
ZU69336АОРТОГРАФИЯ (НАДКЛАПНА, ТОРАКАЛНА ИЛИ АБДОМИНАЛНА)275
Тип услуга : Клин. Изследвания – Токсикологични тестове
DC41235МЕТАДОН МЕТАБОЛИТ7
DC41236АНТИДЕПРЕСАНТИ7
DC41237БЕНЗОДИАЗЕПИНИ7
DC41238МАРИХУАНА7
DC41239КОМБИНИРАН ТЕСТ: ОПИАТИ, КОКАИН, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИНИ,МАРИХУАНА20
DC41200ОПИАТИ /МОРФИН, КОДЕИН, ХЕРОИН/ В УРИНАТА7
DC41202Амфетамини7
DC41203Барбитурати7
DC41204Екстази7
DC41205Метамфетамини7
DC41206Метадон7
DC41207Кокаин7
Тип услуга : Клин. Изследвания – Пунктати
DC4122OБЕЛТЪК – ПУНКТАТ4
DC4122PСЕДИМЕНТ – ПУНКТАТ3
DC4122QОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО – ПУНКТАТ1.5
DC4122RПРОБА НА РИВАЛТА – ПУНКТАТ1.5
DC4122SPH – ПУНКТАТ1.5
DC4122TНОСЕН СЕКРЕТ ЗА ЕОЗИНОФИЛИ4
DC4122ULE КЛЕТКИ9
DC4122VИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА /БЪРЗ ТЕСТ/9
Тип услуга : Клин. Изследвания – КАО
DC4122FКАО17
Тип услуга : Клин. Изследвания – Метаболити
DC8M000ВИТАМИН В 1215
DCCH000ФОЛАТ15
DCC9000ФЕРИТИН15
Тип услуга : Клин. Изследвания – Сърдечни маркери
DCXJ001ТРОПОНИН Ths14
DE01052BNP39
DE01050Pro BNP39
DCLJ000Миоглобин21
DCXJ000ТРОПОНИН I14
Тип услуга : Клин. Изследвания – Специфични белтъци
DC41216IgA12
DC41215IgG12
DC41217IgM14
DH2T000С3 фракция на комплемент13
DH31000С4 фракция на комплемент13
DCR00W0Ревматоиден фактор13
DC41218IgE15
Тип услуга : Клин. Изследвания – Ставен пунктат
DC412C1Глюкоза – ставен пунктат2
DC412C2Общ белтък – ставен пунктат2
DC412C3Брой клетки – ставен пунктат2
DC412C4pH – ставен пунктат2
DC412C5Седимент – ставен пунктат2
DC412C6Лактатдехидрогеназа – ставен пунктат2
DC412C7Пикочна киселина – ставен пунктат2
DC412C8Алкална фосфатаза – ставен пунктат2
Тип услуга : Клин. Изследвания – Урина
DC4120XКалций/кратинин съотношение в урина7
DDFC000ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА ПРОФИЛ /PH, БЕЛТЪК,ЗАХАР, КЕТОТЕЛА, УРОБИЛИНОГЕН, БИЛИРУБИН, КРЪВ, СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО, НИТРИТИ/ С ТЕСТ ЛЕНТА КОМПЛЕКСНО4
DDGT033Седимент на урина (ОРИЕНТИРОВЪЧЕН)2
DC41208Белтък (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3
DC41209Захар (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3
DC4120QСедимент на урина по Stansfeld-Webb3
DC4120LАмилаза (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3
DDFA031ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Уробилиноген/ с тест-лента1.5
DD1Y031ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Билирубин/ с тест-лента1.5
DC4120IКалций (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)7
DC4120JФосфор (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3
DCJC03CХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Кетотела/ с тест-лента1.5
DH50030ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Кръв/ с тест-лента1.5
DC4120AПикочна киселина (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3
DC4120BКреатинин (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3
DCQ903CХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Белтък/ с тест-лента1.5
DD9E031ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Нитрити/ с тест-лента1.5
DC4120DУрея (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3
DC4120EНатрий (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)4
DH50032ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Левкоцити/ с тест-лента1.5
DC4120FКалий (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)4
DCDT03CХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Захар/ с тест-лента1.5
DDDT031ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Специфично тегло/ с тест-лента1.5
DC20060Микроалбуминурия11
DC4120GХлориди (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3
DDC4031ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /pH/ с тест-лента1.5
DC4120RДизморфни еритроцити9
DC41227ПАРАПРОТЕИНИ НА Б.ДЖОНС В УРИНА6
DC41224ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА БЕЛТЪК /МОКРА ПРОБА/2
DC41225ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА БИЛИРУБИН /МОКРА ПРОБА/2
DC41226ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА УРОБИЛИНОГЕН /МОКРА ПРОБА/2
DC41A21Проба на Зимницки11
DC4122CГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ6
DC4122DКРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ7
DC4122EКРЕАТИНИН3
Тип услуга : БЪБРЕЧНИ КОНКРЕМЕНТИ
DC41228БЪБРЕЧНИ КОНКРЕМЕНТИ9
Тип услуга : Образна диагностика – ГИТ
ZU69299КОНТРАСТНО РЬО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИПОФАРИНКС33
ZU69300КОНТРАСТНО РЬО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД44
ZU69301КОНТРАСТНО РЬО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАХ И ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК55
ZU69302ПАСАЖ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ55
ZU69303ИРИГОГРАФИЯ72
ZU69304ИРИГОГРАФИЯ С ДВОЕН КОНТРАСТ88
Тип услуга : Образна диагностика – Урологично изсл.
