Телк 2 – 16.05.2023

91971 Ивелин Танчев Бонев
91972 Стойчо Христов Стойчев
91973 Янка Николаева Балева
91974 Виолета Тончева Нейчева
91975 Милена Иванова Желева
91976 Кларк Господинов Тодоров
91977 Леман Юсеин Мехмед
91978 Христо Георгиев Татаров
91979 Савина Колева Спиртова
91980 Татяна Тенчева Иванова
91981 Нела Георгиева Тенева
91982 Красимира Минева Балашова
91983 Росен Стефанов Райков
91984 Атанас Василев Бонев
91985 Румяна Илиева Методиева
91986 Веселин Гочев Нихтянов
91987 Недка Станева Петрова
91988 Русанка Младенова Мокришева
91989 Събка Колева Атанасова
91990 Милена Желязкова Илиева
91991 Ваня Димитрова Митева