Телк 2 – 06.07.2023

92831 Пламен Стефанов Чердонев
92832 Анка Михалева Атанасова
92833 Светла Янкова Добрева
92834 Димитър Стоянов Атанасов
92835 Марияна Стоянова Панайотова
92836 Минка Иванова Йорданова
92837 Росица Радева Хубенова
92838 Венцислав Аспарухов Пеков
92839 Михаил Стефанов Михаилов
92840 Назмие Мехмедова Мехмедова
92841 Стефан Косенов Стефанов
92842 Недка Милева Христова
92843 Албена Пенкова Стоянова
92844 Станимир Асенов Стойнов
92845 Елена Иванова Цанева
92846 Виолетка Николова Въткова
92847 Цветелина Дянкова Русева
92848 Роза Ботева Стефанова
92849 Кеасим Мехмед Карамалак
92850 Кирил Теодосиев Генчев
92851 Петър Русев Петров
92852 Минко Иванов Минков
92853 Янаки Стойчев Янакиев
450 ГОЧО АТАНАСОВ СТАТЕВ
451 ГЕНКО МАРИНОВ КАНЕВ
452 ХРИСТО СТОЯНОВ СЛАВОВ
453 РУМЕН ВЪЛЧЕВ СТАНКОВ
454 МАРИЯНА  ПЕТРОВА  ЙОВЧЕВА
455 ДОНЬО ТАНЕВ ГЕРГАНОВ
456 КОСТА  ПЕТКОВ  КУЧКОВ
457 ПЛАМЕН  ИВАНОВ  ЛАЗАРОВ