Ценова Листа

Начална страница / Ценова Листа

„УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД
ЦЕНОВА ЛИСТА
в сила от 05.01.2023 г.“

КодУслугиЦена в лв.Забележка
 Тип услуга : Административни  
ZFF0011Присъствие на придружител по желание за възрастни11 
ZFC0001Потребителска такса – КП5.8 
ZFF0010Присъствие на придружител по желание за деца10 
ZFF0012Избор на медицински специалист53 
ZFF0013Избор на санитар26 
ZF0014Софтуерно обслужване за всички планово приети пациенти3 
ZFC0002Разглеждане на анекс и документи към сключен договор по кл.проучвания330 
ZU01201АБОНАМЕНТНА ТАКСА ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ40 
IUPNИздаване на УП на неработещи22 
TPOPZGТакса правоучастие11 
DTOPZGДневна такса за курс за продължаващо обучение на ПЗГ11 
DR00003Доплащане1Променлива цена-по себестойност
ZZ027Z3Ксерокопие на История на заболяването /ИЗ/55 
ADM000001Такса за закупуване на тръжна документация132 
ZU9929AТранспорт на километър1Променлива цена-по себестойност
ZU0120ZТАКСА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ДРУГО МЕДИЦИНСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ275 
ZFS0007Избор на екип1Променлива цена-по себестойност
ZF00003Такса за разглеждане документи на специализанти33 
ZFC000GАДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДОГ. ЗА КЛ. ПРОУЧВАНЕ1100 
ZFR001BПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ55 
ZZ02Z71ПРЕПИС ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА СЪД.МЕД.ЕКСПЕРТИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ,РАБОТОДАТЕЛИРБЛИЗКИ И ДРУГИ300 
ZZ048Z0Медицински документ-изискващ преглед11 
ZZ027Z1Медицински документ – дубликат11 
ZU89015Издаване на удостоверение за проведен стаж11 
ZU89014Издаване на удостоверение за проведено обучение по модул33 
ZFS0008Избор на лекар33 
ZU66ZZ1Изработване на справки за Застрахователни компании – сканиранне на ИЗ, мед.документация55 
 Тип услуга : Акушерство и гинекология  
ZU8872MКАРДИОТОКОГРАФИЯ /ДО ДВА ПЪТИ ДНЕВНО СЛЕД 28 СЕДМИЦА/.22 
EDMN1Еднократна монополярна ножица 5/330мм ГО145 
ZU84581IN SITU ХИБРИДИЗАЦИЯ – ПОСТНАТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ13 
DG00054ПОСТНАТ.ЦИТОГЕН. АНАЛИЗ НА КОЖНИ ФИБРОБЛАСТИ9 
DG03001ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ55 
EDMN2Еднократен граспер 5/330мм ГО145 
ZU69022ВТОРИЧНО ПРИЕМАНЕ В РО ЗА КЪРМЕНЕ70 
ZU69018АБОРТ ПО ЖЕЛАНИЕ ЗАКОНЕН ЗА СОЦ.СЛАБИ С/У ПРЕДСТАВЕН ДОКУМЕНТ/ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТОВОТО ПОД ЕДНА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА/.39 
ZU69013АБОРТ ПО ЖЕЛАНИЕ,ЗАКОНЕН99 
DG00051СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦИТОГЕН. АНАЛИЗ (ПРОЗОМЕН АНАЛИЗ, ЧУПЛИВА Х И ПР.)17 
ZU8904UПЪРВИ ПРЕГЛЕД НА НОВОРОДЕНО ВЕДНАГА СЛЕД РАЖДАНЕ, САМО ОТ ЛЕКАР, НЕ ОТ АКУШЕРКА.22 
DC8V025ЦИТОГЕН.АНАЛИЗ НА АМНИОТИЧНИ КЛЕТКИ11 
ZU4223EПРЕГЛЕД В ХОДА НА БРЕМЕННОСТТА- ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО, ВКЛ.ХЕМОГЛОБИН.22 
ZU4223FНАТИВНА НАМАЗКА ОТ ВАГИНАТА11 
DMHP1X2ЦИТОГЕН. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АБОРТИВЕН МАТЕРИАЛ17 
DMHP1X1ЦИТОГЕН.ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ17 
ZU751Z1АМНИОЦЕНТЕЗА14 
DC89003БИОПСИЯ НА ХОРИОН15 
DG00052ПОСТНАТ. ЦИТОГ. АНАЛИЗ НА ПЕРИФ. КРЪВ1.5 
DD4E012КОРДОЦЕНТЕЗА17 
ZU7692DIN SITU ХИБРИДИЗАЦИЯ – ПРЕНАТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ13 
DC89001ЦИТОГЕН.ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИОПСИЯ НА ХОРИОН17 
DG0005AУ-ПОЛОВ ХРОМАТИН12 
ZZ001ZCГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД С УЛТРАЗВУК33 
 Тип услуга : Алергология  
ZZ015Z6Провокационен тест- инхалаторен и орален44 
ZZ015Z3Тестове с натриване, скарифициране, надраскване11 
ZU03917ПРОВОКАЦИОНЕН ТЕСТ – НАЗАЛЕН ИЛИ ОРАЛЕН44 
ZZ516Z0Хипосенсибилизиране/десенсибилизиране / на сеанс11 
 Тип услуга : Анестезиология  
ZU0392JАНЕСТЕЗИЯ ОТ 1 ДО З ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA IV -V-TA СТЕПЕН И СКЪПО СТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ165 
ZU3893AПРИСЪСТВИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ МАНИПУЛАЦИИ С ПОВИШЕН РИСК33 
ZU0392MВ ЗАВИСИМОСТ ОТ РИСКА ПО ASA / ОТ 1 ДО 5/ СТОЙНОСТТА СЕ ПОВИШАВА НА ВСЕКИ НОМЕР ПО ASA СЪС 100110 
ZU0392IАНЕСТЕЗИЯ НАД 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA IV – V-TA СТЕПЕН И СКЪПО СТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ385 
ZU0392AАНЕСТЕЗИЯ НАД 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA II-PA – III-TA СТЕПЕН И АНЕСТЕЗИЯ СЪС СТАНДАРТНА ПРЕМЕДИКАЦИЯ, АНЕСТЕТИК И ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ330 
ZU0392KАНЕСТЕЗИЯ ОТ З ДО 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA IV – V-TA СТЕПЕН И СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ275 
ZU0392HАНЕСТЕЗИЯ ОТ З ДО 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA II-PA III-TA СТЕПЕН И АНЕСТЕЗИЯ СЪС СТАНДАРТНА ПРЕМЕДИКАЦИЯ, АНЕСТЕТИК И ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ220 
ZU03928АНЕСТЕЗИЯ ОТ 1 ДО З ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA III-TA СТЕПЕН И АНЕСТЕЗИЯ СЪС СТАНДАРТНА ПРЕМЕДИКАЦИЯ,АНЕСТЕТИК И ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ110 
ZU03927АНЕСТЕЗИЯ ДО 1 ЧАС  С ТЯЖЕСТНА ПАЦИЕНТА ПО ASA I -ВА СТЕПЕН – ИЗПОЛЗВАНЕ САМО НА ЕД66 
ZU3996OTIVA II б ЧАСА352 
ZU890ARКОНСУЛТАЦИЯ С АНЕСТЕЗИОЛОГ33 
ZU3996ZRIVA55 
ZU3996XNLA б ЧАСА259 
ZU3996WNLA 4 ЧАСА176 
ZU3996HNLA 2 ЧАСА143 
ZU3996JNLA 1 ЧАС94 
ZU0392EАНЕСТЕЗИЯ ДО 1 ЧАС И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ66 
ZU39967БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ 4 ЧАСА330 
ZU0481DЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ БЕЗ КАТЕТЪР55 
ZU38935ЛОКОРЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ / БЕЗ КАТЕТЪР/55 
ZU38936ЛОКОРЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ С КАТЕТЪР220 
ZU8902PСПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ55 
ZU042Z7ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ БЕЗ КАТЕТЪР55 
ZU03921ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ С КАТЕТЪР220 
ZU0391CБРАХИАЛПЛЕКСУСНА / КАТЕТЪРНА/ АНЕСТЕЗИЯ110 
ZU0391BБРАХИАЛПЛЕКСУСНА АНЕСТЕЗИЯ55 
ZU0391AКРАТКА ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ44 
ZU0391IБАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ – 30 МИНУТИ105 
ZU3996ATIVA I 1 ЧАС176 
ZU39968БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ 2 ЧАСА178 
ZU3996NTIVA II 4 ЧАСА253 
ZU39966БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ 6 ЧАСА479 
ZU39965ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 30 МИНУТИ42 
ZU39964ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 1 ЧАС88 
ZU39963ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 2 ЧАСА121 
ZU3996KTIVA I 30 МИНУТИ165 
ZU39961ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 6 ЧАСА253 
ZU39954ИЗВЪРШЕНА ХЕМОДИАЛИЗА НА ЗДРАВНОНЕУСИГУРЕНИ ЧУЖДЕНЦИ220 
ZU3996CTIVA I 4 ЧАСА550 
ZU3996ETIVA II З0 МИНУТИ94 
ZU3996LTIVA II 1 ЧАС99 
ZU3996MTIVA II 2 ЧАСА143 
ZU39969БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ 1 ЧАС110 
ZU39962ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 4 ЧАСА189 
 Тип услуга : Аутопсии  
DP012M4АУТОПСИЯ МАКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ70 
 Тип услуга : БЪБРЕЧНИ КОНКРЕМЕНТИ  
DC41228БЪБРЕЧНИ КОНКРЕМЕНТИ9 
 Тип услуга : Вирусология  
DM4Q00WANTI INFLUENZA A IgM /ELISA/17 
DM4Q00RANTI CMV IgM /ELISA/17 
DM4Q00QANTI CMV IgG  /ELISA/17 
DM4Q00SANTI R.CONORII IgM /ELISA/22 
DM9D000Антистрептолизинов титър (AST)6 
DM4Q00ZANTI COX .BURNETI IgG /ELISA/20 
DM9D002Идентификация на C. difficile TOX A/B (фецес)33 
DM4Q00XANTI COX .BURNETI IgM /ELISA/20 
DM4Q00VANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG /ELISA/14 
DM4Q00NANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM /ELISA/14 
DM4Q00MANTI B.BURGDORFERI IgG /ELISA/20 
DM4Q00LANTI B.BURGDORFERI IgM /ELISA/20 
DM4Q00TANTI R.CONORII IgG /ELISA/22 
DM9D001RF6 
DM4Q00FANTI HIV 1/2 /ELISA/17 
DM9D003H.PYLORI Ag /фецес/22 
DM4Q00EANTI HDV /ELISA/22 
DM4Q00GHBsAg14 
DM4Q00BANTI HIV 1/2 бърз тест11 
DM4N00DHBeAg17 
DM4K00DAnti-HBcor IgM19 
DM4R00DAnti HCV /ELISA/14 
DM4P00DAnti-HBs /ELISA/17 
DM4H00DAnti – HAV IgM /ELISA/17 
DM5D00DHIV 1/217 
DM9U00DСифилис (ТРНА/RPR)11 
DM4Q00YROTAVIRUS Ag11 
DMV000018RT-PCR изследване за оценка на вирусен товар при инфектиране с Хепатит С вирус94 
DM4Q01WANTI INFLUENZA A IgM /ELISA/117 
DM9D202H.PYLORI Ag /биопсия/22 
DMV000021RT-PCR за доказване на Респораторно сицитиален вирус (RSV)39 
DMV000022RT-PCR за доказване на Аденовирус (AdV)39 
DMV000023RT-PCR за доказване на Риновирус (RV)39 
DMV000024RT-PCR за доказване на човешки коронавирус 229Е39 
DMV000025RT-PCR за доказване на човешки коронавирус ОС4339 
DMV000026RT-PCR за доказване на човешки коронавирус HKU139 
DMV000027RT-PCR за доказване на човешки коронавирус NL6339 
DMV000028RT-PCR за доказване на Грипни вируси тип А и В39 
DMV000029Мултиплекс RT-PCR за детекция на четирите типа коронавируси (229Е)(OC43)(HKU1)(NL63)61 
DMV000030RT-PCR изследване за детекция на H.pylori и резистетност към кларитромицин44 
DM4Q00KANTI EBV IgG /ELISA/17 
DMV000017RT-PCR изследване за оценка на вирусен товар при инфектиране с Хепатит В вирус94 
DM4Q00JANTI EBV  IgM /ELISA/17 
DMV000019RT-PCR изследване за оценка на вирусен товар при инфектиране с Хепатит D вирус94 
