Телк 2 – 15.09.2023

93365 Гита Миткова Иванова
93366 Михаил Вълчев Нейков
93367 Нейка Манева Станчева
93368 Стоянка Генчева Кънева
93369 Йълмаз Ибрям Мехмед
93370 Пенка Пенева Николова
93371 Коста Петков Кучков
93372 Минчо Василев Минчев
93373 Катя Тенева Иванова
93374 Мара Стефанова Маринова
93375 Цветанка Иванова Вътева
93376 Иванка Минчева Маркова
93377 Павлина Колева Желязкова
93378 Атанас Кръстев Атанасов
93379 Владимир Георгиев Ватков
93380 Донка Русева Койчева
93381 Иван Добрев Дерменджиев
93382 Господин Димитров Миланов
93383 Илия Михайлов Илиев
93384 Добри Иванов Радев
93385 Стоян Ангелов Йорданов
93386 Владимир Миленов Илчев