ZU69305УРОГРАФИЯ88
ZU69306УРЕТРО-ЦИСТОГРАФИЯ55
Тип услуга : Образна диагностика – МРТ
MR00001МРТ НА ДВЕ ЗОНИ495
MR00002МРТ НА ТРИ ЗОНИ715
MR00003МРТ с к.м.385
ZU88971Ядрено-магнитен резонанс275
Тип услуга : Патоанатомия
HISIZХистологично изследване220
HIGPBХистологично изследване на готови парафинови блокчета88
HIBSХистологично изследване на биопсични срези до 366
IHIBИмунохистологични изследвания биопсии до 6 маркера220
PA0000003Изследване за имунохистологични маркери за рак на млечната жлеза – Ki6710
PA0000004Изследване за имунохистологични маркери за рак на млечната жлеза – E-cadherin10
PA0000005Изследване за имунохистологични маркери за рак на млечната жлеза – CD 11c10
PA0000006Изследване за имунохистологични маркери за рак на млечната жлеза – CK5/610
PA0000007Изследване за имунохистологични маркери за рак на млечната жлеза – GATA310
PA0000002Имунохистохимия на тумори88
PA0000001Изследване на микросателитна нестабилност110
DP0X093ЕЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПСКО ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ24
DP0W097ИМУНОХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ42
DCBE001ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕСТРОГ.РЕЦЕПТОР44
DMHP1X8ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАПИЛОМА ВИРУС39
DMHP1X7ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕДИФЕРЕНЦ.ТУМОР72
DOIM021БИОПСИЯ 1 БЛОКЧЕ46
DP0H093ГЕФРИРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВЕЖИ ТЪКАНИ66
DP0E0AJНЕКРОПСИЯ 1 БЛОКЧЕ35
DP0B0FCЦИТОНАМАЗКА17
DZ1057BСПЕЦИАЛНИ ОЦВЕТЯВАНИЯ ХИСТОХИМИЧНИ НА СРЕЗ10
DP0B2Z9СПЕЦИАЛНИ ОЦВЕТЯВАНИЯ ИМУНОХИСТОЛОГИЧНИ НА СРЕЗ77
ZU0392TКРЪВНОГР. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БАЩИНСТВО ПО ЕРИТРОЦИТНИ ФАКТОРИ С ГЕНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ60
ZU0392SКРЪВНОГР. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БАЩИНСТВО С ГЕНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СЕРУМНИ ФАКТОРИ80
ZU0392RКРЪВНОГР. ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ИНЗИМНИ СИСТЕМИ ЗА БАЩИНСТВО С ГЕНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ90
DP012RZГАЗХРОМАТОГРАФ АНАЛИЗ НА КРЪВ И УРИНА ЗА АЛКОХОЛ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ90
DP012RYТОКСИКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА БИОЛОГ.МАТЕРИАЛ /ТРУПНИ ОРГАННИ ЧАСТИ/ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – ЗА ПЪЛЕ150
DP012RXТОКСИКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА БИОЛОГ.МАТЕРИАЛ /ТРУПНИ ОРГАННИ ЧАСТИ/ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – ЗА НЕ140
Тип услуга : Аутопсии
DP012M4АУТОПСИЯ МАКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ70
Тип услуга : Стопански
St18Такса за допуск за проучвания на докторанти330
Тип услуга : Консумативи заплащани от пациента
KON0000001Механичен съшивател- Променлива цена1
ZZ52ZZ3Осцилиращи ножчета за пневматичен фрез MPOWER- Променлива цена1
GMI0020СИСТЕМА ЗА АРТРОПЛАСТИКА НА РАМЕННА СТАВА- Променлива цена1
GMI0001сърдечна клапна протеза- Променлива цена1
GMI0002съдова протеза за гръдна аорта- Променлива цена1
GMI0003съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове- Променлива цена1
GMI0004Съдов стент- Променлива цена1
GMI0005ставна протеза за тазобедрена става- Променлива цена1
GMI0006ставна протеза за колянна става- Променлива цена1
GMI0007кохлеарен имплантант- Променлива цена1
GMI0008постоянен кардиостимулатор- Променлива цена1
GMI0009комплект с електрод за временна кардиостимулация- Променлива цена1
GMI0010електроди с активна фиксация за имплантиране на пейсмейкър при лица под 18 години- Променлива цена1
GMI0011мозъчна ликводренираща клапна система при лица под 18-годишна възраст- Променлива цена1
GMI0012ресинхронизираща система за стимулация или кардиовертер дефибрилатор- Променлива цена1
GMI0013устройство за механично подпомагане на циркулацията (изкуствено сърце)- Променлива цена1
GMI0014транскатетърни клапни протези- Променлива цена1
GMI0015медицински изделия за ендоваскуларна терапия при заболявания на мозъчни съдове (койлове и др.)- Променлива цена1
Тип услуга : Съдова хирургия
ZU38921Склерозиране на разширени вени55
Тип услуга : Съдебна медицина
ZF2307LСЪДЕБНО МЕДИЦИНСКА АУТОПИЯ С ПРОТОКОЛ ЗА СЪД.МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА-ПО ЖЕЛАНИЕ780
ZZ02Z71ПРЕПИС ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА СЪД.МЕД.ЕКСПЕРТИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ,РАБОТОДАТЕЛИРБЛИЗКИ И ДРУГИ300
ZU04813КСЕРОКОПИЕ НА АУТОПСИОНЕН ПРОТОКОЛ – ПЪЛНО132
ZU0481XКСЕРОКОПИЕ НА АУТОПСИОНЕН ПРОТОКОЛ – ЧАСТИЧНО66
DP012MAБАЛСАМАЦИЯ1800
DP012M1ЦЕНИ НА АУТОПСИЯ700
ZU86115ПРЕГЛЕД ЗА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ80
ZU8901EПРЕГЛЕД ЗА ПОЛОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕВСТВЕНОСТ, С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ90
DQ03006Престой в хладилна камера за 1 денонощие40
DQ03007Престой в хлад. кам. за 2 до 10 денонощия на ден20
ZU89082Тоалет и обличане на покойник55
Тип услуга : Консумативи срещу заплащане от пациента
XM00001ЦИРКУЛЯРЕН УШИВАТЕЛ С ЧУП.ГЛАВА FCSME26600
XM00002ЦИРКУЛЯРЕН УШИВАТЕЛ С ЧУП.ГЛАВА FCSME32550
XM00003ПЛАТНО ХЕРНИЯ 15/15 ТММ 15166
XM00004ПЛАТНО ХЕРНИЯ 6/11 ТММ 61166
XM00005ПЛАТНО ХЕРНИЯ 30/30 ТММ 303106
XM00006ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ПЛАТНО ХЕРНИЯ 6/1155
XM00007ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ПЛАТНО ХЕРНИЯ 15/1566
XM00008ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ПЛАТНО ХЕРНИЯ 30/30106
XM00009ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ЗА ИНТРААБД.УП. 10/15630
XM00010ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ЗА ИНТРААБД.УП. 15/15802
XM00011ПОЛИМЕРНИ КЛИПСИ /ХИРУРГИЯ/57.6
XM00012ТИТАНИЕВИ КЛИПСИ /ХИРУРГИЯ/20
XM00013КЛИП АПЛИКАТОР ТИТАН ЗА ОТВ.Х-Я ML28396
XM00014ЕНДОСК. КЛИП АПЛИКАТОР ЗА ПОЛИМ. КЛИПСИ554
IM00001ИМПЛАНТИ ИЗЦЯЛО ЗАПЛАЩАНИ ОТ ПАЦИЕНТА- Променлива цена1
IM00002ИМПЛАНТИ ЧАСТИЧНО ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК С ДОПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА- Променлива цена1
OB00740ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХЕМОСТАТИЧЕН МАТЕРИАЛ НЕЗАПЛАЩАН ОТ НЗОК57
DG00030ГАЗОВА СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ЕТИЛЕН ОКСИД44
XM00015ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ЗА ИНТРААБД.УП.26/341265
XM00016ТИТАНИЕВИ КЛИПСИ ЗА ЛИГИРАНЕ НА СЪДОВЕ26
XM00017ЕДНОКРАТЕН ДИСЕКТОР40
XM00018ВЕРЕС ИГЛА13
XM00019ЕДНОКРАТЕН ТРОАКАР 12 ММ46
XM00020ЕДНОКРАТЕН ТРОАКАР 5 ММ46
XM00021ЕДНОКРАТЕН АТРАВМАТИЧЕН ГРАСПЕР46
XM00022ЕЛЕКТРОДНА КУКА С КАБЕЛ36
XM00023ЕДНОКРАТНА МОНОПОЛЯРНА НОЖИЦА42
XM00024ЕДНОКРАТЕН КОЖЕН СЪШИВАТЕЛ11
XM00025ОТСТРАНИТЕЛ ЗА СКОБИ6
XM00026СЕТ ЗА ТОРАКОЦЕНТЕЗА72
ZZ53SZ3Монофиламентен конец 5/02
ZU70202Биопсична игла22
XM00028Хирургични платна 6/11 см vypro II150
XM00029Хирургични платна 15/15 см vypro II312
XM00027Пълен комплект за ендовенозна лазерна аблация650.4
KONS00001Касета за фако апарат128
KONS00002Картридж В12
DR00005Постелъчно бельо за еднократна употреба8
DR00006Маски за неинвазивна вентилация104
DR00007Назална канюла optiflow49
DR00008Комплект шланг с нагревател и камера за канюла164
XM00030Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 29мм480
XM00031Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 32мм480
XM00032Еднократен прав съшивател 60мм360
