Телк 2 – 07.09.2023

93270 Пенка Неделчева Драганова
93271 Делка Петрова Дончева
93272 Марийка Славова Георгиева
93273 Светослав Динев Запрянов
93274 Елена Танева Попова
93275 Гюлшен Хюсеин Смаил
93276 Рестем Али Рестем
93277 Дияна Иванова Господинова
93278 Йорданка Трошанова Йорданова
93279 Видка Иванова Василева
93280 Доньо Енчев Желязков
93281 Васил Донев Георгиев
93282 Генко Маринов Канев
93283 Николай Колев Халачев
93284 Пепа Колева Коева
93285 Мария Алексиева Кирилова
93286 Йордан Запрянов Йорданов
93287 Мария Христова Манева
93288 Танка Дамянова Дешкова
93289 Катя Петрова Данаилова
93290 Соня Иванова Стамова
93291 Владимир Николов Минков
93292 Иван Добрев Иванов
93293 Зорка Георгиева Урдева
93294 Александър Петров Байнов
93295 Чан Ван Кху
93296 Асен Радославов Карев
93297 Елена Георгиева Николова
558 НАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
559 МАХМУРЕ  ФЕИМ  АЛИ
560 ДИМО ХРИСТОВ ДИМОВ
561 ГРЕМАР ГЕОРГИЕВ ТОМБУШЕВ
562 САШО АЛДИНОВ ХРИСТОВ
563 МЕХМЕД ФАКИЕ АЛИ
564 СТЕФАН СТАНЧЕВ ПЕТКОВ
565 КАЛИНА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА
566 РАДОСЛАВА ЛЮБЕНОВА КОЛЕВА
567 ЖИВКО ТЕНЕВ АТАНАСОВ
568 КОНСТАНТИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
569 АСЕН  МИХАЙЛОВ  ИВАНОВ
570 ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
571 ГЕОРГИ  ИВАНОВ  СОТИРОВ
572 ИВАНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
573 АЛЕКСАНДЪР СЛАВОВ СЛАВОВ