Телк 2 – 19.07.2023

93070 Калина Тодорова Иванова
93071 Съдъка Адем Паша
93072 Живка Иванова Райкова
93073 Мариана Симеонова Щерева
93074 Живка Ганчева Недялкова
93075 Нели Димова Георгиева
93076 Иван Михалев Станков
93077 Дияна Светлозарова Миткова
93078 Филиз Сабри Кадъолу
93079 Стоян Стефанов Добрев
93080 Елена Георгиева Ганева
93081 Таня Желева Хитрова
93082 Николина Иванова Йовчева
93083 Дончо Иванов Дончев
93084 Катерина Русева Димитрова
93085 Радко Стоев Стоев
93086 Симеон Наташев Йорданов
93087 Павлина Христозова Динева
93088 Недялка Иванова Танева
93089 Андреяна Василева Пенева
93090 Имрен Юсеин Нюман
93091 Кичка Иванова Гьокова
93092 Златка Ангелова Гаджокова
93093 Таньо Митев Илиев
93094 Светломира Рафаилова Пантелеева
93095 Анжела Карлени Маджарян
93096 Деян Ненов Иванов