KONS00003Доплащане на еднократен съшивател и или пълнител- Променлива цена1
ZZ53ZZ3Медицински консуматив (атравматичен шевен материал)2.67
ZZ52ZZ4Осцилиращ нож за пневматичен фрез Aesculap- Променлива цена1
ZZ52ZZ5Осцилиращ нож за пневматичен фрез Synthes- Променлива цена1
ZZ52ZZ6Кутия за батерия за пневматичен мотор MPOWER- Променлива цена1
ZZ52ZZ7Батерия за пневматичен мотор MPOWER- Променлива цена1
ZZ52ZZ8Доставка на остеосинтеза за долен крайник- Променлива цена1
ZZ52ZZ9Доставка на остеосинтеза за горен крайник- Променлива цена1
ZZ53ZZ0Ортопедични и травматологични импланти вариант 3– Променлива цена1
ZZ53ZZ1Ортопедични и трвматологични импланти вариант 4- Променлива цена1
ZZ53ZZ2Киршнерови игли- Променлива цена1
ZZ51ZZ2Т плаки- Променлива цена1
ZZ51ZZ3T Buttress плаки- Променлива цена1
ZZ51ZZ4L Buttress плаки- Променлива цена1
ZZ51ZZ5Пирон-интрамедуларен- Променлива цена1
ZZ51ZZ6Серклажна тел- Променлива цена1
ZZ51ZZ7Свредло- Променлива цена1
ZZ51ZZ8Консумативи за ортопедична операционна- Променлива цена1
ZZ51ZZ9Ендопротези-система за ендопротезиране на тазобедрена става- Променлива цена1
ZZ52ZZ0Система за първично тотално ендопротезиране на колянна става- Променлива цена1
ZZ52ZZ1Система за ревизионно колянно ендопротезиране- Променлива цена1
ZZ52ZZ2Осцилиращи ножчета за пневматичен мотор MULTIDRIVE MPX- Променлива цена1
ZZ49ZZ1ИМПЛАНТИРУЕМИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НЕВРОХИРУРГИЯ- Променлива цена1
ZZ49ZZ2ЛАМИНОПЛАСТИКА- Променлива цена1
ZZ49ZZ3СИСТЕМА ЗА ПЕРКУТАННА ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА- Променлива цена1
ZZ49ZZ4СИСТЕМА ЗА ПЕРКУТАННА ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА „CORTOSS“- Променлива цена1
ZZ49ZZ5СИСТЕМА ЗА ПРЕДНА СТАБИЛИЗАЦИЯ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ С КЕЙДЖОВЕ „PEEK“- Променлива цена1
ZZ49ZZ6СИСТЕМА ЗА ПРЕДНА СТАБИЛИЗАЦИЯ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ С ТИТАНИЕВИ ПЛАКИ- Променлива цена1
ZZ49ZZ7СИСТЕМА ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ТЯЛО НА ПРЕШЛЕН В ШИЕН ОТДЕЛ С МЕШ- Променлива цена1
ZZ49ZZ8СИСТЕМА ТИТАНИЕВИ ИМПЛАНТИ ЗА КРАНИОПЛАСТИКА- Променлива цена1
ZZ49ZZ9КОСТНОЗАМЕСТВАЩА СУБСТАНЦИЯ „HYDROSET“- Променлива цена1
ZZ50ZZ0МЕМБРАНА ЗА ПЛАСТИКА НА ТВЪРДАТА МОЗЪЧНА ОБВИВКА- Променлива цена1
ZZ50ZZ1СИСТЕМА ЗА ПЕРКУТАННА ДИСЦЕКТОМИЯ „DEKOMPRESSOR“- Променлива цена1
ZZ50ZZ2КОНСУМАТИВ ЗА УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ ЗА РЕЗЕКЦИЯ НА МЕКИ ТЪКАНИ И КОСТИ „SONOPET“- Променлива цена1
ZZ50ZZ3АНТИАДХЕЗИВЕН ГЕЛ- Променлива цена1
ZZ50ZZ4КЛАПИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХИДРОЦЕФАЛИЯ- Променлива цена1
ZZ50ZZ5Кортикални винтове- Променлива цена1
ZZ50ZZ6Малеоларни винтове 4.5мм- Променлива цена1
ZZ50ZZ7Спонгиозни винтове 6.5мм с непълна резба- Променлива цена1
ZZ50ZZ8Спонгиозни винтове мини с непълна резба – диаметър на резбата 4мм- Променлива цена1
ZZ50ZZ9Плаки 1/3 тубуларни- Променлива цена1
ZZ51ZZ0DCP/динамично компр.плаки/- Променлива цена1
ZU86041Инцизия на подкожен панарициум или паронихия55
ZU9357IКомпресивна превръзка ХВНК132
Тип услуга : Подобрени битови условия
ZU6902АВИП СТАЯ ЗА 1 ЛЕГЛО В ДРУГИ ОТДЕЛЕНИЯ28
Тип услуга : Дейности срещу заплащане от пациента
D00000001Консултативен преглед от специалист на други лечебни заведения55
ZU01193Лечение на здравно неосигурени пациенти, самоволно напуснали, както и изписани по тяхно желание преди завършване на болничния престой (неотчетени към РЗОК)- Допълнително се заплаща: по остойностени разходи за проведеното лечение към датата на изписване, което включва разходите за лекарства, консумативи, клинични, микробиологични, образни, функционални и други изслудвания, извършени консултации и среден разходи за леглоден на клиниката или отделението0.01
ZU01192ПАЦИЕНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ЛЕЧЕНИЕТО СИ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ИЛИ ДА СЕ ЛЕКУВАТ ИЗВЪН ПРЕСТОЯ СИ ПО КП, И НЯМАТ НЕОБХОДИМОСТ ОТ АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ДЕН39
K19017.1ZИнвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години- Допълнително се заплаща: катетър за интракоронарен ултразвук;катетър за вътресъдова оценка – ОСТ1247.4
K19017.2ZИнвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години- Допълнително се заплаща: катетър за интракоронарен ултразвук;катетър за вътресъдова оценка – ОСТ1676.7
K19018.1ZИнвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години2235.6
K19018.2ZИнвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица под 18 години2980.8
K19020.1ZИнтервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години- Допълнително се заплаща: катетър за интракоронарен ултразвук;катетър за вътресъдова оценка – ОСТ4626.72
K19020.2ZИнтервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години- Допълнително се заплаща: катетър за интракоронарен ултразвук;катетър за вътресъдова оценка – ОСТ7128
K19022.1ZИнтервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18 години5325.72
K19023.1ZИнтервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години5160.67
K19030.1ZДиагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години2753
K19030.2ZДиагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица под 18 години3170.7
K19031.1ZДиагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години8100
K19031.2ZДиагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица под 18 години9450
K19032.1ZДиагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години980
K19032.2ZДиагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години1173.81
K19047.1ZЛечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години3510
K19047.2ZЛечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години4076.68
K19050.1ZДиагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години1404
K19050.2ZДиагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години1841.4
K19052.1ZДиагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години2721.6
K19052.2ZДиагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години3341.89
K19053.1ZДиагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години2835
K19053.2ZДиагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години3511.18
K19054.1ZДиагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години12960
K19054.2ZДиагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години13338
K19056.1ZДиагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години907.2
K19056.2ZДиагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години1188
K19057.1ZДиагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години3888
K19057.2ZДиагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години4860
K19058.1ZДиагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години1622.5
K19058.2ZДиагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години1774.28
K19062.1ZДиагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години945
K19062.2ZДиагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години1075
K19063.1ZЛечение на епилептичен статус при лица над 18 години1614.6
K19063.2ZЛечение на епилептичен статус при лица под 18 години1987.2
K19065.1ZЛечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години13095
K19065.2ZЛечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години15525
