Телк 2 – 16.06.2023

92527 Пламен Стефанов Паунов
92528 Златка Тодорова Колева
92529 Господин Атанасов Йорданов
92530 Елена Енева Петрова
92531 Пенка Димова Желева
92532 Славка Михалева Седева
92533 Стефан Янков Ангелов
92534 Гергана Шинева Илиева
92535 Тодорка Петрова Йорданова-Гюлева
92536 Атанас Костов Величков
92537 Васил Кръстев Генчев
92538 Танка Ангелова Ангелова
92539 Нина Тодорова Митрева
92540 Тянка Грозева Коджейкова
92541 Дафинка Райчева Янчева
92542 Мустафа Алиев Демирев
92543 Недялка Георгиева Минчева
92544 Иван Ганчев Каварджиклиев
92545 Димитър Станчев Станчев
92546 Евелина Николова Трифонова
92547 Анета Илиева Асенова
92548 Пламен Дончев Колев
92549 Роза Стефанова Лютова
92550 Румен Николов Йоргов