Телк 2 – 06.06.2023

92313 Живко Мирчев Вълчев
92314 Венцеслав Веселинов Петков
92315 Мима Иванова Миндова
92316 Стоян Господинов Гангалов
92317 Кольо Христов Вълков
92318 Кремена Стефанова Георгиева
92319 Вера Любова Кирилова
92320 Иван Колев Кайряков
92321 Стоян Михайлов Стоянов
92322 Гюлчен Емин Капти
92323 Марийка Василева Савова
92324 Атанас Андреев Атанасов
92325 Ива Косева Мийкова
92326 Дарина Николова Гайдарова
92327 Красимира Георгиева Куманова-Иванова
92328 Миньо Танев Стоянов
92329 Цветанка Йонкова Петрова
92330 Неделчо Рашев Манаилов
92331 Гина Димитрова Танева
92332 Пламен Емилов Филипов
92333 Бистра Йорданова Христова
92334 Станислав Танев Манев
92335 Златка Асенова Славова
92336 Красимира Денчева Желева
92337 Теодора Неделчева Петрова
379 ГОСПОДИН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
380 ЗВЕЗДЕЛИНА ДИНКОВА СТЕФАНОВА
381 ЕЛЕНА  СТОЯНОВА  ГЕОРГИЕВА
382 АНА- МАРИЯ ПЕЙЧЕВА ТЕНЕВА- ЦИНГАЛОВА
383 МАРИЯ СТОЯНОВА ТОДОРОВА
384 ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ ШАТОВ
385 ГУНЧО ТОДОРОВ ИЛИЕВ
386 СЛАВИ ЮЛИЯНОВ РАЙКОВ
387 ДЕЯН АПОСТОЛОВ БОНЕВ