Телк 2 – 28.06.2023

92702 Дина Канева Червенкова
92703 Пламен Динев Минчев
92704 Красимира Петрова Коева
92705 Динка Стефанова Иванова
92706 Димитър Живков Димитров
92707 Иван Колев Дечев
92708 Даниела Вълчева Иванова
92709 Цветан Иванов Владков
92710 Енчо Петков Данев
92711 Груда Милкова Нанева
92712 Виолета Димитрова Личева
92713 Борис Миланов Георгиев
92714 Живко Стефанов Михайлов
92715 Жеврие Осман Ахмед
92716 Петя Александрова Димитрова
92717 Юлия Кирилова Кирекчиева
92718 Светлана Пенчева Костова
92719 Минка Ганева Димитрова
92720 Тенчо Иванов Войников
92721 Даниела Атанасова Петрова
92722 Христоза Делчева Арабаджиева
92723 Ганчо Симеонов Ганчев
92724 Мария Славова Лазарова
92725 Иван Михайлов Бакалов
92726 Иван Тодоров Петров
92727 Зейнеп Ибраимова Рамаданова
92728 Соня Тодорова Христова
92729 Аитен Ферад Асан
92730 Ваньо Христов Иванов
92731 Елена Димитрова Черкезова
92732 Надежда Костова Костова
92733 Стефан Стоянов Загоров
92734 Сашо Колев Сашев