Телк 2 – 20.07.2023

93097 Иван Генчев Генчев
93098 Тодор Миренов Митев
93099 Мата Стоилова Маламова
93100 Рабие Рушан Качан
93101 Анка Здравкова Михайлова
93102 Стоянка Иванова Колева
93103 Елена Минкова Георгиева
93104 Ангел Миладинов Гаджев
93105 Арза Байрямова Стефанова
93106 Величка Георгиева Пенчева-Николчова
93107 Елена Петкова Дочева
93108 Койна Иванова Добрева
93109 Стефка Светославова Господинова
93110 Ивайло Господинов Митев
93111 Марияна Петрова Филипова
93112 Александр Иванович Тодоров
93113 Ганчо Велков Иванов
93114 Невена Юлиянова Орлинова
93115 Даниела Георгиева Господинова
93116 Кера Колева Танчева
93117 Димитър Георгиев Дудев
93118 Мариана Тодорова Колева
93119 Асен Енчев Колев
93120 Зоя Боянова Михайлова
93121 Антон Костадинов Иванов
93122 Антон Асенов Майсторов
500 ОГНЯН МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
501 ЩЕРЮ СТОЯНОВ ЩЕРЕВ
502 РАДКА ДИМИТРОВА ЧАКАЛОВА
503 МИРЕЛА СТАНИСЛАВОВА БЛИЗНАКОВА ВЪЛЧЕВА
504 ТОДОР БЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
505 СИЛВИЯ ОГНЯНОВА ДАНАИЛОВА
506 МИЛКА СТАНЕВА НИКИФОРОВА