Телк 2 – 29.05.2023

92172 Димитринка Йорданова Абрашева
92173 Милена Тончева Минкова
92174 Николай Петков Костов
92175 Емилия Цветкова Георгиева
92176 Вельо Димитров Драганов
92177 Кина Иванова Дичева
92178 Слав Пеев Славов
92179 Недялка Ангелова Славова
92180 Венцислав Иванов Караилиев
92181 Виолета Тотева Милкотева
92182 Сияна Бонева Петрова
92183 Сашо Тодоров Стефанов
92184 Борис Георгиев Иванов
92185 Мария Филипова Костова
92186 Юсмен Шабан Айваз
92187 Ахмед Мустафа Ахмед
92188 Рашо Минчев Дешков
92189 Димчо Димов Денев
92190 Васил Павлов Иванов
92191 Пенко Тенев Пеев
92192 Даниела Борисова Митева