DMV000020RT-PCR изследване за генотипиране на Хепатит С вирус94 
DMV000009Мултиплекс RT-PCR за детекция на COVID-19 и грип А/B61 
DMV000010Мултиплекс грип А/B55 
DMV000013Високотехнологично вирусологично изследване на (RSV)44 
DMV000014ANTI COVID-19 IgG /ELISA/28 
DMV000008Антигенен Бърз Тест за COVID-1911 
DMV000015Anti HEV IgM17 
DMV000002Високотехнологично вирусологично изследване COVID-1950 
DM4Q02WANTI INFLUENZA B IgM /ELISA/ Само за лежащо болни17 
DM4N00AANTI HBe /ELISA/17 
DM4Q00AANTI HCV бърз тест11 
DMV000031RT-PCR изследване за детекция на токсин А и В на С.defficile44 
DM4L00DAnti-HBcor-total17 
DMV000032RT-PCR за детекция на N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M. Genitalum, T. vaginalis, U. urealycum, U. Parvum, M. Hominis75 
DMV000033RT-PCR за детекция на 14 типа HPV включително 16 и 1875 
 Тип услуга : Гастроентерология  
ZU7004ПОЛИПЕКТОМИЧНА ПРИМКА – ОВАЛНА 25ММ32.64 
ZU96334Инжектор82.8 
ZU7003ПРИМКА ПОЛИПЕКТОМИЧНА ЕДНОКРАТНА39.48 
ZU70002ПРИМКА РОТАЦИОННА – ЕДНОКРАТНА47.76 
ZU7005ПОЛИПЕКТОМИЧНА ПРИМКА – ХЕКСАГОНАЛНА 15ММ40.8 
ZU69054ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ132 
ZU69058КОРЕМНА ПУНКЦИЯ44 
ZU69059ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ22 
ZU69062ЕДНОКРАТНА ЕНДОСКОПСКА ИГЛА / 1 БРОЙ/54 
ZU69064АПЛИКАТОР ЗА ЛИГАТУРА – ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ172 
ZU69063КЛИПСИ ЗА ЕНДОСКОПСКА ХЕМОСТАЗА / 1 БРОЙ/24.77 
ZU70001БИОПСИЧНА ЩИПКА – ЕДНОКРАТНА32 
ZU69060ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ165 
 Тип услуга : Дейности  
GAPR1605ZОпределяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания59 
GKPR1601ZДиализно лечение при остри състояния297 
GAPR2044ZДиагностика на злокачествени заболявания на гърдата772 
GAPR1617ZДиагностика и лечение на еритродермии59 
GAPR1604ZОсигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия451 
ZFF0009ПАЦИЕНТИ,КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ЛЕЧЕНИЕТО СИ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ИЛИ ДА СЕ ЛЕКУВАТ ИЗВЪН ПРЕСТОЯТ СИ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, И НЯМАТ НЕОБХОДИМОСТ ОТ АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ДЕН35 
ZZ52ZZ3Осцилиращи ножчета за пневматичен фрез MPOWER1Променлива цена-по себестойност
D00000001Консултативен преглед от специалист на други лечебни заведения55 
GAPR1624ZMалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система232 
 Тип услуга : Дейности срещу заплащане от пациента  
GAPR1619ZОперативно отстраняване на катаракта558 
GAPR1607ZАмбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания178 
GAPR1636ZПозитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)2020 
GAPR1637ZЕднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер535 
GAPR1634ZЕндоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт297 
GAPR1631ZАмбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система77 
GAPR1626ZАмбулаторни хирургични процедури178 
GAPR1611ZКонсервативно лечение на продължителна бъбречна колика238 
GAPR1609ZАмбулаторно наблюдение/ диспансеризация  при муковисцидоза119 
GKPR1604ZИнтензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене297 
GAPR1618ZОперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност333 
GAPR1612ZБъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия499 
GAPR1613ZИнструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза238 
GAPR1614ZДиагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека356 
GAPR1615ZДиагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна297 
GAPR1623ZМалки оперативни процедури на таза и долния крайник404 
GAPR1622ZМалки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник304 
GAPR1621ZОперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност220 
GAPR1620ZХирургично лечение на глаукома653 
GAPR1616ZЛечение на тежкопротичащи форми на псориазис59 
ZU01192ПАЦИЕНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ЛЕЧЕНИЕТО СИ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ИЛИ ДА СЕ ЛЕКУВАТ ИЗВЪН ПРЕСТОЯ СИ ПО КП, И НЯМАТ НЕОБХОДИМОСТ ОТ АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ДЕН39 
 Тип услуга : Дерматология  
ZU89487ЛАЗЕРНА КОАГУЛАЦИЯ НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ И БАЗЕЛИОМИ165 
ZU9567HКонтактна UV-B 1 сеанс7 
ZU9347HОблъчване с NB UV-B 1 сеанс9 
ZU92236UV-A 1 сеанс9 
ZU44167Пънч биопсия с шев88 
ZU44166Пънч биопсия66 
ZZ01550Директна имунофлуоресценция132 
ZU863Y8ХИМИОХИРУРГИЯ НА ОСТРИ КОНДИЛОМИ22 
ZU86922ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ И БАЗЕЛИОМИ110 
ZZ015ZBЕПИКУТАНЕН ПАТЧ ТЕСТ СТАНДРТНА СЕРИЯ 30 АЛ132 
ZU86111ДИАГНОСТИЧНА БИОПСИЯ ОТ КОЖА22 
ZU863Y9ХИМИОХИРУРГИЯ НА ПРЕКАНЦЕРОЗА33 
ZU03913КЮРЕТАЖ НА МОЛУСКУМ КОНТАГИОЗУМ22 
ZU92294ОБЛЪЧВАНЕ С UV-B ДО 4 ПОЛЕТА7 
ZU92293ОБЛЪЧВАНЕ С UV-B ДО 2 ПОЛЕТА4 
ZU99823ПУВА – 1 СЕАНС13 
ZU9339HОБЛЪЧВАНЕ С UV-БИОДОЗА7 
ZU90596ПРЕПАРАТ С КОХ ЗА ДЕРМАТОФИТИ6 
ZU8904NПРЕГЛЕД С ДЕРМАТОСКОП НА ПИГМЕНТНИ ОБРАЗУВАНИЯ22 
ZU8904MПРЕГЛЕД С ЛАМПА НА WOOD22 
DB0B00AПрепарат за кожни дерматофити и посявка на среда на Сабуро22 
ZU91690Оцветяване на препарат по Грам за гонококция4 
ZU04811ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ ПО ОБЕРСТ11 
ZU92994Пакет от 10 UV-B/UV-A процедури66 
ZU22234ЕЛЕКТРОКОАГУАЦИЯ НА ПАПИЛОМА ВИРУСНА ЛЕЗИЯ /ДО 5/55 
ZU04810Локална анестезия2 
ZZ015ZCЕПИКУТАНЕН ПАТЧ ТЕСТ СТАНДРТНА СЕРИЯ 12 АЛ39 
ZU22212ЕЛЕКТРОКОАГУАЦИЯ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНА КОЖНА ЛЕЗИЯ55 
ZU22241ЕЛЕКТРОКОАГУАЦИЯ НА ПАПИЛОМА ВИРУСНА ЛЕЗИЯ /СЛЕД 5/13 
 Тип услуга : Други  
DR00009Изгубена/повредена карта за достъп22 
 Тип услуга : Ехографии  
ZU69321ЕХОГРАФИЯ НА БЪБРЕЦИ И ПИКОЧЕН МЕХУР33 
ZU69322ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ44 
ZU69323ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ44 
ZU69324ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА22 
ZU69325ЕХОГРАФИЯ НА ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА22 
 Тип услуга : ИМУНОФЛОРЕСЦЕНЦИЯ  
DC45235ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА NK/NKT КЛЕТКИ77 
 Тип услуга : Кардиология  
ZU38996ОБРАБОТКА И ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ2 
ZZ015ZAИНТРАКУТАНЕН ТЕСТ ДО 20 БР.- ЗА ВСЕКИ ТЕСТ3 
ZU33222ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ440 
ZU69049ЕХОКАРДИОГРАФИЯ /ТМ – ЕКГ/ ДВУРАЗМЕРНА55 
ZU69047ТРАНСФАЗИАЛНА ЕХОГРАФИЯ88 
CA00004Тест за обременяване55 
ZFB0018ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ НА ЧАС, КАТО МБАЛ-АД СЕ АНГАЖИРА ДА ОСИГУРИ КВАЛИФИЦИРАНА СЕСТРА /ЦЕНА НА ЧАС/4 
ZU69053ХОЛТЕР ЕКГ44 
ZU69052КОНТРАСТНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ220 
ZU69051ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ44 
ZU69050СПИРОМЕТРИЯ17 
CA00003ХОЛТЕР РР44 
ZU69048ЕКГ11 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – Алкохол и наркотици  
DR00004Отказ от изследване на кръвна проба17 
DR00002Установяване концентрацията на употреба на наркотични средства31 
DR00001Установяване концентрацията на алкохол в кръвта31 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – Биохимия  
DCGE000IgЕ15 
DCD5000ГГТ4 
DC94000Креатинфосфокиназа – серум4 
DC8A000Креатинфосфокиназа – MB – серум4 
DC31000а-Амилаза4 
DC83000Холинестереза6 
DCJE000Липаза3 
DC41219ВИСОКОЧУСТВИТЕЛЕН CRP11 
DCH6000IgM14 
DCGX000IgА12 
DCJP000Лактат11 
DCH3000IgG12 
DC97000Креатинин3 
DCJ1000тЖСК4 
DCJ6000Желязо4 
DCWG000LDL Холестерол4 
DCWD000HDL Холестерол4 
DCW7000CRP13 
DC81000Холестерол3 
DDFU000Валпроева киселина17 
DCTG000Триглицериди3 
DC22000Албумин3 
DCQ9000Общ белтък3 
DCW3000Билирубин-директен3 
DC2P000Алкална фосфатаза4 
DCV3000Пикочна киселина3 
DC1A000АЛАТ3 
DCDT050Кр.захар. профил7 
DCV5000Урея3 
DCDT000Глюкоза3 
DH8B052Прокалцитонин28 
DC58000АСАТ3 
DCJN000ЛДХ4 
DCW4000Билирубин-общ3 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – Електролити  
DCNP000@Фосфор3 
DCKQ000Магнезий4 
DCW8000iCa++9 
DC6P000Общ калций4 
DCPH000Калий3 
DCRH000Натрий3 
DC7Q000Хлориди3 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – КАО  
DC4122FКАО17 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – Коаголация  
DC41234ФДП – ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕНО13 
KL0000001Време на съсирване2 
DH7V020Протромбиново време4 
DH0C050aPTT4 
DH4L020Фибриноген4 
DH02550Време на кървене2 
DH4F021Д-димер17 
DH790U0Тромбоцитна агрегация14 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – Метаболити  
DCCH000ФОЛАТ15 
DCC9000ФЕРИТИН15 
DC8M000ВИТАМИН В 1215 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – Пунктати  
DC4122TНОСЕН СЕКРЕТ ЗА ЕОЗИНОФИЛИ4 
DC4122VИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА /БЪРЗ ТЕСТ/9 
DC4122ULE КЛЕТКИ9 
DC4122OБЕЛТЪК – ПУНКТАТ4 
DC4122PСЕДИМЕНТ – ПУНКТАТ3 
DC4122QОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО – ПУНКТАТ1.5 
DC4122SPH – ПУНКТАТ1.5 
DC4122RПРОБА НА РИВАЛТА – ПУНКТАТ1.5 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – Специфични белтъци  
DCR00W0Ревматоиден фактор13 
DH31000С4 фракция на комплемент13 
DH2T000С3 фракция на комплемент13 
DC41216IgA12 
DC41215IgG12 
DC41217IgM14 
DC41218IgE15 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – Ставен пунктат  
DC412C5Седимент – ставен пунктат2 
DC412C6Лактатдехидрогеназа – ставен пунктат2 