K19066.1ZЛечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години13500
K19066.2ZЛечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години16200
K19068.1ZДиагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години629.64
K19068.2ZДиагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години724.68
K19069.1ZВисокоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години- Допълнително се заплаща: Примка за лигиране еднократна;Накрайник за лигиране еднократен;Саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод или черво и други;Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол;Игла за биопсия през ехоендоскоп;Индивидуален набор (капсула и аксесоари) за извършване на капсулна ентероскопия;Полипектомична примка еднократна;Игла ендоскопска еднократна;Клипси за ендоскопска хемостаза;Балон – дилататор;Сет за ПЕГ974.16
K19069.2ZВисокоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години- Допълнително се заплаща: Примка за лигиране еднократна;Накрайник за лигиране еднократен;Саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод или черво и други;Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол;Игла за биопсия през ехоендоскоп;Индивидуален набор (капсула и аксесоари) за извършване на капсулна ентероскопия;Полипектомична примка еднократна;Игла ендоскопска еднократна;Клипси за ендоскопска хемостаза;Балон – дилататор;Сет за ПЕГ1231.2
K19070.1ZДиагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години2762.28
K19070.2ZДиагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под 18 години3430.53
K19071.1ZДиагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години645.84
K19071.2ZДиагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица под 18 години804.82
K19072.1ZЕндоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години- Допълнително се заплаща: Сет за лигиране еднократен;Игла ендоскопска еднократна;Клипси за ендоскопска хемостаза1350
K19072.2ZЕндоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години- Допълнително се заплаща: Сет за лигиране еднократен;Игла ендоскопска еднократна;Клипси за ендоскопска хемостаза1782.49
K19073.1ZВисокоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години- Допълнително се заплаща: Комплект за ендоскопска резекция при горна ендоскопия еднократен;Балонен екстрактор;Кошница за екстракция;Пластмасова ендопротеза за жлъчните пътища;Пластмасова ендопротеза за панкреаса;Система за протезиране;Саморазширяваща се протеза за жлъчни пътища и панкреас;Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол;Игла за биопсия през ехоендоскоп;Набор за термоаблация;Балон дилататор;Водачи за протезиране;Папилотоми;Игла за чернодробна биопсия;Игла за алкохолна аблация;Сетове за перкутанен дренаж под ехографски контрол;Сет за трансгастрална цистостомия2617.01
K19073.2ZВисокоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица под 18 години- Допълнително се заплаща: Комплект за ендоскопска резекция при горна ендоскопия еднократен;Балонен екстрактор;Кошница за екстракция;Пластмасова ендопротеза за жлъчните пътища;Пластмасова ендопротеза за панкреаса;Система за протезиране;Саморазширяваща се протеза за жлъчни пътища и панкреас;Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол;Игла за биопсия през ехоендоскоп;Набор за термоаблация;Балон дилататор;Водачи за протезиране;Папилотоми;Игла за чернодробна биопсия;Игла за алкохолна аблация;Сетове за перкутанен дренаж под ехографски контрол;Сет за трансгастрална цистостомия3053.25
K19074.1ZДиагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години1418
K19074.2ZДиагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години1542.02
K19075.1ZДиагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години- Допълнително се заплаща: Консумативи за екстракорпорална депурация2089
K19075.2ZДиагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години- Допълнително се заплаща: Консумативи за екстракорпорална депурация2600
K19076.1ZДиагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години1306.8
K19076.2ZДиагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица под 18 години1774.07
K19079.1ZДиагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години698.7
K19082.1ZДиагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години850
K19082.2ZДиагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години1203
K19083.1ZЛечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години1003.86
K19083.2ZЛечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години1421
K19085.1ZДиагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица над 18 години2204.28
K19085.2ZДиагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица под 18 години2525.51
K19140.1ZКонсервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години500
K19140.2ZКонсервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години500
K19241.3ZДиагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 г680.4
K19241.5ZДиагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години989.19
K19244.1ZДиагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица над 18 години1027.46
K19244.2ZДиагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица под 18 години1571.19
K10005.1ZНормално раждане1847.88
K10005.2ZРаждане чрез цезарово сечение1296
GAPR2044ZДиагностика на злокачествени заболявания на гърдата842.4
K19220.2ZОперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)- Допълнително се заплаща: Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури2160
GKPR1604ZИнтензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене360
GAPR1634ZЕндоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт500
GAPR1738ZОпределяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО60
K17001ZСтационарни грижи при бременност с повишен риск836
K17002ZПренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск1310
K17003ZОперативни процедури за задържане на бременност410
K17004.1ZПреждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително403
K17004.2ZПреждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания над 13 гест. с.611
K17006ZГрижи за здраво новородено дете842.4
K17007ZДиагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест1553
K17008ZДиагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест2313
K17009ZДиагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест1900
K17010ZДиагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест2510
K17011ZДиагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама7202.82
K17012ZДиагностика и лечение на дете c вродени аномалии2622.22
K17013ZДиагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест3834
K17014ZДиагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест6700
K17015.1ZДиагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант8453.59
K17015.2ZДиагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото15083.07
K17016ZДиагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение780
K17024ZЕндоваскуларно лечение на екстракраниални съдове2025
K17025ZДиагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване1474.2
K17026ZДиагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение4536
K17027ZДиагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик3470
K17028ZДиагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение- Допълнително се заплаща: Тромбаспиратор6010
K17029ZДиагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация1034.53
