Телк 2 – 11.07.2023

92911 Николай Манолов Мирчев
92912 Диана Братанова Иванова
92913 Миглена Николаева Динева
92914 Живка Стойчева Иванова
92915 Стефан Иванов Сидеров
92916 Катя Георгиева Стайкова
92917 Мартин Христов Тодоров
92918 Костадин Димитров Костадинов
92919 Пенка Димитрова Петкова
92920 Цонка Йорданова Янкова
92921 Йовка Димитрова Илиева
92922 Диан Иванов Господинов
92923 Мария Йорданова Живкова
92924 Надка Иванова Баримова
92925 Катерина Иванова Иванова
92926 Николай Христов Лесов
92927 Стоян Кирилов Стоянов
92928 Петър Минков Петров
92929 Марин Събев Маринов
92930 Радосвета Стефанова Христакиева
92931 Николай Господинов Колев
92932 Кера Стоянова Иванова
92933 Ася Шибилева Кехайова
92934 Вълчо Димитров Мащиков
92935 Емилия Минкова Кънчева
464 ПЕПА КОЛЕВА КАСАКОВА
465 ДЕНИСЛАВ  РАЧЕВ  ГОСПОДИНОВ
466 СЪБИНА МАРКОВА СЪБЕВА
467 ИВО ИВАНОВ ИЛИЕВ
468 ДАНИЕЛА СТОЙКОВА ЧАКЪРОВА
469 ТОДОР  КОЛЕВ  ПЕТКОВ
470 КРАСИМИР НАЙДЕНОВ САЧАНСКИ 
471 МАРИЯ АТАНАСОВА ШИДЕРОВА
472 ИВАН  ДИНЕВ  ГЕОРГИЕВ