DC412C7Пикочна киселина – ставен пунктат2 
DC412C8Алкална фосфатаза – ставен пунктат2 
DC412C2Общ белтък – ставен пунктат2 
DC412C1Глюкоза – ставен пунктат2 
DC412C3Брой клетки – ставен пунктат2 
DC412C4pH  – ставен пунктат2 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – Сърдечни маркери  
DCLJ000Миоглобин21 
DE01050Pro BNP39 
DE01052BNP39 
DCXJ000ТРОПОНИН I14 
DCXJ001ТРОПОНИН Ths14 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – Токсикологични тестове  
DC41204Екстази7 
DC41207Кокаин7 
DC41205Метамфетамини7 
DC41203Барбитурати7 
DC41202Амфетамини7 
DC41200ОПИАТИ /МОРФИН, КОДЕИН, ХЕРОИН/ В УРИНАТА7 
DC41239КОМБИНИРАН ТЕСТ: ОПИАТИ, КОКАИН, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИНИ,МАРИХУАНА20 
DC41238МАРИХУАНА7 
DC41237БЕНЗОДИАЗЕПИНИ7 
DC41236АНТИДЕПРЕСАНТИ7 
DC41235МЕТАДОН МЕТАБОЛИТ7 
DC41206Метадон7 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – Туморни маркери  
DC77000CEA17 
DC6V000CA 19-915 
DCPU000PSA15 
DC4122YCIFRA 21-128 
DC4122XNSE28 
DC4122WSCC22 
DC3Q040Алфа-фетопротеин-амниотична течност8 
DC89000HCG17 
DCPU001Free PSA15 
DC6R000CA 12515 
DC6S000CA 15-315 
DC3Q000Алфа-фетопротеин-серум17 
DC6A000CA 72-428 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – Урина  
DDFA031ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Уробилиноген/ с тест-лента1.5 
DC41224ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА БЕЛТЪК /МОКРА ПРОБА/2 
DCDT03CХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Захар/ с тест-лента1.5 
DDDT031ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Специфично тегло/ с тест-лента1.5 
DC20060Микроалбуминурия11 
DC4120GХлориди (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3 
DDC4031ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /pH/ с тест-лента1.5 
DC4120QСедимент на урина по Stansfeld-Webb3 
DC41227ПАРАПРОТЕИНИ НА Б.ДЖОНС В УРИНА6 
DC4120EНатрий (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)4 
DC41225ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА БИЛИРУБИН /МОКРА ПРОБА/2 
DC41226ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА УРОБИЛИНОГЕН /МОКРА ПРОБА/2 
DC41A21Проба на Зимницки11 
DC4122CГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ6 
DC4122DКРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ7 
DC4122EКРЕАТИНИН3 
DC4120RДизморфни еритроцити9 
DCJC03CХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Кетотела/ с тест-лента1.5 
DDFC000ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА ПРОФИЛ /PH, БЕЛТЪК,ЗАХАР, КЕТОТЕЛА, УРОБИЛИНОГЕН, БИЛИРУБИН, КРЪВ, СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО, НИТРИТИ/ С ТЕСТ ЛЕНТА КОМПЛЕКСНО4 
DDGT033Седимент на урина (ОРИЕНТИРОВЪЧЕН)2 
DC41208Белтък (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3 
DC41209Захар (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3 
DC4120LАмилаза (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3 
DC4120JФосфор (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3 
DC4120FКалий (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)4 
DC4120IКалций (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)7 
DH50032ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Левкоцити/ с тест-лента1.5 
DC4120AПикочна киселина (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3 
DC4120BКреатинин (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3 
DCQ903CХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Белтък/ с тест-лента1.5 
DD9E031ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Нитрити/ с тест-лента1.5 
DC4120DУрея (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА)3 
DC4120XКалций/кратинин съотношение в урина7 
DD1Y031ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Билирубин/ с тест-лента1.5 
DH50030ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Кръв/ с тест-лента1.5 
 Тип услуга : Клин. Изследвания – Хематология  
DH8B051Морфология на тромбоцити4 
ZU42231ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ ПО МИКРОМЕТОД /ОТ ПРЪСТА/3 
DC41232МИЕЛОГРАМА ОЦВЕТЯВАНЕ И РАЗЧИТАНЕ21 
DCFP050Гликиран хемоглобин -Нb A1C13 
DH7X050Ретикулоцити (Rt) – микроскопски4 
DH6C072Осмотична резистентност на еритроцити7 
DH41060Кръвна картина – 18 показателя4 
DC41233МИЕЛОГРАМА + ДКК25 
RASHTРазширен тест за кръвногрупова съвместимост35 
IMHIZИмунохематологично изследване за ХБН54 
OPKRKОпределяне на кръвна картина17 
DH49051СУЕ Панченко2 
DH49058СУЕ Вестергрейн2 
DH81050ДКК – ВИЗУАЛНО МИКРОСКОПСКО4 
DH8B050Морфология на еритроцитите – микроскопски4 
DH41050Кръвна картина – 21 показателя6 
 Тип услуга : Клин. Имунология  
DC4121MАНТИМИТОХОНДРИАЛНИ АНТИТЕЛА /АМАУ24 
DC4121NАНТИГЛАДКОМУСКОАЛНИ АНТИТ.АГМА24 
DC4121OАНА – типиране /Sm RNP SS-A 52 SS-B ScI-70 PM Jo-I CENP-B PCNA dsDNA Nucleosome Histone Rib-P/83 
DC4121PТИПИРАНЕ C ИМУНОБЛОТ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ ЧЕРНОДРОБНИ АНТИГЕНИ / АМА М2 М2-ЗЕ Sp100 PML gp210 LKM-I LC-I SLD LP83 
DC4121QТИПИРАНЕ С ИМУНОБЛОТ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ if pc pca Ttg mannan ASCA Giiadin83 
DC4121RТИПИРАНЕ С ИМУНОБЛОТ НА MPO-ANCA PR3-ANCA Agbm44 
DC4121SАнти – ССР50 
DC4121LАНТИНУКЛЕАРНИ АНТИТЕЛА (АНА)28 
DC4121TАнтикардиолипинови антитела aCL-G aCL-M44 
DC4121UАНТИ – B@GPI GM44 
DC4121WАнтитиреоглобулинови антитела TAT17 
DC4121YC-лептид66 
DC4121KАНТИ ДНК АНТИТЕЛА28 
DC41220Определяне на лимфоцитни популации чрез флоуцитометричен метод – основен панел /Т лимфоцити, Ф лимфоцитн, NH клетки132 
DC4121Vанти   TSH R антитела TRAK66 
DC41221Определяне на лимфоцитни популации чрез флоуцитометричен метод – допълнителен панел за един CD маркер39 
DC41222ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА NK КЛЕТКИ55 
DC41223ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ на HLA -В2744 
DM7H00DАнтитела срещу beta2 GP1 IgG/IgM44 
DC4121ZКриоглобулини – скрининг11 
DC4121BИМУНОГЛОБУЛИН Иг А13 
ZU42233Квантеферонов тест за туберкулоза96 
DB03000Анти-неутрофилницитоплазмени антитела ANCA39 
DC4121XАититирeоидномикрозомални антитела MAT17 
DC4121JС 1-ЕСТЕРАЗЕН ИНХИБИТОР17 
DC4121AИМУНОГЛОБУЛИН Иг Г13 
DC4121CИМУНОГЛОБУЛИН Иг М13 
DC4121DИМУНОГЛОБУЛИН Иг Г144 
DC4121EИМУНОГЛОБУЛИН Иг Г244 
DC4121FИМУНОГЛОБУЛИН Иг ГЗ44 
DC4121GИМУНОГЛОБУЛИН Иг Г444 
DC4121IМИЕЛОМНИ ФРАКЦИИ /имунофиксация/165 
ZU42232Изследване на серум /кръв за диагностика на активна /латентна туберколоза132 
 Тип услуга : Клинична Хематология  
DB0110CПРЕЛИВАНЕ НА НА ПЗП110 
DB0110AКРЪВОПРЕЛИВАНЕ,ВКЛ.ДИРЕКТНА ПРОБА165 
ZZ01Z81ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНА ГРУПА17 
DB03001СКРИНИНГ ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА55 
DB0110DКРЪВОПУСКАНЕ55 
ZU45259КОСТНО МОЗЪЧНА БИОПСИЯ /ТРЕПАНОБИОПСИЯ/55 
DB0110BПРЕЛИВАНЕ НА ТРОМБОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ110 
DP0B0FKКОСТНО МОЗЪЧНА ПУНКЦИЯ /МИЕЛОГРАМА/ + ЕДНОКРАТНА ИГЛА97 
 Тип услуга : Консултативни прегледи и консултации  
ZU4223AКОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ Н-К КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ110 
ZU4223BКОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР С ЕДНА СПЕЦИАЛНОСТ66 
PNKJPПреглед от национален консултант по желание на пациент – 20% от цената на КП1Променлива цена-по себестойност
ZU42230КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ НАЦИОНАЛЕН ИЛИ РЕПУБЛИКАНСКИ КОНСУЛТАНТ110 
 Тип услуга : Консумативи заплащани от пациента  
GMI0007кохлеарен имплантант1Променлива цена-по себестойност
GMI0004Съдов стент1Променлива цена-по себестойност
GMI0003съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове1Променлива цена-по себестойност
GMI0020СИСТЕМА ЗА АРТРОПЛАСТИКА НА РАМЕННА СТАВА1Променлива цена-по себестойност
KON0000001Механичен съшивател1Променлива цена-по себестойност
GMI0005ставна протеза за тазобедрена става1Променлива цена-по себестойност
GMI0006ставна протеза за колянна става1Променлива цена-по себестойност
GMI0001сърдечна клапна протеза1Променлива цена-по себестойност
GMI0015медицински изделия за ендоваскуларна терапия при заболявания на мозъчни съдове (койлове и др.)1Променлива цена-по себестойност
GMI0002съдова протеза за гръдна аорта1Променлива цена-по себестойност
GMI0009комплект с електрод за временна кардиостимулация1Променлива цена-по себестойност
GMI0010електроди с активна фиксация за имплантиране на пейсмейкър при лица под 18 години1Променлива цена-по себестойност
GMI0011мозъчна ликводренираща клапна система при лица под 18-годишна възраст1Променлива цена-по себестойност
GMI0012ресинхронизираща система за стимулация или кардиовертер дефибрилатор1Променлива цена-по себестойност
GMI0008постоянен кардиостимулатор1Променлива цена-по себестойност
GMI0013устройство за механично подпомагане на циркулацията (изкуствено сърце)1Променлива цена-по себестойност
GMI0014транскатетърни клапни протези1Променлива цена-по себестойност
 Тип услуга : Консумативи срещу заплащане от пациента  
XM00008ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ПЛАТНО ХЕРНИЯ 30/30106 
XM00009ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ЗА ИНТРААБД.УП. 10/15630 
XM00010ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ЗА ИНТРААБД.УП. 15/15802 
XM00011ПОЛИМЕРНИ КЛИПСИ /ХИРУРГИЯ/57.6 
XM00012ТИТАНИЕВИ КЛИПСИ /ХИРУРГИЯ/20 
ZZ50ZZ1СИСТЕМА ЗА ПЕРКУТАННА ДИСЦЕКТОМИЯ „DEKOMPRESSOR“1Променлива цена-по себестойност
