Телк 2 – 18.07.2023

93046 Веселин Христов Василев
93047 Стоян Николов Майсторов
93048 Генади Динев Генов
93049 Николинка Иванова Желева
93050 Константин Стоянов Стоянов
93051 Иван Тодоров Иванов
93052 Гергана Иванова Георгиева
93053 Полина Жекова Георгиева
93054 Иван Георгиев Добрев
93055 Иванка Костадинова Калинчева
93056 Валентина Желева Чапразова
93057 Запрян Йорданов Тенев
93058 Татяна Михайлова Шинева
93059 Гина Михаилова Димитрова
93060 Милена Владимирова Балева
93061 Иван Господинов Филипов
93062 Недялка Минчева Милева
93063 Петър Стефанов Янков
93064 Дочи Пенева Тонева
93065 Йорданка Веселинова Маринова
93066 Димитринка Георгиева Костова
93067 Таня Кънчева Пепелешкова-Христова
93068 Динко Илков Пехливанов
93069 Владимир Йовчев Колев
492 НИКОЛАЙ  АТАНАСОВ  ЙОРДАНОВ
493 СИЛВАНА МИТКОВА ДАНЕВА
494 ТЕОДОРА ВЕЛЕВА  ПАНЕВА
495 ИВАНКА ЙОЗОВА ЗАНЧЕВА
496 ТЕНЧО ХРИСТОВ КЕХАЯМИНЧЕВ
497 ВАЛЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
498 СТЕФАН  АНГЕЛОВ  ИВАНОВ
499 НЕЛИ ПЕТЬОВА  ЖЕЛЯЗКОВА