K17033ZДиагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения723.06
K17034ZДиагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст1306.8
K17035ZДиагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст2736.9
K17036ZДиагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик1323.22
K17037ZДиагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик5133.97
K17038ZДиагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация1188
K17039ZДиагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст1516.32
K17040.1ZДиагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст1049.76
K17040.2ZДиагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст1306.8
K17041.1ZДиагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.736.56
K17041.2ZДиагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години974.16
K17042.1ZДиагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години1701.13
K17042.2ZДиагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години3191.89
K17043ZБронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията682.53
K17044ZВисокоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията- Допълнително се заплаща: Индивидуален набор (капсула и аксесоари)за извършване на капсулна ендоскопия;Ендопротеза (стент) за трахея и/или бронхи;Игла за тънкоиглена биопсия подехографски контрол;Игла за биопсия през ехоендоскоп;Клапа (валва) за ендоскопскаобемредуцираща терапия1516.32
K17045ZЛечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система1270.36
K17046ZЛечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст2736.85
K17048ZДиагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст1663.2
K17049ZДиагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст1348.96
K17051.1ZДиагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза4711.05
K17060ZДиагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък1128.77
K17061ZДиагностика и лечение на мултипленна склероза1210.8
K17064.1ZМиастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години1253.41
K17064.2ZМиастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години1888.5
K17067ZДиагностика и лечение на паркинсонова болест1000
K17077ZДиагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст803.25
K17078.1ZДиагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години1249.05
K17078.2ZДиагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години1327.36
K17080.1ZЛечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години1209.6
K17080.2ZЛечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години1544.63
K17081.1ZЛечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години1012.5
K17084ZДиагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит1160
K17086.1ZЛечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години1949.94
K17086.2ZЛечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години2571.56
K17087.1ZДиагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години2075.43
K17087.2ZДиагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години2663.49
K17088.1ZДиагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години1123.85
K17088.2ZДиагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години1260.46
K17089.1ZДиагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години956.21
K17089.2ZДиагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години1245.85
K17090.1ZДиагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години1166.4
K17090.2ZДиагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години1463.83
K17091ZДиагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни заболявания1005.91
K17092ZДиагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози1290.64
K17093ZДиагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата921.41
K17094ZДиагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен977
GKPR1601ZДиализно лечение при остри състояния285
GAPR1626ZАмбулаторни хирургични процедури243
GAPR1609ZАмбулаторно наблюдение/ диспансеризация при муковисцидоза150
GAPR1618ZОперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност378
GAPR1619ZОперативно отстраняване на катаракта- Допълнително се заплаща: Очна леща и вискосубстанция609.12
GAPR1620ZХирургично лечение на глаукома- Допълнително се заплаща: Импланти;Вискосубстанция891
GAPR1621ZОперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност- Допълнително се заплаща: Интравитреални медикаментозни импланти Антиангиогенни препарати;Импланти за слъзни пътища, орбитни импланти250
GAPR1622ZМалки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник414.72
GAPR1623ZМалки оперативни процедури на таза и долния крайник550.8
GAPR1611ZКонсервативно лечение на продължителна бъбречна колика420
GAPR1613ZИнструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза259.2
GAPR1614ZДиагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека388.8
GAPR1615ZДиагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна324
GAPR1616ZЛечение на тежкопротичащи форми на псориазис81
GAPR1607ZАмбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания162
K17095ZДиагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем830.6
K17096ZЛечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити851.54
K17097ZЛечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин675
K17098ZДиагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром1330.56
K17099ZДиагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги1287.07
K17100ZДиагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е2432.04
K17101ZДиагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D2769.76
K17103ZДиагностика и лечение на покривни инфекции1498.76
K17104ZДиагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения1663.2
K17105ZДиагностика и лечение на вирусни хеморагични трески2160
K17106.1ZТоксоалергични реакции при лица над 18 години1004.49
K17106.2ZТоксоалергични реакции при лица под 18 години1160.24
K17107ZДиагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови1309.06
K17108ZДиагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне5364.72
K17111ZДиагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст745.2
K17112ZДиагностика и лечение на муковисцидоза3240
K17113.1ZКонсервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)400
K17113.2ZКонсервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни746.81
K17114ZИнтензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма3912.3
K17115ZИнтензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми5340.6
K17124ZОперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент3207.6
K17125ZОперативно лечение на клонове на аортната дъга3510
K17126ZСпешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)2376
K17127ZKонсервативно лечение на съдова недостатъчност1135.54
K17128ZКонсервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност702.67
K17129ZОперативно лечение при варикозна болест и усложненията ?- Допълнително се заплаща: Катетри/влакна за лазерна и радиофреквентна аблация880
K17130ZOперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност- Допълнително се заплаща: Еднопътни и двупътни канюли и тръбички за траен терапевтичен ефект;Импланти;Трансплантати;Вискосубстанция; оцветители650
K17131ZДруги операции на очната ябълка с голям обем и сложност- Допълнително се заплаща: Орбитни и клепачни импланти;Вискосубстанции;Рибофлавин1033.79
