Телк 2 – 17.07.2023

93020 Албена Колева Дженева
93021 Руси Минчев Абрашев
93022 Стефка Игнатова Бунарджиева
93023 Юсеин Юсмен Насуф
93024 Борис Александров Стефанов
93025 Димитър Русев Костадинов
93026 Нериман Юсеинова Какчиева
93027 Съдъка Сюлейман Уст
93028 Йонка Иванова Славова
93029 Нено Стефанов Ненов
93030 Ваня Димова Петрова
93031 Милко Стоянов Колев
93032 Елена Златева Гълъбова
93033 Людмил Петков Дянков
93034 Райна Райчева Стоянова-Заякова
93035 Любка Георгиева Панайотова
93036 Димо Желязков Иванов
93037 Милена Ангелова Горчева-Михова
93038 Драгомир Неделчев Драгов
93039 Величка Стефанова Стоянова
93040 Ахмед Мехмед Ибрям
93041 Галина Петкова Арабаджиева
93042 Андрей Иванов Стаменов
93043 Динка Славова Христова
93044 Никола Димитров Николов
93045 Валентин Иванов Троев
488 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ
489 ДОНИКА  НАНЧЕВА  ТЕНЕВА
490 ИВАНКА КРЪСТЕВА КРУМОВА
491 ТОДОР СТОЙКОВ ДИМОВ