Телк 2 – 12.09.2023

93327 Веселина Николова Власакиева
93328 Нели Първова Динева
93329 Иван Георгиев Милчев
93330 Христо Василев Симов
93331 Милка Костадинова Мишева
93332 Ягодина Александрова Младенова
93333 Тенко Христов Христов
93334 Гергана Янева Крайкова
93335 Здравка Тодорова Тенева
93336 Зоя Йорданова Илиева
93337 Иван Петров Кирев
93338 Ангел Мирчев Димитров
93339 Стефка Стефанова Русева
602 ДИНКО  ТОНЕВ  ДРАГИЕВ
603 ДЕНЧО ИВАНОВ КЪНЕВ
604 ИВАН СТОЯНОВ АРБАЛОВ
605 ДЕЛЧО РАДЕВ ДЕЛЧЕВ
606 ЖАНЕТА ДЕЧЕВА КОСЕВА
607 МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
608 БОЖИДАР ПЕТЕВ БЕЧЕВ
609 СЪБИНА МАРКОВА СЪБЕВА
610 СТЕФАН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ
611 ЗИНА МИХАЙЛОВА АНТОНОВА
612 КРАСИМИР  ТАНЕВ  ИВАНОВ
613 ПЕПА  ПЕТКОВА  ИВАНОВА
614 МИЛЕН ИВАНОВ БИНЕВ
615 ДИНКО  ДИМОВ  АРНАУДОВ
616 ТОДОР ГЕОРГИЕВ КУНЕВ
617 ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
618 ПЕПА КОЛЕВА КАСАКОВА
619 СТОЯН ИВАНОВ  СТОЙНОВ