K17133ZКонсервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми500
K17134ZКонсервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му500
K17136ZОперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност4927.5
K17137ZОперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност- Допълнително се заплаща: Носни сплинтове;Биологично тъканно лепило;Еднократни накрайници за високотехнологична апаратрура;Сет за интубация на слъзни пътища;Балони и катетри за дилатация на синусни отвори;ПВА и гелфоам тампонади;Изкуствена дура и кост;Медицински изделия за фиксиращи процедури;Медицински изделия за робот асистирана хирургия2257.2
K17138ZОперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност- Допълнително се заплаща: Носни сплинтове;Биологично тъканно лепило;Еднократни накрайници за високотехнологична апаратрура;Сет за интубация на слъзни пътища;Балони и катетри за дилатация на синусни отвори;ПВА и гелфоам тампонади;Изкуствена дура и кост;Медицински изделия за фиксиращи процедури;Медицински изделия за робот асистирана хирургия971
K17139ZВисокотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести806
K17141ZТрансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур- Допълнително се заплаща: Примки за трансуретрална монополарна резекция;Примки за трансуретрална биполарна резекция;Световоди за лазерна резекция;Медицински изделия за робот асистирана хирургия1635
K17143ZТрансуретрална простатектомия- Допълнително се заплаща: Примки за трансуретрална монополарна резекция;Примки за трансуретрална биполарна резекция;Световоди за лазерна процедура;Медицински изделия за робот асистирана хирургия1745
K17144ZОтворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения- Допълнително се заплаща: Медицински изделия за робот асистирана хирургия2190.45
K17145ZЕндоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища- Допълнително се заплаща: Урологични протези;Стентове тип “JJ”;Лазерни, електромагнитни и други сонди;Сет за перкутанна нефростома;Уретрален стент – еднократен върху горните пикочни пътища;Медицински изделия за робот асистирана хирургия1268
K17146ZОперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система- Допълнително се заплаща: Медицински изделия за робот асистирана хирургия4751.69
K17147ZОперативни процедури върху мъжка полова система- Допълнително се заплаща: Тестикуларни протези;Индивидуална игла за биопсия на простатна жлеза;Медицински изделия за робот асистирана хирургия1128.6
K17148ZОперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност- Допълнително се заплаща: Медицински изделия за робот асистирана хирургия4236.6
K17149ZОперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност- Допълнително се заплаща: Примки за трансуретрална монополарна резекция;Примки за трансуретрална биполарна резекция;Световоди за лазерна резекция;Цистофикс;Медицински изделия за робот асистирана хирургия1896.29
K17150ZОперативни процедури при инконтиненция на урината- Допълнително се заплаща: Сет за урологични имплантации;Медицински изделия за робот асистирана хирургия1361.31
K17151ZРеконструктивни операции в урологията- Допълнително се заплаща: Вземане и обработка на алопластичен материал;Пенис – протеза;Медицински изделия за робот асистирана хирургия2248.65
K17152ZЕндоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища- Допълнително се заплаща: Дългосрочни/краткосрочни уретрални катетри;Медицински изделия за робот асистирана хирургия958
K17153ZОперативни процедури при травми на долните пикочни пътища- Допълнително се заплаща: Медицински изделия за робот асистирана хирургия1900.48
K17154ZОперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност- Допълнително се заплаща: Стентове тип “JJ”;Урологични протези;Степели (клипсери);Хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра;Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия5113.01
K17155ZОперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност- Допълнително се заплаща: Стентове тип ”JJ”;Урологични протези;Нефростомен сет за еднократна употреба;Медицински изделия за робот асистирана хирургия1863
K17158ZОперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани886
K17159ZАртроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система- Допълнително се заплаща: Резорбируеми винтове и анкери при артроскопски процедури;Еднократни артроскопски изделия1794
K17160ZНерадикално отстраняване на матката- Допълнително се заплаща: Лапароскопски консумативи;Медицински изделия за робот асистирана хирургия1790
K17161ZРадикално отстраняване на женски полови органи- Допълнително се заплаща: Медицински изделия за робот асистирана хирургия3022.23
K17162ZОперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи- Допълнително се заплаща: Лапароскопски консумативи;Медицински изделия за робот асистирана хирургия1485
K17163ZОперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи- Допълнително се заплаща: Медицински изделия за робот асистирана хирургия755
K17164ZКорекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената- Допълнително се заплаща: Платна за укрепване на тазово дъно;Ленти за слингови операции;Колоидални перли за инфилтрация;Медицински изделия за робот асистирана хирургия1740
K17165ZДиагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход- Допълнително се заплаща: Платна за укрепване на тазово дъно;Ленти за слингови операции;Колоидални перли за инфилтрация891
K17166ZКорекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената- Допълнително се заплаща: Лапароскопски консумативи;Медицински изделия за робот асистирана хирургия1740
K17167ZСистемна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация- Допълнително се заплаща: Медицински изделия за робот асистирана хирургия5103
K17169ZИнтензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок3628.8
K17170ZИнтензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването15246
K17171ZОперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години- Допълнително се заплаща: Кръгови ушиватели;Линеарни ушиватели;Лапароскопски консумативи;Хранопроводни стентове;Сонди за йеюнално хранене;Перкутанни гастростомни катетри – PEG;Мешове и протезни материали;Консумативи за ендоскопска хирургия5093
K17172ZОперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години- Допълнително се заплаща: Кръгови ушиватели;Линеарни ушиватели;Лапароскопски консумативи;Хранопроводни стентове;Сонди за йеюнално хранене;Перкутанни гастростомни катетри – PEG;Мешове и протезни материали9630.67
K17173ZОперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години- Допълнително се заплаща: Кръгови ушиватели;Линеарни ушиватели;Лапароскопски консумативи;Консумативи за ендоскопска и роботасистирана хирургия4087.44
K17174ZОперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години- Допълнително се заплаща: Кръгови ушиватели;Линеарни ушиватели5234.64
K17175ZОперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години- Допълнително се заплаща: Кръгови ушиватели;Линеарни ушиватели;Лапароскопски консумативи;Сонди за йеюнално хранене;Мешове и протезни материали;Консумативи за ендоскопска хирургия5422.69
K17176ZОперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години- Допълнително се заплаща: Кръгови ушиватели;Линеарни ушиватели;Лапароскопски консумативи;Мешове и протезни материали7970.17
