Телк 2 – 03.07.2023

92747 Хюсеин Мустафа Троко
92748 Димитър Любомиров Начев
92749 Валентина Стойчева Вълчева-Сидерова
92750 Петър Маринов Петров
92751 Садък Фаик Ахмед
92752 Енчо Василев Енев
92753 Георги Славов Георгиев
92754 Пенко Марков Стоянов
92755 Марийка Николова Иванова
92756 Денка Косева Милева
92757 Иванка Стоянова Червенкова
92758 Георги Иванов Желев
92759 Милчо Пенев Пенев
92760 Георги Димитров Запрянов
92761 Милена Георгиева Стоянова
92762 Тихомир Добринов Дерменджиев
92763 Жасмина Руменова Благоева
92764 Пенка Стоянова Момкова
92765 Жулиета Колева Колева
92766 Тянка Славова Недялкова
92767 Янчо Кралев Янков
439 СТЕФАН ПЕТКОВ СИДЕРОВ
440 ДЕЛИЯНА ГЕНОВА ГАНЧЕВА
441 МАРИЯ ТЕНЕВА ПАВЛОВА
442 ВАНЯ ПЕТКОВА ТОТЕВА
443 ВЕСКА ЯНЕВА МАРКОВА
444 ВАСИЛ  НЕДЕЛЕВ  ПИСКОВ
445 КОСТАДИН МЛАДЕНОВ ЯНЕВ
446 ЮСЕИН САБРИ РАМАДАН
447 СВЕТОСЛАВ ДЕЛЧЕВ САНДЕВ
448 СВЕТОСЛАВ ДЕЛЧЕВ САНДЕВ