XM00013КЛИП АПЛИКАТОР ТИТАН ЗА ОТВ.Х-Я ML28396 
XM00014ЕНДОСК. КЛИП АПЛИКАТОР ЗА ПОЛИМ. КЛИПСИ554 
XM00007ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ПЛАТНО ХЕРНИЯ 15/1566 
IM00002ИМПЛАНТИ ЧАСТИЧНО ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК С ДОПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА1Променлива цена-по себестойност
ZZ50ZZ7Спонгиозни винтове 6.5мм с непълна резба1Променлива цена-по себестойност
OB00740ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХЕМОСТАТИЧЕН МАТЕРИАЛ НЕЗАПЛАЩАН ОТ НЗОК57 
KONS00001Касета за фако апарат128 
KONS00002Картридж В12 
XM00027Пълен комплект за ендовенозна лазерна аблация650.4 
IM00001ИМПЛАНТИ ИЗЦЯЛО ЗАПЛАЩАНИ ОТ ПАЦИЕНТА1Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ0DCP/динамично компр.плаки/1Променлива цена-по себестойност
XM00002ЦИРКУЛЯРЕН УШИВАТЕЛ С ЧУП.ГЛАВА FCSME32550 
XM00001ЦИРКУЛЯРЕН УШИВАТЕЛ С ЧУП.ГЛАВА FCSME26600 
XM00028Хирургични платна 6/11 см vypro II150 
XM00015ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ЗА ИНТРААБД.УП.26/341265 
XM00003ПЛАТНО ХЕРНИЯ 15/15 ТММ 15166 
XM00004ПЛАТНО ХЕРНИЯ 6/11 ТММ 61166 
ZZ50ZZ5Кортикални винтове1Променлива цена-по себестойност
ZU86041Инцизия на подкожен панарициум или паронихия55 
ZZ50ZZ2КОНСУМАТИВ ЗА УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ ЗА РЕЗЕКЦИЯ НА МЕКИ ТЪКАНИ И КОСТИ „SONOPET“1Променлива цена-по себестойност
ZZ50ZZ9Плаки 1/3 тубуларни1Променлива цена-по себестойност
XM00005ПЛАТНО ХЕРНИЯ 30/30 ТММ 303106 
ZZ50ZZ8Спонгиозни винтове мини с непълна резба – диаметър на резбата 4мм1Променлива цена-по себестойност
ZZ50ZZ6Малеоларни винтове 4.5мм1Променлива цена-по себестойност
ZZ50ZZ4КЛАПИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХИДРОЦЕФАЛИЯ1Променлива цена-по себестойност
ZZ50ZZ3АНТИАДХЕЗИВЕН ГЕЛ1Променлива цена-по себестойност
ZU9357IКомпресивна превръзка ХВНК132 
ZZ51ZZ4L Buttress плаки1Променлива цена-по себестойност
ZZ49ZZ6СИСТЕМА ЗА ПРЕДНА СТАБИЛИЗАЦИЯ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ С ТИТАНИЕВИ ПЛАКИ1Променлива цена-по себестойност
XM00029Хирургични платна 15/15 см vypro II312 
ZZ52ZZ7Батерия за пневматичен мотор MPOWER1Променлива цена-по себестойност
ZZ49ZZ8СИСТЕМА ТИТАНИЕВИ ИМПЛАНТИ ЗА КРАНИОПЛАСТИКА1Променлива цена-по себестойност
ZZ52ZZ9Доставка на остеосинтеза за горен крайник1Променлива цена-по себестойност
ZZ53ZZ0Ортопедични и травматологични импланти вариант 3-1Променлива цена-по себестойност
ZZ53ZZ1Ортопедични и трвматологични импланти вариант 41Променлива цена-по себестойност
ZZ53ZZ2Киршнерови игли1Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ2Т плаки1Променлива цена-по себестойност
ZZ49ZZ5СИСТЕМА ЗА ПРЕДНА СТАБИЛИЗАЦИЯ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ С КЕЙДЖОВЕ „PEEK“1Променлива цена-по себестойност
ZZ49ZZ4СИСТЕМА ЗА ПЕРКУТАННА ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА „CORTOSS“1Променлива цена-по себестойност
ZZ52ZZ5Осцилиращ нож за пневматичен фрез Synthes1Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ3T Buttress плаки1Променлива цена-по себестойност
ZZ52ZZ6Кутия за батерия за пневматичен мотор MPOWER1Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ5Пирон-интрамедуларен1Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ6Серклажна тел1Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ7Свредло1Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ8Консумативи за ортопедична операционна1Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ9Ендопротези-система за ендопротезиране на тазобедрена става1Променлива цена-по себестойност
ZZ52ZZ0Система за първично тотално ендопротезиране на колянна става1Променлива цена-по себестойност
ZZ52ZZ1Система за ревизионно колянно ендопротезиране1Променлива цена-по себестойност
ZZ52ZZ2Осцилиращи ножчета за пневматичен мотор MULTIDRIVE MPX1Променлива цена-по себестойност
XM00006ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ПЛАТНО ХЕРНИЯ 6/1155 
ZZ49ZZ2ЛАМИНОПЛАСТИКА1Променлива цена-по себестойност
ZZ49ZZ1ИМПЛАНТИРУЕМИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НЕВРОХИРУРГИЯ1Променлива цена-по себестойност
ZZ49ZZ3СИСТЕМА ЗА ПЕРКУТАННА ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА1Променлива цена-по себестойност
XM00018ВЕРЕС ИГЛА13 
DR00005Постелъчно бельо за еднократна употреба8 
DR00006Маски за неинвазивна вентилация104 
DR00007Назална канюла optiflow49 
DR00008Комплект шланг с нагревател и камера за канюла164 
XM00030Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 29мм480 
XM00031Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 32мм480 
XM00032Еднократен прав съшивател 60мм360 
ZZ52ZZ8Доставка на остеосинтеза за долен крайник1Променлива цена-по себестойност
XM00017ЕДНОКРАТЕН ДИСЕКТОР40 
ZZ52ZZ4Осцилиращ нож за пневматичен фрез Aesculap1Променлива цена-по себестойност
XM00019ЕДНОКРАТЕН ТРОАКАР 12 ММ46 
XM00020ЕДНОКРАТЕН ТРОАКАР 5 ММ46 
XM00021ЕДНОКРАТЕН АТРАВМАТИЧЕН ГРАСПЕР46 
ZZ50ZZ0МЕМБРАНА ЗА ПЛАСТИКА НА ТВЪРДАТА МОЗЪЧНА ОБВИВКА1Променлива цена-по себестойност
ZZ53ZZ3Медицински консуматив (атравматичен шевен материал)2.67 
XM00016ТИТАНИЕВИ КЛИПСИ ЗА ЛИГИРАНЕ НА СЪДОВЕ26 
XM00022ЕЛЕКТРОДНА КУКА С КАБЕЛ36 
ZZ49ZZ9КОСТНОЗАМЕСТВАЩА СУБСТАНЦИЯ „HYDROSET“1Променлива цена-по себестойност
DG00030ГАЗОВА СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ЕТИЛЕН ОКСИД44 
ZZ53SZ3Монофиламентен конец 5/02 
ZU70202Биопсична игла22 
XM00026СЕТ ЗА ТОРАКОЦЕНТЕЗА72 
XM00025ОТСТРАНИТЕЛ ЗА СКОБИ6 
XM00024ЕДНОКРАТЕН КОЖЕН СЪШИВАТЕЛ11 
XM00023ЕДНОКРАТНА МОНОПОЛЯРНА НОЖИЦА42 
ZZ49ZZ7СИСТЕМА ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ТЯЛО НА ПРЕШЛЕН В ШИЕН ОТДЕЛ С МЕШ1Променлива цена-по себестойност
 Тип услуга : Ликвор  
DC4122JПРОБА НА НОНЕ-АПЕЛТ – ЛИКВОР1.5 
DC4122MСЕДИМЕНТ – ЛИКВОР3 
DC4122LХЛОРИДИ – ЛИКВОР3 
DCQ9080@@БЕЛТЪК – ЛИКВОР3 
DC4122GПРОБА НА ПАНДИ – ЛИКВОР1.5 
DC4122KОбщ брой клетки – ликвор3 
DC4122IПРОБА НА ПАВЛОВИЧ – ЛИКВОР1.5 
DC4122NСПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ НА ЛИКВОР6 
 Тип услуга : МИКРОБИОЛОГИЯ  
DM4N008ОЧЕН СЕКРЕТ /АЕРОБНО/17 
DM4N004ЕКСУДАТ13 
DM9D025Хепатит C / HCV генотип, подгенотип /220 
DM9D024Хепатит C / HCV RNA /165 
DM9D023Хепатит B / HBV DNA /165 
DM9D022Идентификация и АБ на H. pylori110 
DM9D222Идентификация и определяне МПК на H.pylori от фецес и биопсия132 
DG00032ХРОМОЗОМНИ БОЛЕСТИ И РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ КП №274121 
DG00033СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦИТОГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ /ЧУПЛИВА ‘Х’ ХРОМОЗОМА/83 
DG00035ОТЧИТАНЕ НА СХО В КЛЕТКИ ОТ ЛИМФОЦИТНИ КУЛТУРИ83 
DM4N001ПРОВЕРКА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ЧИСТА ГЪБИЧНА КУЛТУРА, НА ВСЕКИ ХИМИОТЕРАПЕВТИК ПО3 
DM9D026Хепатит D / HDV RNA /165 
DM4N003ПУНКТАТ13 
DG00034ОТЧИТАНЕ НА ХРОМОЗОМНИ АБЕРАЦИИ В МЕТАФАЗНИ ПЛАСТИНКИ ОТ ЛИМФОЦИТИ83 
DM4N005ВАГИНАЛЕН И ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ17 
DM4N007ЖЛЪЧКА СЕКРЕТ /АЕРОБНО/17 
DM4N009УШЕН СЕКРЕТ /АЕРОБНО/17 
DM4Q00CВИДАЛ-КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИТЕЛА11 
DC887ААЦИТОГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕТАЛНА КРЪВ77 
DG0005BОТЧИТАНЕ МА Х-ПОЛОВ ХРОМАТИН83 
DG00053ПОСТНАТАЛЕН ЦИТОГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА КОСТЕН МОЗЪК77 
DM4Q00DHBsAg бърз тест11 
DM4N030ХЕМОКУЛТУРА – АНАЕРОБНО11 
DM4N006РАНЕВИ СЕКРЕТ /АЕРОБНО/17 
DM4N002МИКОЛ.ИЗСЛ.КУЛТУРЕЛНО11 
DM4N025ЛИКВОР17 
DM4N029ХЕМОКУЛТУРА – АЕРОБНА11 
DM4N028ХЕМОКУЛТУРА BACTEC – АНАЕРОБНА22 
DM4N027ХЕМОКУЛТУРА BACTEC – АЕРОБНА22 
DG00036ОТЧИТАНЕ НА МИКРОНУКЛЕОСИ В КЛЕТКА ОТ ЛИМФОЦИТНИ КУЛТУРИ83 
DM4N026КОСТЕН МОЗЪК17 
DM9D223H.PYLORI – микроб. изсл. и опред. на антимикробна чувствителност132 
DM4N024ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНА ПОДТИСКАЩА КОНЦЕНТРАЦИЯ (МПК) НА БАКТЕРИИ, НА ПРОБА ОБЩО33 
DM4N023АНТИБИОГРАМА11 
DM4N022БАКТЕРИОЛОГИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА АНАЕРОБИ ЧРЕЗ СУБКУЛТУРИ И ДР. БИОХИМИЧНИ И КУЛТУРНИ МЕТОДИ17 
DM4N021БАКТЕРИОЛОГИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ ЧРЕЗ СУБКУЛТУРИ И ДР. БИОХИМИЧНИ ИЛИ КУЛТУРНИ МЕТОДИ (НАПР.ЦВЕТНА РЕДИЦА С НАЙ-МАЛКО ОСЕМ РЕАКЦИИ) ЩАМ ПО6 
DM4N020БАКТЕРИОЛОГИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ ЧРЕЗ СУБКУЛТУРИ И ДР. БИОХИМИЧНИ МЕТОДИ С НАЙ-МАЛКО ЧЕТИРИ РЕАКЦИИ-НА ЩАМ ПО3 
DM4N019РЕКТАЛЕН СЕКРЕТ11 
DM4N011УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ13 
DG00031ПОСТНАТАЛЕН ЦИТОГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ЛИМФОЦИТИ ОТ ПЕРИФЕРНА КРЪВ С РЕАКТИВИ ОТ МЗ110 
DM4N038РАНЕВИ СЕКРЕТ /АНАЕРОБНО/22 
DM4N010УРОКУЛТУРА11 
DM4N018ФЕЦЕС11 
DM4N037АНТИБИОГРАМА11 
DM4N012ЕЯКУЛАТ17 
DM4N013ГЪРЛЕН СЕКРЕТ11 
DM4N014НОСЕН СЕКРЕТ11 
DM4N015ХРАЧКА17 
DM4N016ТБД11 
DM4N017БАЛ11 
 Тип услуга : Манупулации и превръзки  
ZU4223LВЗЕМАНЕ НАМАЗКА ЦИТ. ИЗСЛЕДВ. И ПРИГОТВ. НАМАЗКИ ЗА ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ17 
ZU4223XГИПСОВА ШИНИРАЩА ПРЕВРЪЗКА22 
ZU4223TСТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА44 
ZU99291Венозна инжекция11 
ZU99293Венозна инфузия /10-30 мин./17 
ZU4223WГОЛЯМА ШИНИРАЩА ПРЕВРЪЗКА28 
ZU99294Венозна инфузия над 30 мин.28 
ZU4223VПРЕВРЪЗКА КАТО РАНИЦА ПО ДЕЗО ИЛИ ДЖИЛКРИСТ17 
ZZ015Z1Проба Манту11 
ZU99290Мускулна инжекция6 
ZU445Z3ПРЕВРЪЗКА44 
