Телк 2 – 28.04.2023

91718 Добринка Стойнова Бойчева
91719 Величка Стоянова Милчева
91720 Красимир Динков Генчев
91721 Филип Мартинов Филипов
91722 Анка Асенова Маркова
91723 Милен Добрев Пенев
91724 Джемиле Смаил Манаф
91725 Стефка Александрова Велева
91726 Галина Симеонова Гинева
91727 Шериф Ахмед Гаман
91728 Минка Йорданова Желязкова
91729 Донка Ганева Стоянова
91730 Златка Стоянова Генчева
91731 Райна Стоянова Димитрова
91732 Мария Грозева Бонева
91733 Маргарита Ганева Димова
91734 Юсеин Илиев Ахмедов
91735 Сашо Асенов Паничаров
91736 Валерия Желева Гичева
91737 Петранка Иванова Канева
91738 Иван Минков Велев
91739 Тихомир Минев Трифонов
91740 Пламен Янков Петков
91741 Атанас Иванов Иванов
91742 Владимир Тенев Вълев
91743 Ахмед Али Юзеир
91744 Мариан Стоянов Енчев
91745 Елена Заркова Колева