Телк 2 – 25.07.2023

93163 Живко Добрев Пенев
93164 Ивайло Димитров Трифонов
93165 Здравка Стоянова Колева
93166 Събина Алексиева Чолакова
93167 Исус Господинов Байрактаров
93168 Виктория Йорданова Шопова
93169 Денислав Стоянов Ганчев
519 АЛЕКСАНДЪР СЛАВОВ СЛАВОВ
520 КРАСИМИРА ЙОВЧЕВА ТОДОРОВА
521 СЛАВИ ЮЛИЯНОВ РАЙКОВ
522 ХРИСТИНА ТЕНЕВА ГЛУХАРЕВА
523 ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА
524 КРАСИМИР АСЕНОВ ДАЙОВ
525 АТАНАС НИКОЛОВ КЕМЧЕВ
526 ТОМА ИЛИЕВ КЮПОВ
527 ИВАНКА  КОЛЕВА  СТАНЧЕВА
528 МАРИАНА СТОЯНОВА ГЕНОВА
529 ЯНКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
530 МАГДАЛЕНА  ВАСИЛЕВА  ТЕНЕВА
531 МИРКА ЗАРКОВА МИХАЙЛОВА
532 АНДОН ИВАНОВ ДОНЕВ