ZU4223OВЗЕМАНЕ НА КРЪВ ЗА АЛКОХОЛНА ПРОБА31 
ZU4223MВЗЕМАНЕ НА НАМАЗКИ ЗА МИКР.ИЗСЛ.11 
ZU4223HВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ (САМО С НОВА ВЕНЕПУНКЦИЯ)11 
ZU4223DИЗВЪРШВАНЕ НА ИМУНИЗАЦИЯ11 
ZU98206ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖ С ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА28 
ZU69343Термография на млечна жлеза44 
ZU4223UСТАДИЙНО АДАПТИРАНА ОБРАБОТКА НА УЛКУС55 
ZU4223NВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ САМО С НОВА ВЕНОПУНКЦИЯ2 
 Тип услуга : Неврология  
ZU69070ДИРЕКЦИОНАЛЕН ДОПЛЕР НА АРТЕРИИ НА КРАЙНИЦИТЕ66 
NE00007Осъществяване на ЕЕГ на лица под 18 и разчитане66 
ZU69069ДОПЛЕР НА МОЗЪЧНИ СЪДОВЕ28 
ZU69071ЕМГ+ЕЛЕКТРОНЕВРОГРАФИЯ НА НЯКОЛКО МУСКУЛА55 
NE00008ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДСГ44 
NE00006Осъществяване на ЕЕГ и разчитане55 
 Тип услуга : Образна диагностика – Ангиографиии  
ZU69340АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ495 
ZU69334МОЗЪЧНА АНГИОГР. 1 АРТЕРИЯ 2 ПР330 
ZU95127ФЛЕБОГРАФИЯ АБДОМИНАЛНА165 
ZU69342ФЛЕБОГРАФИЯ ПЕРИФЕРНА132 
ZU69341АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК СЕЛЕКТИВНО385 
ZU69335ПАНАНГИОГРАФИЯ660 
ZU69338РЕНОВАЗОГРАФИЯ-ОБЩА330 
ZU69339РЕНОВАЗОГРАФИЯ-СЕЛЕКТИВНА165 
ZU69336АОРТОГРАФИЯ (НАДКЛАПНА, ТОРАКАЛНА ИЛИ АБДОМИНАЛНА)275 
 Тип услуга : Образна диагностика – ГИТ  
ZU69300КОНТРАСТНО РЬО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД44 
ZU69301КОНТРАСТНО РЬО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАХ И ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК55 
ZU69302ПАСАЖ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ55 
ZU69303ИРИГОГРАФИЯ72 
ZU69304ИРИГОГРАФИЯ С ДВОЕН КОНТРАСТ88 
ZU69299КОНТРАСТНО РЬО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИПОФАРИНКС33 
 Тип услуга : Образна диагностика – КАТ  
ZU69316КТ НА ГРЪДЕН КОШ + КОРЕМ + ТАЗ – НАТИВНА341 
ZU69308КТ НА ШИЯ – НАТИВНА88 
ZU87030КТ на глава110 
ZU69337КОРЕМНА АОРТА 1 ПРОЕКЦИЯ275 
ZU69320КТ СЪС 100 МЛ. КОНТРАСТ121 
ZU69319КТ С 50 МЛ. КОНТРАСТ77 
ZU69318КТ НА СТАВИ – НАТИВНА132 
ZU69317КТ НА КРАЙНИЦИ – НАТИВНА132 
ZU69315КТ НА КОРЕМ + ТАЗ – НАТИВНА231 
ZU69314КТ НА ГРЪДЕН КОШ + КОРЕМ – НАТИВНА231 
ZU69313КТ НА ШИЯ + ГРЪДЕН КОШ – НАТИВНА220 
ZU69312КТ НА ТАЗ – НАТИВНА132 
ZU69311КТ НА КОРЕМ – НАТИВНА143 
ZU69309КТ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – НАТИВНА, ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛ ПО121 
КТ00002КТ НА ГРЪДЕН КОШ,КОРЕМ И МАЛЪК ТАЗ И МУЛТИФАЗА506 
КТ00001КТ НА КОРЕМ С К.М. И МУЛТИФАЗА352 
ZU88012КТ НА ГЛАВА с контраст198 
ZU69310КТ НА ГРЪДЕН КОШ – НАТИВНА110 
 Тип услуга : Образна диагностика – МРТ  
ZU88971Ядрено-магнитен резонанс275 
MR00003МРТ с к.м.385 
MR00002МРТ НА ТРИ ЗОНИ715 
MR00001МРТ НА ДВЕ ЗОНИ495 
 Тип услуга : Образна диагностика – Рентгенография  
ZU69238РЬО ГРАФИЯ НА ДОЛНИ РЕБРА22 
ZU69264РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ОПАШНИ – 2 ПРОЕКЦИИ39 
ZU69232ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЬО СКОПИЯ С ПРИЦЕЛНИ ГРАФИИ ОТ Т. 449 ДО Т.459 ОЩЕ ПО22 
ZU69256РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ТОРАКАЛНИ -3 ПРОЕКЦИИ55 
ZU69257РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ЛУМБАЛНИ – 1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69258РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ЛУМБАЛНИ -2 ПРОЕКЦИИ39 
ZU69259РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ЛУМБАЛНИ – 3 ПРОЕКЦИИ55 
ZU69260РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:САКРАЛНИ -1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69261РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:САКРАЛНИ – 2 ПРОЕКЦИИ39 
ZU69254РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ТОРАКАЛНИ – 1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69263РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ОПАШНИ – 1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69253РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ШИЙНИ – 3 ПРОЕКЦИИ50 
ZU69265РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ОПАШНИ – 3 ПРОЕКЦИИ55 
ZU69266РЬО ГРАФИЯ НА ТАЗОВИ КОСТИ – ОБЗОРНА С ДВЕТЕ ТБС, ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НАД 10 год.28 
ZU69267РЬО ГРАФИЯ НА ТАЗОВИ КОСТИ С ТБС – деца под 10 год.22 
ZU69268РЬО ГРАФИЯ НА ТБС – 1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69269РЬО ГРАФИЯ ТА ТБС – 2 ПРОЕКЦИИ39 
ZU69270РЬО ГРАФИЯ НА САКРО-ИЛИАЧНИ СТАВИ – ЕДНОСТРАННА28 
ZU69271РЬО ГРАФИЯ НА САКРО-ИЛИАЧНИ СТАВИ – ДВУСТРАННА39 
ZU69272РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ22 
ZU69262РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:САКРАЛНИ – 3 ПРОЕКЦИИ55 
ZU69244РЬО ГРАФИЯ НА СКАПУЛА – 2 ПРОЕКЦИИ33 
ZU69233РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНУМ – 1 ПРОЕКЦИЯ22 
ZU69234РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНУМ – 2 ПРОЕКЦИИ33 
ZU69235РЬО ГРАФИЯ НА РЕБРА – ОБЗОРНА28 
ZU69237РЬО ГРАФИЯ НА ГОРНИ РЕБРА22 
ZU69239РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНО – КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИЕДНОСТРАННА И СИМЕТРИЧНА28 
ZU69240РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНО – КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИ 2-ТЕ ПООТДЕЛНО39 
ZU69241РЬО ГРАФИЯ НА АКРОМИО- КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИ 1 ПРОЕКЦИЯ22 
ZU69255РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ТОРАКАЛНИ – 2 ПРОЕКЦИИ44 
ZU69243РЬО ГРАФИЯ НА СКАПУЛА – 1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69275РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ С НАТОВАРВАНЕ44 
ZU69245РЬО ГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69246РЬО ГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ33 
ZU69247РЬО ГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛА – ЕДНОСТРАННА22 
ZU69248РЬО ГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛИ – СИМЕТРИЧНА33 
ZU69249КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ С РЕНТГЕНОВИ СНИМКИ33 
ZU69250КОНСУЛНАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ С КТ ИЗСЛЕДВАНИЯ50 
ZU69251РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ШИЙНИ -1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69252РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ШИЙНИ -2 ПРОЕКЦИИ33 
ZU69242РЬО ГРАФИЯ НА АКРОМИО- КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИ2-ТЕ ПООТДЕЛНО33 
ZU69327ГРИВН. СТАВА ЗА КОСТНА ВЪЗРАСТ22 
ZU69297РЬО СКОПИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ С ПОСЛЕДВАЩА РЬО ГРАФИЯ55 
ZU69298РЬО ГРАФИЯ НА КОРЕМ – ОБЗОРНА33 
ZU87376МИЕЛОГРАФИЯ176 
ZU87652САКОКАУДОГРАФИЯ132 
ZU69331МАМОГРАФИЯ – ЕДНОСТРАННА22 
ZU69332МАМОГРАФИЯ – ДВУСТРАННА44 
ZU69273РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ33 
ZU69326ЗАПИС НА RО ИЗСЛЕДВАНЕ НА CD11 
ZU69294РЬО ГРАФИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ – 2 ПРОЕКЦИИ44 
ZU69328ДОЛЕН КРАЙНИК – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69329ДОЛЕН КРАЙНИК – ДВЕ ПРОЕКЦИИ39 
ZU69221ЧЕРЕП – 1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69222ЧЕРЕП – 2 ПРОЕКЦИИ33 
ZU69223ЛИЦЕВИ КОСТИ – 1 ПРОЕКЦИЯ22 
ZU69224ЛИЦЕВИ КОСТИ – 2 ПРОЕКЦИИ33 
ZU69225СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕП / ДУС – ЕДНОСТРАНЕН28 
ZU69226СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕП / ДУС – ДВУСТРАНЕН33 
ZU69333ЗАПИС НА RО ИЗСЛ. НА RО ФИЛМ17 
ZU69236РЬО ГРАФИЯ + СКОПИЯ НА БЯЛ ДРОБ И ГРЪДЕН КОШ44 
ZU69284РЬО ГРАФИЯ НА ДЛАН И ПРЪСТИ – 2 ПРОЕКЦИИ39 
ZU69276РЬО ГРАФИЯ НА ПАТЕЛА АКСИАЛНА22 
ZU69277РЬО ГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69278РЬО ГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ39 
ZU69279РЬО ГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ22 
ZU69280РЬО ГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ39 
ZU69281РЬО ГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ22 
ZU69282РЬО ГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ39 
ZU69296РЬО СКОПИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ44 
ZU69285РЬО ГРАФИЯ НА СТЪПАЛО – 1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69295РЬО ГРАФИЯ НА СЪРЦЕ С КОНТРАСТИРАШ НА ХРАНОПРОВОДА – 2 ПРОЕКЦИИ44 
ZU69287РЬО ГРАФИЯ НА ТРЪБНИ КОСТИ НА ГОРЕН КРАЙНИК 1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69288РЬО ГРАФИЯ НА ТРЪБНИ КОСТИ НА ГОРЕН КРАЙНИК 2 ПРОЕКЦИИ39 
ZU69289РЬО ГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ – 1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69290РЬО ГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ – 2 ПРОЕКЦИИ39 
ZU69291РЬО ГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА – 1 ПРОЕКЦИЯ28 
ZU69292РЬО ГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА – 2 ПРОЕКЦИИ39 
ZU69293РЬО ГРАФИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ33 
ZU69274РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 3 ПРОЕКЦИИ44 
ZU69283РЬО ГРАФИЯ НА ДЛАН И ПРЪСТИ – 1 ПРОЕКЦИЯ22 
ZU69230РЬО ГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИ – 2 ПРОЕКЦИИ33 
ZU69229РЬО ГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИ – 1 ПРОЕКЦИЯ (лицева)22 
ZU69228РЬО ГРАФИЯ НА СИНУСИ22 
ZU69227РЬО ГРАФИЯ НА НОСНИ КОСТИ22 
ZU69286РЬО ГРАФИЯ НА СТЪПАЛО – 2 ПРОЕКЦИИ39 
ZU69231РЬО ГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИ – 3 ПРОЕКЦИЯ44 
 Тип услуга : Образна диагностика – Урологично изсл.  
