Телк 2 – 19.06.2023

92551 Красимир Пеев Милев
92552 Светлана Иванова Иванова
92553 Дарина Иванова Танева
92554 Стефка Василева Стоянова
92555 Николай Димитров Арабаджиев
92556 Румяна Емилова Джанова
92557 Петьо Димов Колев
92558 Бояна Славова Добрева
92559 Йорданка Ангелова Андонова
92560 Лилия Георгиева Канарини
92561 Пепа Иванова Ангелова
92562 Таня Динева Троева
92563 Жека Кънева Господинова
92564 Теменужка Николова Христова
92565 Милена Динкова Иванова
92566 Атанас Христов Атанасов
92567 Дилян Георгиев Костов
92568 Парашкева Андреева Юсеинова
92569 Диляна Тодорова Стоянова
92570 Господин Георгиев Господинов
92571 Пенка Жекова Атанасова
412 ГИРГИНА  ИВАНОВА  ГЕОРГИЕВА
413 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ УЗУНОВ
414 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
415 СТАНИСЛАВ КРЪСТЕВ АНДАСОРОВ
416 ДИМИТЪР МИНЕВ ДИМИТРОВ
417 МИГЛЕНА  БОНЧЕВА  СТАНЕВА
418 ЕМИЛ ЦОНЕВ СЪБЕВ
419 БОРИС СТОЕВ ПЕЩЕРСКИ
420 ЛАМБО ХРИСТОВ ЛАМБОВ
421 ТОДОР ИВАНОВ КАРАИВАНОВ