K17177ZОперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години- Допълнително се заплаща: Кръгови ушиватели;Линеарни ушиватели;Лапароскопски консумативи;Сонди за йеюнално хранене;Мешове и протезни материали2235.6
K17178ZОперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години- Допълнително се заплаща: Кръгови ушиватели;Линеарни ушиватели;Лапароскопски консумативи;Сонди за йеюнално хранене;Мешове и протезни материали3625.64
K17179ZОперативни процедури върху апендикс- Допълнително се заплаща: Лапароскопски консумативи1340
K17180ZХирургични интервенции за затваряне на стома- Допълнително се заплаща: Кръгови ушиватели;Линеарни ушиватели;Лапароскопски консумативи;Сонди за йеюнално хранене;Мешове и протезни материали1384.45
K17181ZХирургични интервенции на ануса и перианалното пространство- Допълнително се заплаща: Автосъшиватели за хемороидектомия844.66
K17182ZОперативни процедури при хернии- Допълнително се заплаща: Меш (платно) за пластика на коремната стена;Лапароскопски консумативи;Консумативи за ендоскопска хирургия1240
K17183ZОперативни процедури при хернии с инкарцерация- Допълнително се заплаща: Меш (платно) за пластика на коремната стена;Консумативи за ендоскопска хирургия1465
K17184ZКонвенционална холецистектомия2115
K17185ZЛапароскопска холецистектомия- Допълнително се заплаща: Лапароскопски консумативи;Стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата;Консумативи за ендоскопска хирургия1710
K17186ZОперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища- Допълнително се заплаща: Линеарни ушиватели;Лапароскопски консумативи;Сонди за йеюнално хранене;Мешове и протезни материали4311
K17187ZОперативни процедури върху черен дроб- Допълнително се заплаща: Линеарни ушиватели;Лапароскопски консумативи;Сонди за йеюнално хранене;Мешове и протезни материали8000
K17188ZОперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест- Допълнително се заплаща: Лапароскопски консумативи;Сонди за йеюнално хранене;Мешове и протезни материали3164
K17189ZОперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност- Допълнително се заплаща: Кръгови ушиватели;Линеарни ушиватели;Лапароскопски консумативи;Сонди за йеюнално хранене;Мешове и протезни материали;Консумативи за ендоскопска хирургия8335.22
K17190ZОперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност- Допълнително се заплаща: Ушиватели;Лапароскопски консумативи;Сонди за йеюнално хранене;Мешове и протезни материали3249.61
K17191.1ZОперативни процедури върху далака при лица над 18 години- Допълнително се заплаща: Ушиватели;Лапароскопски консумативи;Сонди за йеюнално хранене;Мешове и протезни материали2065
K17191.2ZОперативни процедури върху далака при лица под 18 години- Допълнително се заплаща: Ушиватели;Лапароскопски консумативи;Сонди за йеюнално хранене;Мешове и протезни материали3039.53
K17192ZОперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции- Допълнително се заплаща: Консумативи за ендоваксистема2121.53
K17193ZОперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-12975
K17194ZОперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия708.43
K17195ZОперативно лечение при остър перитонит- Допълнително се заплаща: Ушиватели;Лапароскопски консумативи;Сонди за йеюнално хранене;Мешове и протезни материали;Консумативи за ендоваксистема4423.15
K17196ZОперативно лечение на интраабдоминални абсцеси- Допълнително се заплаща: Ушиватели;Лапароскопски консумативи;Сонди за йеюнално хранене;Мешове и протезни материали;Консумативи за ендоваксистема2855.12
K17197ZКонсервативно лечение при остри коремни заболявания1033.56
K17198ZХирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани4050
K17199.1ZЛечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания1010
K17199.2ZЛечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания480
K17200ZРеконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния1945
K17201ZОперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност2450
K17202ZОперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност- Допълнително се заплаща: Медицински изделия за робот асистирана хирургия1530
K17203ZХирургично лечение при надбъбречни заболявания- Допълнително се заплаща: Лапароскопски консумативи2973.04
K17204ZТежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение- Допълнително се заплаща: Сет за ултразвукова аспирация;Бургия за трепанация с предпазна система /краниотом/;Хемостатична матрица;Невробалонкатетър;Резорбируема краниопластика;Сет за външен ликворен дренаж;Дуропластика;Агресивен борер за високооборотна конзола;Комплект електроди за невромониторинг;Медицински изделия за робот асистирана хирургия6479.26
K17205ZТежка черепно – мозъчна травма – консервативно поведение2548
K17207ZКраниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин- Допълнително се заплаща: Невростимулатори за спинална и вагусова стимулация;Титаниева мрежа;Костен цимент за краниопластика;Краниофикс;Дураген (изкуствена Дура);Фибриново лепило;Сет за ултразвукова аспирация;Бургия за трепанация с предпазна система /краниотом/;Хемостатична матрица;Невробалонкатетър;Резорбируема краниопластика;Сет за външен ликворен дренаж;Дуропластика;Агресивен борер за високооборотна конзола;Комплект електроди за невромониторинг;Медицински изделия за робот асистирана хирургия3590
K17208ZКонсервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми700
K17209ZХирургично лечение при травма на главата- Допълнително се заплаща: Невростимулатори за спинална и вагусова стимулация;Титаниева мрежа;Костен цимент за краниопластика;Краниофикс;Дураген (изкуствена Дура);Фибриново лепило ;Диагностично-стимулационни електроди за еднократно приложение;Електроди за инвазивна ЕЕГ при пациенти с фармакорезистентна епилепсия;Сет за ултразвукова аспирация;Бургия за трепанация с предпазна система /краниотом/;Хемостатична матрица;Невробалонкатетър;Резорбируема краниопластика;Сет за външен ликворен дренаж;Дуропластика;Агресивен борер за високооборотна конзола;Комплект електроди за невромониторинг;Комплект маркери за невронавигация;Медицински изделия за робот асистирана хирургия2079.08
K17210ZПериферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение- Допълнително се заплаща: Антиадхезивен гел;Игли за радиочестотна коагулация;Медицински изделия за робот асистирана хирургия1390
K17211ZГръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност- Допълнително се заплаща: Изкуствени дискове за артропластика;Антиадхезивен гел;Агресивен борер за високооборотна конзола-с различни диаметри;Заместващо костно вещество при остеосинтеза.;Шийни и лумбални интервертебрални кейджове;Дуропластика ;Хемостатична матрица;Сет за ултразвукова аспирация;Ендоскопски катетър за еднократна употреба в спиналната хирургия;Сет за ултразвукова аспирация;Игли за радиочестотна коагулация;Комплект електроди за невромониторинг;Комплект маркери за невронавигация;Шийни и лумбални интервертебрални кейджове;Медицински изделия за робот асистирана хирургия4596
K17212ZГръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност- Допълнително се заплаща: Антиадхезивен гел;Агресивен борер за високооборотна конзола-с различни диаметри;Заместващо костно вещество при остеосинтеза.;Ендоскопски катетър за еднократна употреба в спиналната хирургия;Сет за ултразвукова аспирация;Комплект електроди за невромониторинг ;Лазерен световод;Медицински изделия за робот асистирана хирургия2900