ZU69305УРОГРАФИЯ88 
ZU69306УРЕТРО-ЦИСТОГРАФИЯ55 
 Тип услуга : Офталмология  
ZU69119ЕКЗОФТАЛМОМЕТРИЯ9 
ZU69114ПЕРИМЕТРИЯ22 
ZU69105ФУНДОБИОМИКРОСКОПИЯ33 
ZU69106ИЗМЕРВАНЕ НА РАДИУСИ НА ИЗКРИВЯВАНЕ НА РОГОВИЦАТА9 
ZU69107ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСТРОТАТА НА ЗРЕНИЕТО ПРИ ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ11 
ZU69108СКИАСКОПИЯ НА ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ22 
ZU69111БИНОКУЛЯРЕН СТАТУС11 
ZU69112БИНОКУЛЯРЕН СТАТУС/ ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ/11 
ZU69104ГОНИОСКОПИЯ22 
ZU69116РАЗДЕЛНА ЛАМПЕНА МИКРОСКОПИЯ11 
ZU69117ОЧНИ ДЪНА /БИНОКУЛЯРНО ИЗСЛЕДВАНЕ/11 
ZU69103ИЗМЕРВАНЕ НА АКОМОДАЦИОННАТА ШИРИНА9 
ZU69118ДИАСКОПИЧНО ПРОСВЕТЛЯВАНЕ ДИАФАНОСКОПИЯ14 
ZUOPH16Мека леща OPTIFLEX GENESIS MFA6700 
ZU69120АПЛАНАЦИОННА ТОНОМЕТРИЯ9 
ZU69121СОНОГРАФСКА ОЧНА БИОМЕТРИЯ22 
ZU69122СОНОГРАФИЯ НА ОКО28 
ZUOPH6Мека леща Симфлекс 42Y750 
ZUOPH12Мека леща SMART1300 
ZUOPH8Мека леща Симфлекс 21700 
ZUOPH1Мека леща СЕНЗАР AAB00750 
ZUOPH3Мека леща Техникс 1 ZCB00900 
ZUOPH4Мека леща ZCB00V950 
ZUOPH5Мека леща Tecnis Eyhance ICB001100 
ZUOPH9Мека леща TECNIS SYMFONY ZXR002200 
ZU69100ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФРАКЦИЯТА СЪС СФЕРИЧНИ ЛЕЩИ, СУБЕКТИВНО11 
ZUOPH11Мека леща IDEA700 
ZU69102ОБЕКТИВНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФРАКЦИЯТА17 
ZUOPH13Асферична Мека леща SN60WF950 
ZUOPH14Трикомпонента Мека леща MA60AC750 
ZUOPH15Асферична Мека леща TFNT002200 
ZU69115КОНТРОЛ НА ЦВЕТОВЕТЕ11 
ZUOPH17ФИЛТРИРАЩ ИМПЛАНТ ПРИ ГЛАУКОМА EX-PRESS P-50 240531500 
ZU69123ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ КОНЮКТИВА, ЕПИЛАЦИЯ НА МИГЛИ17 
ZU69101ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФРАКЦИЯТА ПРИ АСТЕГМАТИЗЪМ, СУБЕКТИВНО17 
ZUOPH10Мека леща YSMART1399 
ZU69131СОНДИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА СТЕНОЗА НА СЛЪЗНИТЕ ПЪТИЩА.28 
ZU69113ТОНОМЕТРИЯ9 
ZU69124ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ РОГОВИЦА, НА МИЛИУМ ОТ КЛЕПАЧ, НА КАЛЦИЕВИ28 
ZU69132СОНДИРАНЕ НА СТЕНОЗА НА СЛЪЗНИТЕ ПЪТИЩА ПРИ ДЕТЕ ДО 3 ГОДИНИ.165 
ZU69130ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ДИПЛУПИЯ/ДВОЙНИ ОБРАЗИ/17 
ZU69129ПТЕРИГИУМ165 
ZU69128КСАНТЕЛАЗМА165 
ZU69127ХАЛАЦИОН77 
ZU69126ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТУМОРА НА КОНЮКТИВА ИЛИ КЛЕПАЧА.165 
ZU69125ОТСТРАНЯВАНЕ НА ШЕВОВЕ ОТ КОРНЕА И СКЛЕРА.28 
ZU69133ПАХИМЕТРИЯ11 
 Тип услуга : Патоанатомия  
HIGPBХистологично изследване на готови парафинови блокчета88 
DMHP1X8ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАПИЛОМА ВИРУС39 
DMHP1X7ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕДИФЕРЕНЦ.ТУМОР72 
DOIM021БИОПСИЯ1 БЛОКЧЕ46 
DP0H093ГЕФРИРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВЕЖИ ТЪКАНИ66 
DP0E0AJНЕКРОПСИЯ 1 БЛОКЧЕ35 
DP0B0FCЦИТОНАМАЗКА17 
HISIZХистологично изследване220 
DCBE001ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕСТРОГ.РЕЦЕПТОР44 
HIBSХистологично изследване на биопсични срези до 366 
DP0B2Z9СПЕЦИАЛНИ ОЦВЕТЯВАНИЯ ИМУНОХИСТОЛОГИЧНИ НА СРЕЗ77 
PA0000001Изследване на микросателитна нестабилност110 
IHIBИмунохистологични изследвания биопсии до 6 маркера220 
ZU0392SКРЪВНОГР. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БАЩИНСТВО С ГЕНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СЕРУМНИ ФАКТОРИ80 
DP0X093ЕЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПСКО ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ24 
DZ1057BСПЕЦИАЛНИ ОЦВЕТЯВАНИЯ ХИСТОХИМИЧНИ НА СРЕЗ10 
DP012RXТОКСИКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА БИОЛОГ.МАТЕРИАЛ /ТРУПНИ ОРГАННИ ЧАСТИ/ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – ЗА НЕ140 
DP012RYТОКСИКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА БИОЛОГ.МАТЕРИАЛ /ТРУПНИ ОРГАННИ ЧАСТИ/ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – ЗА ПЪЛЕ150 
DP012RZГАЗХРОМАТОГРАФ АНАЛИЗ НА КРЪВ И УРИНА ЗА АЛКОХОЛ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ90 
ZU0392RКРЪВНОГР. ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ИНЗИМНИ СИСТЕМИ ЗА БАЩИНСТВО С ГЕНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ90 
PA0000002Имунохистохимия на тумори88 
DP0W097ИМУНОХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ42 
ZU0392TКРЪВНОГР. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БАЩИНСТВО ПО ЕРИТРОЦИТНИ ФАКТОРИ С ГЕНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ60 
 Тип услуга : Подобрени битови условия  
ZU6902АВИП СТАЯ ЗА 1 ЛЕГЛО В ДРУГИ ОТДЕЛЕНИЯ28 
 Тип услуга : СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИМУННИ МАРКЕРИ  
ZU91802Профил антитела срещу миозит асоциирани антигени (Mi-2,Ku PM-Scl 100, SRP, Jo-1, PM-Scl 75, OJ, PL-7, Pl-12,  Ro-52,) с имуноблот83 
ZU91801Профил антитела срещу системна склероза асоциирани антигени (Ro-52, PDGFR, Ku PM-Scl 75, PM-Scl 100, RNA P.11kDa, RNA P.115kDa, Fibrillarin, Centromere A,  Centromere B, Th/To, NOR90, Scl-70) с имуноблот83 
 Тип услуга : Стопански  
St18Такса за допуск за проучвания на докторанти330 
 Тип услуга : Съдебна медицина  
ZU86115ПРЕГЛЕД ЗА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ80 
ZU89082Тоалет и обличане на покойник55 
ZU04813КСЕРОКОПИЕ НА АУТОПСИОНЕН ПРОТОКОЛ – ПЪЛНО132 
ZU8901EПРЕГЛЕД ЗА ПОЛОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕВСТВЕНОСТ, С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ90 
DP012MAБАЛСАМАЦИЯ1800 
ZF2307LСЪДЕБНО МЕДИЦИНСКА АУТОПИЯ С ПРОТОКОЛ ЗА СЪД.МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА-ПО ЖЕЛАНИЕ780 
ZU0481XКСЕРОКОПИЕ НА АУТОПСИОНЕН ПРОТОКОЛ – ЧАСТИЧНО66 
DP012M1ЦЕНИ НА АУТОПСИЯ700 
 Тип услуга : Съдова хирургия  
ZU38921Склерозиране на разширени вени55 
 Тип услуга : Травматология  
ZU81923Интраартикуларна инжекция28 
ZU69210КОЖНА ПЛАСТИКА – СВОБОДНА,РОТАЦИОННО ЛАМБО165 
ZU69211КИРШНЕРОВА ТРАНСФИКСАЦИЯ НА ФРАКТУРИ110 
ZU69212ОТСТРАНЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ ТЕЛА ОТ КОСТТА – К-ИГЛА28 
ZU69213ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО55 
ZU69214ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ НА СТАВА44 
ZU69215ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДИ22 
ZU69216ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛИПОМ55 
ZU69217ОТСТРАНЯВАНЕ НА НОКЪТ, ПЛАСТИКА ПО ХАДЖИСТАМОВ55 
ZU69218СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ И ДРЕНАЖ33 
ZU69220ИНЦИЗИЯ И ДРЕНАЖ55 
ZU93531Гипсова превръзка /циркулярен гипс/33 
ZU93533Голям циркулярен гипс44 
ZU93534Гипс на рамо, мишница ,бедро,таз55 
ZU69189ФИКСИРАНЕ С ТЕЛ НА ПАЛЕЦ, ДЛАН, СТЪПАЛО.55 
ZU97881Сваляне на гипс17 
ZU69209ШЕВ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, КАПСУЛА, НЕРВ165 
ZU69219ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ33 
ZU69188ФИКСИРАНЕ С ТЕЛ НА МАЛКА СТАВА.55 
ZU69181НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ПРЪСТ.22 
ZU69182НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ПАЛЕЦ.22 
ZU69183НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА РЪКА ИЛИ СТЪПАЛО.33 
ZU69184НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ЛАКЪТ ИЛИ МЕНИСКУС ИЛИ СУБЛОКАЦИЯ НА ГЛАВИЧКА НА РАДИУС ИЛИ СТЕРНОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА.55 
ZU69185НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ЛАКЪТ, РАМО ИЛИ КОЛЯНО.55 
ZU69191ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ- ПРОВОДНА АНЕСТЕЗИЯ22 
ZU69187ШЕВ НА СТАВНА КАПСУЛА НА ЧЕЛЮСТ, ПАЛЕЦ, РЪКА ИЛИ СКОЧНА СТАВА.165 
ZU69208ХИРУРГИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ГОЛЯМА РАНА110 
ZU69190ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЛТА,АМБУЛАТОРНО ОПЕРАТИВНО-МАЛКА ОПЕРАЦИЯ44 
ZU69192ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ НА СТАВИ22 
ZU69193ИНЦИЗИЯ И ДРЕНАЖ НА ПАЛМАРНО ИЛИ ТЕНАРНО ПРОСТРАНСТВО55 
ZU69194ВАГИНОТОМИЯ55 
ZU69195МЕКА ПРЕВРЪЗКА НА ПРЪСТИ, ДЛАН,СТЪПАЛО, КИТКА, ГЛЕЗЕН11 
ZU69200РЕПОЗИЦИЯ И ЦИРКУЛЯРНА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ФРАКТУРИ НА АНТЕБРАХИУМ /ФРАКТУРА НА КОЛЕС/55 
ZU69207ХИРУРГИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА МАЛКА РАНА55 
ZU69201РЕПОЗИЦИЯ И ЦИРКУЛЯРНА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ФРАКТУРИ НА ПОДБЕДРИЦА55 
ZU69202ШИЙНА ЯКА22 
ZU69203РЕПОЗИЦИЯ И ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ СТАВИ33 
ZU69204РЕПОЗИЦИЯ И ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА ГОЛЕМИ СТАВИ44 
ZU69205СВАЛЯНЕ НА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ22 
ZU69206ДИРЕКТНА СКЕЛЕТНА ЕКСТЕНЗИЯ55 
ZU69186НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА.110 
ZU69199ГИПСОВА ШИНА ЗА ДОЛЕН КРАЙНИК28 
ZU69198ГИПСОВА ШИНА НА ГОРЕН КРОЙНИК – и ШИНА22 
ZU69197ПРЕВРЪЗКА ДЕЗО, ВЕЛПО, СТЕЛА ДОРЗИ22 
ZU69196МЕКА ПРЕВРЪЗКА НА МИШНИЦА,ЛАКЪТНА СТАВА, ПРЕДМИШНИЦА,БЕДРО,КОЛЯННА СТАВА, ПОДКОЛЕНИЦА22 
 Тип услуга : УНГ  
ZU69150ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО.11 
ZU69146ИНЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ В СЛУХОВИЯ ПРОХОД.22 
ZU69143ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ ЛАРИНГСА С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ110 
ZU69142ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ ЛАРИНГСА.55 
ZU69141СОНДИРАНЕ ИЛИ БУЖИРАНЕ НА КАНАЛ НА ПАРОТИДНА ИЛИ СУБМАНДИБУЛАРНАТА ЖЛЕЗА.44 
ZU69145ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ СЛУХОВИЯ КАНАЛ ИЛИ ТЪПАНЧЕВАТА КУХИНА.33 
ZU69144ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦЕРУМЕН.22 
ZU69155ПРЕГЛЕД ПОД МИКРОСКОП28 
ZU69162ТИМПАНОМЕТРИЯ22 
ZU69161ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАФИЯ44 
ZU69160ИМПЕДАНСМЕТРИЯ22 
ZU69159ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ /ПРОВОДНА/11 
ZU69158ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ НОС22 
ZU69148ПАРАЦЕНТЕЗА.39 
ZU69156ПРЕГЛЕД ПОД МИКРОСКОП С АСПИРАЦИЯ33 
ZU69147КОНТРОЛИРАНА ПОД НАЛЯГАНЕ ИНСУФЛАЦИЯ НА ЕВСТАХИЕВИ ТРЪБИ.17 
ZU69154АУДИОМЕТРИЯ НА ДЕТЕ ДО 10 ГОДИНИ.17 
ZU69153ИЗСЛЕДВАНЕ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАГА НА ЗВУКА – АУДИОМЕТРИЯ, ДВУСТРАННО.14 
ZU69152ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУХА.11 
ZU69151РОТАТОРНО И КАЛОРИЧНО ИЗСЛЕВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО, ПЪЛНО.44 
ZU69149ПОСТАВЯНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ В КУХИНАТА НА СРЕДНОТО УХО.11 
ZU69140ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УСТНАТА КУХИНА ИЛИ ГЪРЛОТО.44 
ZU69157ЕКСЦИЗИЯ НА КИСТОЗНА ФОРМАЦИЯ ОТ ПОДКОЖИЕ, КОЖА, ЛИГАВИЦА55 
ZU69138ПУНКЦИЯ И/ИЛИ ПРОМИВКА НА МАКСИЛАРЕН СИНУС.55 
ZU69137ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОЛИПИ ОТ НОСА/ДО ДВА/.55 
ZU69136НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ НОСА.33 
ZU69134ПРЕДНА ТАМПОНАДА НА НОСА.33 
ZU69139АСПИРАЦИЯ НА СЪДЪРЖИМОТО НА ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ.17 
ZU69135ПРЕДНА И ЗАДНА ТАМПОНАДА НА НОСА.55 
 Тип услуга : Урология  
ZU69174СМЯНА НА КАТЕТЪРА НА ФИСТУЛА НА ПИКОЧЕН МЕХУР ИЛИ БЪБРЕК70 
ZU69163ДИЛАТАЦИЯ НА МЪЖКА УРЕТРА.42 
ZU69164ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ МЪЖКА УРЕТРА.209 
ZU69165КАТЕТЕРИЗИРАНЕ НА ПИКОЧЕН МЕХУР.28 
ZU69166ПРОМИВКА ИЛИ ИНСТАЛАЦИЯ ПРЕЗ ПОСТАВЕН КАТЕТЪР21 
ZU69167БЕЗКРЪВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПАРАФИМОЗА70 
ZU69168МАСАЖ НА ПРОСТАТА35 
ZU69169ЦИСТОСКОПИЯ НА ЖЕНА110 
ZU69170ЦИСТОСКОПИЯ НА МЪЖ110 
ZU69171СОНДИРАНЕ НА УРЕТРИ С ПРОМИВКА НА БЪБРЕЧНО ЛЕГЕНЧЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА СУБСТРАНЦИИ, ДОБАВКА КЪМ № 369,37070 
ZU69173ПЕРКУТАННО ПОСТАВЯНЕ НА ФИСТУЛА НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР121 
ZU69175ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР55 
ZU69176ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ УРЕТРА55 
ZU69177ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПРОСТАТА88 
ZU69178ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПЕНИС55 
ZU69179ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ БЪБРЕК220 
ZU69180ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА КОРЕМНИ И РЕТРОПЕРИТОНАЛНИ ОРГАНИ БЪБРЕК И ТЕСТИС33 
ZU69172ПОСТАВЯНЕ, СМЯНА ИЛИ СНЕМАНЕ НА ПОСТОЯННА УРЕТЕРНА ПРОТЕЗА70 
 Тип услуга : Физиотерапия и рехабилитация  
ZU93170Масаж ръчен – едно поле20 
ZU69072ГРУПОВО ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА4 
ZU69080ТЕРАПИЯ С ВИСОКОЧЕСТОТНИ ЕЛ.МАГН. ВЪЛНИ НА ПОЛЕ9 
ZU99992Лимфодренаж28 
ZU69078Лечебен масаж – частичен / крак, ръка, гръб, яка и др. /22 
ZU69077МАСАЖ /МАНУАЛЕН/ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО44 
ZU69076МАНУАЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ НА ПЕРИФЕРНИ СТАВИ11 
ZU69075Лечебна физкултура/дихателна,пасивна,активна,поетапна вертикализация,обучение в ходене/17 
ZU69082ПРОЦЕДУРИ С НИСКОЧИСТОТНИ/СРЕДНОЧИСТОТНИ/ ТОКОВЕ7 
ZU69073ОБЩО УКРЕПВАЩА ГИМНАСТИКА4 
ZU69081ИМП7 
ZU042Z0Криотерапия6 
ZU93212Мануална терапия28 
ZU93940Инхалации с ултразвуков генератор6 
ZU93211Екстензионна терапия6 
ZU93208Класическа акупресура17 
ZU93209Лазертерапия на кожни повърхности11 
ZU79406Магнитно поле7 
ZU69074АНАЛИТИЧНА ГИМНАСТИКА6 
ZU69092АКУПУНКТУРА С ЛАЗЕР22 
ZU69099ПОДВОДНОСТРУЕВ МАСАЖ- ЗА ВСЯКО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЛЕ ПО7 
ZU69098ПОДВОДНОСТРУЕВ МАСАЖ- ЧАСТИЧЕН22 
ZU69097ПОДВОДНОСТРУЕВ МАСАЖ/ ТАНГЕНТОР/44 
ZU69096ЛЕЧЕБНИ ВАНИ28 
ZU69095ЛАЗЕРТЕРАПИЯ ПРИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ28 
ZU69079МАСАЖ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕХНИКИ, ВКЛ. АКУПРЕСУРА, ЗОНОТЕРАПИЯ22 
ZU69093МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ28 
ZU69083ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИИ НА ПАРЕТИЧНИ И ХИПОТРОФИЧНИ МУСКУЛИ9 
ZU69091СНЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА БИОДОЗА6 
ZU69090ЕЛЕКТРОАКУХУНКТУРА22 
ZU69089ОБЛЪЧВАНЕ СЪС СОЛУКС6 
ZU69088ЕЛЕКТРОДИАГНОСТИКА17 
