Телк 2 – 17.05.2023

91992 Светла Бончева Динева
91993 Стефан Андреев Бобев
91994 Дияна Минкова Малчева
91995 Вишка Христова Иванова
91996 Тенчо Тенев Тенев
91997 Пламен Атанасов Ряшев
91998 Минчо Димитров Минчев
91999 Росен Денков Павлов
92000 Антония Иванова Дончева
92001 Зенеп Ахмед Рамадан
92002 Георги Ангелов Калпаков
92003 Марийка Чакърова Ангелова
92004 Димо Иванов Денев
92005 Господин Минев Господинов
92006 Донка Христова Текелиева
92007 Ремзи Севал Махмудов
92008 Виолета Любенова Георгиева
92009 Диана Богданова Пейкова-Вълчева
92010 Бойко Митев Ганев
92011 Емил Петков Колев
92012 Белчо Пенев Белчев
92013 Тодор Пенев Колев
92014 Елида Зоркова Александрова
331 Росен Тодоров Желев
332 Росица Иванова Русева
333 Румянка Василева Петкова
334 Валя Стефанова Бадева
335 Силвия Колева Георгиева