Телк 2 – 15.06.2023

92502 Петко Господинов Колев
92503 Мария Атанасова Заякова
92504 Мария Тенева Белева
92505 Пейчо Вълчев Пеев
92506 Атанаска Генова Жекова
92507 Христина Венциславова Зарева
92508 Живомир Христов Тодоров
92509 Янка Янева Янева
92510 Иванка Сивова Петкова
92511 Донка Михайлова Петрова
92512 Стефан Пенчев Петров
92513 Донка Антонова Москова
92514 Михаил Димитров Атанасов
92515 Вихър Илиев Марков
92516 Максимилиян Вихъров Марков
92517 Стефан Денев Влахов
92518 Добрияна Вълкова Ганева
92519 Ралица Константинова Спасова
92520 Минко Димов Минков
92521 Стефан Райков Ангелов
92522 Стефан Иванов Малаков
92523 Иван Василев Василев
92524 Слави Илиев Камбуров
92525 Сейде Муса Дженкчи
92526 Красимир Стефанов Стефанов
409 ДАНИЕЛ ДОБРЕВ СЛАВОВ
410 МАТА  МИХАЙЛОВА  ТОДОРОВА
411 ИЛИАН ДИНЕВ ИЛЧЕВ