ZU69087КРИОЕЛЕКТРОФОРЕЗА7 
ZU69086НА ПОВЕЧЕ ОТ 1 ПОЛЕ4 
ZU69085УЛТРАЗВУК НА 1 ПОЛЕ9 
ZU69084ПРОЦЕДУРИ С ТОКОВЕ НА ДАРСОНВАЛ7 
ZU69094ТОПЛОЛЕЧЕНИЕ6 
 Тип услуга : Хирургия  
ZU69040ЕКСТИРПАЦИЯ НА ЛАТЕРАЛНА ШИЙНА КИСТА ИЛИ ФИСТУЛА.165 
ZU69046ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ-ПРОВОДНА ЕНЕСТЕЗИЯ33 
ZU69045ЛИГИРАНЕ НА СЪДОВЕ НА КРАЙНИЦИТЕ.55 
ZU69044ВЕНЕСЕКЦИЯ.55 
ZU69043МАНУАЛНА РЕПОЗИЦИЯ НА АНАЛЕН ИЛИ РЕКТАЛЕН ПРОЛАПС.55 
ZU69027ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА ГОЛЯМА РАНА77 
ZU69042ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ РЕКТУМА.55 
ZU69041ЕКСТИРПАЦИЯ НА МЕДИАННА ШИЙНА КИСТА ИЛИ ФИСТУЛА.165 
ZU98201Отстраняване на кърлеж28 
ZU69023РЕПОЗИЦИЯ НА ПРОЛАПС НА РЕКТУМА22 
ZU69024РАШИРЯВАНЕ НА СФИНКТЕРА ЧЕРВО /ДИГИТАЛНО/39 
ZU69026ИЗРЯЗВАНЕ И ШЕВ НА МАЛКА РАНА33 
ZU69028ИЗРЯЗВАНЕ И ШЕВ НА ГОЛЯМА РАНА50 
ZU69029ЕКСЦИЗИЯ НА ГОЛЯМА ОБЛАСТ55 
ZU69030ЕКСЦИЗИЯ НА ПО-ГОЛЯМ ТУМОР, ЛИГАВИЧНА ИЛИ ПИЛАРНА КИСТА ИЛИ ФИСТУЛА ОТ ПОДКОЖНА ТЪКАН110 
ZU69038ОПЕРАЦИЯ НА ЕДИН ГАНГЛИОН НА ПРЪСТ, РЪКА ИЛИ КРАК.110 
ZU69025ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА МАЛКА РАНА44 
ZU69039ЕКЗАРТИКУЛАЦИЯ НА ПРЪСТ.44 
ZU69031ОТВАРЯНЕ НА АБСЦЕС НА КОЖА ИЛИ ЛИГАВИЦА, ЕКСЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ.50 
ZU69037ИНЦИЗИЯ НА ФЛЕГМОН НА ДЛАНТА.99 
ZU69036ИНЦИЗИЯ НА СУХОЖИЛЕН ПАНАРИЦИУМ.88 
ZU69035ИНЦИЗИЯ НА ПОДКОЖЕН ПАНАРИЦИУМ ИЛИ ПАРОНИХИЯ.55 
ZU69034ЕКСТРАКЦИЯ НА НОКЪТ99 
ZU69033ОТБРЕМЕНЯВАЩА ДЪЛБОКА ИНЦИЗИЯ НА ФАСЦИЯ И ПОДЛЕЖАЩИ ТЪКАНИ.165 
ZU69032ИНЦИЗИЯ НА ФЛЕГМОН77 
 Тип услуга : Хормони/Hormones  
DCBS000ЕСТРАДИОЛ15 
DCXA050b-Cross Laps14 
DCSS000TSH15 
DCSX000FT415 
DM9Q00Vанти TSH рец. антитела (TRAb)44 
DM9Q00NAnti-TPO (MAT)15 
DM9R000Anti-TG (TAT)15 
DC8W000Кортизол 07 часа15 
DC8W060Кортизол 16 часа15 
DCPQ000ПРОЛАКТИН15 
DCTL000FT315 
DCPN000ПРОГЕСТЕРОН15 
DCS7000ТЕСТОСТЕРОН15 
DD6S000FSH (фоликуло-стимулиращ хормон)15 
DCKH000LH (лутеинизиращ хормон)15 
DD26000PTH (паратхормон)20 
DC42000DHEA-S14 
DD7G000ИНСУЛИН20 
DC41231C PEPTIDE28 
DC4122ZN MID OSTEOCALCIN14 
DC4123AПОТЕН ТЕСТ9 
DC41230IL 639 
 Тип услуга : Клинични Пътеки  
ZU01201АБОНАМЕНТНА ТАКСА ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ500.00 
ZU0120ZТАКСА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ДРУГО МЕДИЦИНСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ600.00 
ZFC000GАДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДОГ. ЗА КЛ. ПРОУЧВАНЕ1 200.00 
K17130ZOперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност540.00 
K17131ZДруги операции на очната ябълка с голям обем и сложност939.81 
K17132ZКератопластика1 296.00 
K17133ZКонсервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми432.03 
K17134ZКонсервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му403.52 
K17135ZОпративно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент1 349.98 
K17136ZОперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност3 942.00 
K17137ZОперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност2 052.00 
K17138ZОперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност924.36 
K17139ZВисокотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести767.50 
K17141ZТрансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур1 535.46 
K17142ZРадикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур5 646.82 
K17143ZТрансуретрална простатектомия1 657.95 
K17144ZОтворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения1 904.74 
K17145ZЕндоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища1 206.82 
K17146ZОперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система4 131.90 
K17147ZОперативни процедури върху мъжка полова система1 026.00 
K17148ZОперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност3 684.00 
K17149ZОперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност1 723.90 
K17150ZОперативни процедури при инконтиненция на урината1 089.05 
K17151ZРеконструктивни операции в урологията1 798.92 
K17152ZЕндоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища912.20 
K17153ZОперативни процедури при травми на долните пикочни пътища1 652.59 
K17154ZОперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност4 260.84 
K17155ZОперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност1 620.00 
K17156ZРадикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия4 910.26 
K17157ZРадикална простатектомия3 781.78 
K17158ZОперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани842.40 
K17159ZАртроскопски процедури в областта  на скелетно-мускулната система1 708.16 
K17160ZНерадикално отстраняване на матката1 620.00 
K17161ZРадикално отстраняване на женски полови органи2 324.79 
K17162ZОперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи1 350.00 
K17163ZОперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи718.11 
K17164ZКорекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената1 296.00 
K17165ZДиагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход810.00 
K17166ZКорекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената1 296.00 
K17167ZСистемна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация3 780.00 
K17169ZИнтензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок3 024.00 
K17170ZИнтензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването12 704.76 
K17171ZОперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години4 428.00 
K17172ZОперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години7 408.21 
K17173ZОперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години3 269.95 
K17174ZОперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години4 187.71 
K17175ZОперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години4 715.38 
K17176ZОперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години6 130.90 
K17177ZОперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години1 944.00 
K17178ZОперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години2 900.51 
K17179ZОперативни процедури върху апендикс1 188.00 
K17180ZХирургични интервенции за затваряне на стома1 107.56 
K17181ZХирургични интервенции на ануса и перианалното пространство804.24 
K17182ZОперативни процедури при хернии1 134.00 
K17183ZОперативни процедури при хернии с инкарцерация1 333.42 
K17184ZКонвенционална холецистектомия1 922.11 
K17185ZЛапароскопска холецистектомия1 490.40 
K17187ZОперативни процедури върху черен дроб5 031.57 
K17188ZОперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест2 530.74 
K17189ZОперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност6 946.02 
K17190ZОперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност2 599.69 
K17191.1ZОперативни процедури върху далака при лица над 18 години1 795.32 
K17191.2ZОперативни процедури върху далака при лица под 18 години2 431.62 
K17192ZОперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции1 928.66 
K17193ZОперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-12 379.95 
K17194ZОперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия644.03 
K17195ZОперативно лечение при остър перитонит3 685.96 
K17196ZОперативно лечение на интраабдоминални абсцеси2 595.56 
K17197ZКонсервативно лечение при остри коремни заболявания939.60 
K17198ZХирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани3 240.00 
K17199.1ZЛечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания958.54 
K17199.2ZЛечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания463.69 
K17200ZРеконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния1 620.00 
K17201ZОперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност2 127.05 
K17202ZОперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност1 389.30 
K17203ZХирургично лечение при надбъбречни заболявания2 585.25 
K17204ZТежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение5 890.24 
K17205ZТежка черепно – мозъчна травма – консервативно поведение2 359.26 
K17207ZКраниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин3 412.80 
K17208ZКонсервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми664.66 
K17209ZХирургично лечение при травма на главата1 732.57 
K17210ZПериферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение1 305.58 
K17211ZГръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност3 996.00 
K17212ZГръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност2 700.00 
K17214ZРазширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодроб5 022.00 
K17215ZОперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания2 718.74 
K17216ZСпешни състояния в гръдната хирургия981.48 
K17217.1ZОперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник3 240.00 
K17217.2ZОперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става6 480.00 
K17217.3ZОперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници7 128.00 
K17218ZОперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става1 890.00 
K17219ZОперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност1 404.00 
K17220ZОперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност1 512.00 
K17221ZОперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност2 160.00 
K17222ZСредни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник756.00 
K17223ZОперативни процедури при заболявания на гръдния кош1 056.42 
K17224ZСептични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години3 056.40 
K17225ZХирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност2 052.00 
K17226ZОперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност1 180.88 
K17227ZОперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност1 188.00 
K17228ZОперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията918.00 
K17229ZКонсервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област533.84 
K17230ZОперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област1 746.47 
K17231ZЛечение на фрактури на лицевите и челюстните кости1 134.00 
K17232ZХирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца873.90 
K17233ZХирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции4 743.65 
K17234ZХирургично лечение при обширни изгаряния над 20% от телесната повърхност, с хирургични интервенции12 960.00 
K17235ZОперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)846.33 
K17236ZОперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан2 592.00 
K17237ZОперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване1 404.00 
K17239ZОперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област15 600.96 
K17240ZПродължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения680.40 
K17242ZДиагностика и лечение на левкемии1 956.33 
K17243ZДиагностика и лечение на лимфоми1 519.57 
K17245ZДиагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст2 376.00 
K17246ZОртоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности1 026.00 
K17247ZБрахитерапия с ниски активности556.89 
K17248ZКонвенционална телегаматерапия1 052.77 
K17249ZТриизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници1 566.00 
K17250.1ZВисокотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия2 592.00 
K17250.2ZВисокотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка4 428.00 
K17251.1ZМодулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури3 240.00 
K17251.2ZМодулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка6 696.00 
K17252.1ZРадиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания5 400.00 
K17252.2ZРадиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания – роботизирана с кибер нож9 936.00 
K17253ZПалиативни грижи за болни с онкологични заболявания162.00 
K17254ZПродължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето86.40 
K17255ZПродължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции85.02 
K17256ZПродължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето129.37 
K17257ZФизикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние144.82 
K17258ZФизикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система62.85 
K17259ZФизикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система62.85 
K17260ZФизикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа108.00 
K17261ZФизикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия614.79 
K17262ZФизикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система741.85 
K17263ZФизикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система486.37 
K17264ZФизикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции700.87 
K17265ZФизикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат486.37 
K17266ZРечева рехабилитация след ларингектомия476.03 
K17999ZНаблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура217.81 
K19051.2ZДиагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение1.08 
K19120.2ZЛечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция с продължителна механична вентилация1.08 
K19206.2ZКраниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация)1.08 
K19211.2ZГръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – с невронавигация и интраоперативен 3D контрол4 428.00 
K19220.2ZОперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)1 728.00 
K10005.1ZНормално раждане1 566.00 
K10005.2ZРаждане чрез цезарово сечение1 080.00 
GAPR1738ZОпределяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО1.08 
K17089.1ZДиагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години831.49 
K17092ZДиагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози1 075.53 
K19017.1ZИнвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години1 134.00 
K19017.2ZИнвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години1 458.00 
K19018.1ZИнвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години1 944.00 
K19018.2ZИнвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица под 18 години2 592.00 
