Телк 2 – 27.04.2023

91701 Кита Иванова Шибилева
91702 Костадин Танев Танев
91703 Диана Иванова Гаршонова
91704 Мария Колева Пенева
91705 Ивелина Стоянова Иванова
91706 Валентин Славов Великов
91707 Галина Иванова Илиева
91708 Диян Георгиев Донев
91709 Влайчо Георгиев Влайчев
91710 Марин Василев Тодоров
91711 Самуил Филипов Заяков
91712 Хасан Ибиш Ибрям
91713 Надка Благоева Гегова
91714 Кольо Маринов Колев
91715 Гюлля Ахмед Смаил
290 Мариана Дончева Ямалиева
291 Златка Андреева Минкова
292 Милчо Пенев Пенев
293 Милка Станева Никифорова
294 Тодор Петров Ялъмов
295 Тодор Петров Ялъмов