K17213ZОперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена- Допълнително се заплаща: Механични ушиватели за бронх;Механични ушиватели за паренхим;Механични ушиватели за съдове;Пластични материали за реконструкция;Клипсове;Лепила и хемостатични материали ;Консумативи за робот асистирана хирургия4665.6
K17214ZРазширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодроб- Допълнително се заплаща: Механични ушиватели за бронх/хранопровод;Механични ушиватели за паренхим;Механични ушиватели за съдове;Пластични материали за реконструкция;Трахеален/бронхиален/хранопроводен стент;Клипси ;Лепила и хемостатични материали ;Консумативи за робот асистирана хирургия6026.4
K17215ZОперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания- Допълнително се заплаща: Механични ушиватели за бронх;Механични ушиватели за паренхим;Механични ушиватели за съдове;Пластични материали за реконструкция;Клипси;Лепила и хемостатични материали ;Плаки за реконструкция на гръдна стена ;Консумативи за робот асистирана хирургия3126.55
K17216ZСпешни състояния в гръдната хирургия1100
K17217.1ZОперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник- Допълнително се заплаща: Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури3304.8
K17217.2ZОперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става- Допълнително се заплаща: Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури7452
K17217.3ZОперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници- Допълнително се заплаща: Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури8910
K17218ZОперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става- Допълнително се заплаща: Протези за тазобедрена и колянна става – доплащане от пациент 2079
K17219ZОперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност- Допълнително се заплаща: Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури1474
K17220ZОперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност- Допълнително се заплаща: Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури1587.6
K17221ZОперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност- Допълнително се заплаща: Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури2700
K17222ZСредни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник- Допълнително се заплаща: Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури794
K17223ZОперативни процедури при заболявания на гръдния кош- Допълнително се заплаща: Медицински изделия за робот асистирана хирургия1267.7
K17224ZСептични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години3973.32
K17225ZХирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност- Допълнително се заплаща: Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури2800
K17226ZОперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност- Допълнително се заплаща: Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури;Външни и вътрешни назални сплинтове.1417.06
K17227ZОперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност- Допълнително се заплаща: Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури1250
K17228ZОперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията970
K17229ZКонсервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област561
K17230ZОперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област2357.73
K17232ZХирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца1092.38
K17235ZОперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)1057.91
K17237ZОперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване1614.6
K17242ZДиагностика и лечение на левкемии2054.15
K17243ZДиагностика и лечение на лимфоми1600
K17254ZПродължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето99.36
K17255ZПродължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции97.77
K17256ZПродължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето136
K17257ZФизикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние173.78
K17258ZФизикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система66
K17259ZФизикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система66
K17260ZФизикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа108
K17261ZФизикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия829.97
K17262ZФизикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система780
K17263ZФизикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система486.37
K17264ZФизикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции740
K17265ZФизикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат486.37
K17999ZНаблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура220
K20123.1ZОперативно лечение на аневризми на абдоминална аорта7938
K20123.2ZОперативно лечение на руптурирали аневризми на абдоминална аорта15000
K20123.3ZОперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им5400
K20123.4ZДиагностика и лечение след провеждане на КПр № 7 Ендоваскуларно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им2650
K20248.1ZЛъчелечение при детски онкологични и неонкологични заболявания с анестезия с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни4000
K20248.2ZЛъчелечение при детски онкологични и неонкологични заболявания с анестезия с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни7700
K20260.1ZФизикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа120
K20260.2ZРобот-асистирана рехабилитация при детска церебрална парализа220
K20263.1ZФизикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система500.96
K20263.2ZФизикална терапия и рехабилитация с комплексна подводно-екстензионнатерапия при болести на периферна нервна система с увреждания на гръбначния стълб900
K20265.1ZФизикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат500.96
K20265.2ZФизикална терапия и рехабилитация с комплексна подводно-екстензионна терапия при болести на гръбначния стълб900
Тип услуга : Консултативни прегледи и консултации
PNKJPПреглед от национален консултант по желание на пациент – 20% от цената на КП- Променлива цена1
ZU42230КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ НАЦИОНАЛЕН ИЛИ РЕПУБЛИКАНСКИ КОНСУЛТАНТ110
ZU4223AКОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ Н-К КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ110
ZU4223BКОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР С ЕДНА СПЕЦИАЛНОСТ66
Тип услуга : Клин. Изследвания – Алкохол и наркотици
DR00001Установяване концентрацията на алкохол в кръвта31
DR00002Установяване концентрацията на употреба на наркотични средства31
DR00004Отказ от изследване на кръвна проба17
Тип услуга : Генетична Лаборатория
LG0000001Постнатален цитогенетичен анализ на лимфоцити от периферна кръв с реактиви от МЗ120
LG0000002Хромозомни болести и репродуктивни проблеми. КП №274120
LG0000003Постнатален цитогенетичен анализ на костен мозък120
LG0000004Цитогенетично изследване на фетална кръв120
LG0000005Специализиран цитогенетичен анализ (чуплива Х хромозома)120
LG0000006Отчитане на хромозомни аберации в метафазни пластинки получени от лимфоцити120
LG0000007Отчитане на СХО в клетки от лимофицитни култури120
LG0000008Отчитане на микронуклеоси в клетки от лимфоцитни култури120
LG0000009Определяне на Х – полов хроматин40
LG0000010Биохимичен скрининг на Даун [b-hCG/PAPP-A] „MSS1“45
LG0000011Биохимичен скрининг на Даун [b-hCG/AFP] „MSS2“45
LG0000012Медико – генетична консултация40