K19020.1ZИнтервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания  при лица над 18 години4 536.00 
K19020.2ZИнтервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години5 940.00 
K19021.1ZИнтервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години4 438.10 
K19021.2ZИнтервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години5 400.00 
K19022.1ZИнтервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18 години4 438.10 
K19022.2ZИнтервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години5 940.00 
K19023.2ZИнтервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под 18 години6 372.00 
K19030.1ZДиагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години2 294.17 
K19030.2ZДиагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица под 18 години2 642.25 
K19031.1ZДиагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години6 480.00 
K19031.2ZДиагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица под 18 години7 560.00 
K19032.1ZДиагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години928.11 
K19032.2ZДиагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години1 067.10 
K19047.1ZЛечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години2 700.00 
K19047.2ZЛечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години3 135.91 
K19050.1ZДиагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години1 404.00 
K19050.2ZДиагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години1 674.00 
K19052.1ZДиагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години2 268.00 
K19052.2ZДиагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години2 673.51 
K19053.1ZДиагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години2 268.00 
K19053.2ZДиагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години2 808.94 
K19054.1ZДиагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години8 640.00 
K19054.2ZДиагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години10 260.00 
K19055.1ZДиагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години11 016.00 
K19055.2ZДиагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години13 284.00 
K19056.1ZДиагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години864.00 
K19056.2ZДиагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години1 080.00 
K19057.1ZДиагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години3 240.00 
K19058.1ZДиагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години1 298.00 
K19058.2ZДиагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години1 478.57 
K19062.2ZДиагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години976.99 
K19063.1ZЛечение на епилептичен статус при лица над 18 години1 404.00 
K19063.2ZЛечение на епилептичен статус при лица под 18 години1 728.00 
K19065.1ZЛечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години10 476.00 
K19065.2ZЛечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години12 420.00 
K19066.1ZЛечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години10 800.00 
K19066.2ZЛечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години12 960.00 
K19068.1ZДиагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години572.40 
K19068.2ZДиагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години658.80 
K19069.1ZВисокоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години885.60 
K19069.2ZВисокоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години1 026.00 
K19070.1ZДиагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години2 209.82 
K19070.2ZДиагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под 18 години2 744.42 
K19071.1ZДиагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години561.60 
K19071.2ZДиагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица под 18 години699.84 
K19072.1ZЕндоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години1 080.00 
K19072.2ZЕндоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години1 425.99 
K19073.1ZВисокоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години2 423.16 
K19073.2ZВисокоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица под 18 години2 827.08 
K19074.1ZДиагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години1 350.00 
K19074.2ZДиагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години1 401.84 
K19075.1ZДиагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години1 989.55 
K19075.2ZДиагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години2 322.00 
K19076.1ZДиагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години1 188.00 
K19076.2ZДиагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица под 18 години1 612.79 
K19079.1ZДиагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години558.96 
K19079.2ZДиагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години649.25 
K19082.1ZДиагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години772.20 
K19082.2ZДиагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години1 092.96 
K19083.1ZЛечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години772.20 
K19083.2ZЛечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години1 092.96 
K19085.1ZДиагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица над 18 години1 695.60 
K19085.2ZДиагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица под 18 години1 942.70 
K19110.1ZЛечение на доказани първични имунодефицити при лица над 18 години3 424.00 
K19110.2ZЛечение на доказани първични имунодефицити при лица под 18 години4 164.12 
K19140.1ZКонсервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години269.54 
K19140.2ZКонсервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години307.55 
K19241.3ZДиагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 г648.00 
K19241.4ZДиагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 г864.00 
K19241.5ZДиагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години942.09 
K19241.6ZДиагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под 18 години1 142.87 
K19244.1ZДиагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица над 18 години978.53 
K19244.2ZДиагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица под 18 години1 122.28 
K17006ZГрижи за здраво новородено дете648.00 
K17007ZДиагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест1 478.58 
K17008ZДиагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест2 202.79 
K17009ZДиагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест1 807.50 
K17010ZДиагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест2 383.84 
K17011ZДиагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама6 548.02 
K17012ZДиагностика и лечение на дете c вродени аномалии2 383.84 
K17013ZДиагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест3 651.20 
K17014ZДиагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест6 306.62 
K17015.1ZДиагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант6 502.76 
K17015.2ZДиагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото11 602.36 
K17016ZДиагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение702.00 
K19019.1ZПостоянна електрокардиостимулация –  антибрадикарден пейсмейкър1 080.00 
K19019.2ZПостоянна електрокардиостимулация – кардиовертер1 836.00 
K17024ZЕндоваскуларно лечение на екстракраниални съдове1 620.00 
K17025ZДиагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване1 404.00 
K17026ZДиагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение4 320.00 
K17027ZДиагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик3 304.80 
K17028ZДиагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение5 724.00 
K17029ZДиагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация1 004.40 
K17033ZДиагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения702.00 
K17034ZДиагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст1 188.00 
K17035ZДиагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст2 488.09 
K17036ZДиагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик1 150.63 
K17037ZДиагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик3 949.21 
K17038ZДиагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация1 080.00 
K17039ZДиагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст1 404.00 
K17040.1ZДиагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст972.00 
K17040.2ZДиагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст1 188.00 
K17041.1ZДиагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.669.60 
K17041.2ZДиагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години885.60 
K17042.1ZДиагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години1 546.48 
K17042.2ZДиагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години2 455.30 
K17043ZБронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията525.02 
K17044ZВисокоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията1 404.00 
K17045ZЛечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система1 154.87 
K17046ZЛечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст2 105.27 
K17048ZДиагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст1 512.00 
K17049ZДиагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст1 226.33 
K17051.1ZДиагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза3 768.84 
K17059ZДиагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)1 026.00 
K17060ZДиагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък1 026.15 
K17061ZДиагностика и лечение на мултипленна склероза1 100.73 
K17064.1ZМиастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години895.29 
K17064.2ZМиастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години1 348.93 
K17067ZДиагностика и лечение на паркинсонова болест594.00 
K17077ZДиагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст642.60 
K17078.1ZДиагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години1 115.22 
K17078.2ZДиагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години1 206.69 
K17080.1ZЛечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години864.00 
K17080.2ZЛечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години1 404.21 
K17081.1ZЛечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години810.00 
K17081.2ZЛечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години1 059.32 
K17084ZДиагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит1 080.00 
K17086.1ZЛечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години1 695.60 
K17086.2ZЛечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години2 236.14 
K17087.1ZДиагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години1 660.34 
K17087.2ZДиагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години2 130.79 
K17088.1ZДиагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години899.08 
K17088.2ZДиагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години1 008.37 
K17089.2ZДиагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години1 083.35 
K17090.1ZДиагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години1 080.00 
K17090.2ZДиагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години1 355.40 
K17091ZДиагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни заболявания838.26 
K17121ZОперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години4 320.00 
K17122ZОперативно лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години5 508.00 
K17123ZOперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им5 292.00 
K17124ZОперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент2 916.00 
K17125ZОперативно лечение на клонове на аортната дъга2 808.00 
K17126ZСпешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)2 160.00 
K17127ZKонсервативно лечение на съдова недостатъчност1 032.31 
K17128ZКонсервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност638.79 
K17129ZОперативно лечение при варикозна болест и усложненията ?756.00 
K17001ZСтационарни грижи при бременност с повишен риск795.71 
K17002ZПренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск1 242.00 
K17003ZОперативни процедури за задържане на бременност378.00 
K17004.2ZПреждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания над 13 гест. с.581.37 
K17093ZДиагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата767.84 
K17094ZДиагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен814.17 
K17095ZДиагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем664.48 
K17096ZЛечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити709.62 
K17097ZЛечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин540.00 
K17098ZДиагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром1 209.60 
K17099ZДиагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги1 072.56 
K17100ZДиагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е2 026.70 
K17101ZДиагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D2 308.13 
K17102ZДиагностика и лечение на паразитози1 248.97 
K17103ZДиагностика и лечение на покривни инфекции1 248.97 
K17104ZДиагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения1 512.00 
K17106.1ZТоксоалергични реакции при лица над 18 години873.47 
K17106.2ZТоксоалергични реакции при лица под 18 години1 008.90 
K17107ZДиагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови1 190.05 
K17108ZДиагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне4 126.71 
K17109ZДиагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)3 413.72 
K17111ZДиагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст648.00 
K17112ZДиагностика и лечение на муковисцидоза2 700.00 
K17113.1ZКонсервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)335.31 
K17113.2ZКонсервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни678.92 
K17114ZИнтензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма3 402.00 
K17115ZИнтензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми4 644.00 
K17116ZОперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години11 448.00