Телк 2 – 05.06.2023

92289 Веселина Петрова Колева
92290 Дафинка Неделчева Иванова
92291 Виолета Николова Андреева
92292 Марин Минев Маринов
92293 Татяна Тенева Стоянова
92294 Румен Колев Желев
92295 Незахат Осман Реджеб
92296 Румен Драгомиров Петков
92297 Георги Господинов Георгиев
92298 Мария Петрова Карабелова
92299 Славка Желева Георгиева
92300 Даниела Димитрова Георгиева
92301 Каньо Димитров Канев
92302 Андония Тодорова Спасова
92303 Марин Лулчев Маринов
92304 Енчо Вълев Вълчев
92305 Светла Николова Кабранова
92306 Станислав Пенев Събев
92307 Катя Стоянова Куцарова
92308 Марийка Николова Стефанова
92309 Силвия Любенова Василева
92310 Анна Георгиева Иванова
92311 Гергана Павлова Танева
92312 Ниязи Мустафов Ахмедов